Přehled aktuálních vzdělávacích programů


1. 06. 2016

Školní vzdělávací program - změny a realizace ve výuce

pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 06. 2016

Matematika pro život - střední školy

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

1. 06. 2016

Osobní konzultace k ŠVP ZV

pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

bude upřesněno - dle potřeby školy

1. 06. 2016

Konzultace k úpravám ŠVP ZV

koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 06. 2016

Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, výchovným poradcům, vychovatelům školských zařízení, asistentům pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 06. 2016

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí a pedagogičtí pracovníci, IT administrátoři škol a školských zařízení poskytujících základní vzdělání

NIDV, k. p. Praha a střední Čechy. Senovážné nám. 872/25, budova A, učebna A302 (3. patro)

2. 06. 2016

Digitální technologie v jazykovém vzdělávání: Classroom management a role učitele

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, ř

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

2. 06. 2016

Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace

pedagogům ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

2. 06. 2016

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí a pedagogičtí pracovníci, IT administrátoři škol a školských zařízení poskytujících základní vzdělání

NIDV, k. p. Praha a střední Čechy. Senovážné nám. 872/25, budova A, učebna A302 (3. patro)

2. 06. 2016

Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci

pedagogům ZŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

2. 06. 2016

Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, výchovným poradcům, asistentům pedagoga

ZŠ Moravská Třebová Čs. armády 179

2. 06. 2016

Klasifikace - software pro komplexní vedení agendy ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

2. 06. 2016

Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace

pedagogům ZŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Brno

3. 06. 2016

MANAŽERSKÝ reSTART

ředitelům škol a školských zařízení

Chráněná dílna Café Restaurant KAČABA, Prokopova 17, 301 00 Plzeň

3. 06. 2016

Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci

pedagogům ZŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

3. 06. 2016

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí a pedagogičtí pracovníci, IT administrátoři škol a školských zařízení poskytujících základní vzdělání

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

3. 06. 2016

Společné vzdělávání a OP VVV - informační seminář

ředitelé škol a pracovníci školských poradenských zařízení

NTK, Technická 2710, 160 00 Praha 6

3. 06. 2016

Škola v médiích a média ve škole

ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

3. 06. 2016

Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci

pedagogům ZŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Brno

4. 06. 2016

Rychle a zábavně - nové metodické postupy při výuce nejen nejmenších kytaristů

pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

6. 06. 2016

Realizace, změny a úpravy ŠVP PV v mateřských školách

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

6. 06. 2016

Dny pokusů k poznávání neživé i živé přírody

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

6. 06. 2016

Práce s žáky s ADHD

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

6. 06. 2016

Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ

pedagogům MŠ

Krajské pracoviště NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

6. 06. 2016

Chemie pro učitele základních a středních škol

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

Univerzita Tomáše Bati, Fakulta technologická, budova U15, Vavrečkova 275

6. 06. 2016

Digitální technologie v jazykovém vzdělávání: Classroom management a role učitele

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV Krajské pracoviště Praha a střední Čechy, budova A, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1

7. 06. 2016

Společné vzdělávání a OP VVV - informační seminář

ředitelé škol a pracovníci školských poradenských zařízení

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

7. 06. 2016

Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ

pedagogům ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, výchovným poradcům, asistentům pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

7. 06. 2016

Digitální technologie v jazykovém vzdělávání: Classroom management a role učitele

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

7. 06. 2016

Jazykově - metodický kurz angličtiny pro výuku nejmladších dětí

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

7. 06. 2016

Matematika pro život - základní školy

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

7. 06. 2016

Vybrané kapitoly z fyziky

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

Univerzita Tomáše Bati, Fakulta technologická, budova U15, Vavrečkova 275

7. 06. 2016

Realizace, změny a úpravy ŠVP PV v mateřských školách

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

8. 06. 2016

Biologie a biotechnologie

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům gymnázií

Univerzita Tomáše Bati, Fakulta technologická, budova U15, Vavrečkova 275

8. 06. 2016

Komunikace mezi účastníky výchovně vzdělávacího procesu

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, výchovným poradcům, vychovatelům školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

8. 06. 2016

Karel IV. a Jan Hus - Karel a Jan, co do vínku dali nám?

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

8. 06. 2016

Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci

pedagogům ZŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

8. 06. 2016

Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, výchovným poradcům, asistentům pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Brno

8. 06. 2016

Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

8. 06. 2016

Matematika pro život - střední školy

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


ČŠI vydává nové číslo informačního bulletinu

Česká školní inspekce připravila další číslo svého pravidelného informačního bulletinu, ve kterém představuje vybrané stěžejní události a informace z činností tohoto úřadu za období od počátku nového kalendářního roku 2016. Bulletin si lze přečíst zde:
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Informacni-bulletin/Informacni-bulletin-Ceske-skolni-inspekce-4-2016
Informace o vyhlášení dodatku k pokusnému ověřování oborů, ve kterých lze dosáhnout středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou

Pokusné ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách ze dne 4. června 2012 bylo 6. května 2016 novelizováno.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-o-vyhlaseni-dodatku-k-pokusnemu-overovani-oboru-ve
Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

MŠMT zveřejňuje v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, který bude platný od školního roku 2017/2018. V souladu s těmito požadavky budou koncipovány zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané po 1. lednu 2018.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/katalog-pozadavku-zkousek-spolecne-casti-maturitni-zkousky-z?
Klíčové dokumenty ke Společnému vzdělávání

MŠMT na webových stránkách průběžně aktualizuje klíčové dokumenty k tématu společného vzdělávání.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/klicove-dokumenty-ke-spolecnemu-vzdelavani-3?
Konference "VZDĚLÁVÁME SPOLEČNĚ"

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek ve spolupráci s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou si Vás dovolují pozvat na konferenci s názvem Vzděláváme společně. Konference je určena především učitelům a výchovným poradcům. Cílem konference je informovat a diskutovat s učiteli, výchovnými poradci, zástupci z řad vedení škol a širokou veřejností o vývoji českého školství s důrazem na současnou vizi a budoucí směřování vzdělávací soustavy včetně tématu společného vzdělávání a umožnit tak diskuzi s odborníky z akademické sféry a praxe. Datum konání: 27. 5. 2016 Místo konání: Brno, Univerzitní kino Scala.
https://www.youtube.com/watch?v=3RS6EUH7bgY
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/avizo-29-4-konference-vzdelavame-spolecne?
Metodické doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách konání praktického vyučování

MŠMT připravilo metodické doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách konání praktického vyučování, které má za cíl sjednotit postupy realizace praktického vyučování na pracovištích zaměstnavatelů a posloužit k motivaci zaměstnavatelů k navazování spolupráce se školami v oblasti praktického vyučování.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-k-zabezpeceni-jednotneho-postupu-prihttp://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-k-zabezpeceni-jednotneho-postupu-pri
NEWSLETTER MŠMT O EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH - 5./2016

Květnové vydání Newsletteru MŠMT o evropských záležitostech informuje o aktualitách v evropském dění v oblastech vzdělávání, mládeže, výzkumu a vývoje, sportu a profesních kvalifikací.
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/newsletter-msmt-o-evropskych-zalezitostech-5-2016?
Odstartovala soutěž pro učitele SŠ a ZŠ DOMINO ČR

Patříte mezi pedagogy, kteří využívají digitální technologie ve své výuce? Tvoříte pro své žáky originální výukové materiály - digitální, interaktivní či kombinované? Nebojíte se moderních forem výuky? Experimentujete a hledáte se svými žáky zajímavé náměty a motivující prostředky pro osvojování učiva? Pak právě pro Vás je určena soutěž DOMINO! Celonárodní soutěž digitálních výukových objektů Domino Česká republika, kterou ve spolupráci s MŠMT, školami a partnery pořádá již šestým rokem Národní institut pro další vzdělávání, nabízí i letos pedagogům základních a středních škol příležitost nejen předvést výsledky jejich tvořivosti a didaktické kreativnosti při využívání digitálních technologií ve výuce, ale zároveň sdílet v této oblasti jedinečné a originální zkušenosti a nápady. Uzávěrka vkládání výukových objektů v letošním ročníku soutěže Domino Česká republika je 30. října 2016, výběr prací postupujících do finálového kola proběhne 10. listopadu. Samotné finálové kolo soutěže proběhne koncem listopadu v Seči, a to v rámci celostátní konference NIDV zaměřené na využívání digitálních technologií ve výuce. Více informací zde:
domino.nidv.cz
Prohlášení MŠMT, AK, SMO ČR, SMS ke společnému vzdělávání

MŠMT pod vedením ministryně Kateřiny Valachové úzce diskutuje školská témata s důležitými aktéry. Ministryně se s Asociací krajů, Svazem měst a obcí a Sdružením místních samospráv po několika jednáních shodla na tom, že společné vzdělávání neznamená žádnou plošnou inkluzi, běžné i speciální školy jsou součástí českého vzdělávacího systému a oba typy škol jsou potřebné.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-ak-smo-cr-sms-spolecne-vzdelavani-neznamena-plosnou?
Setkání škol, které vzdělávají mimořádně nadané žáky

Na MŠMT se sešly školy z celé České republiky, které se věnují vzdělávání mimořádně intelektově nadaných dětí. Celodenní jednání se zaměřilo na výměnu zkušeností, sdílení rozšiřujících výukových materiálů, a také zprostředkování komplexního pohledu na problematiku nadaných dětí a jejich inkluze do vzdělávacího procesu. Setkání uspořádal nadační fond a patron nadaných žáků Qiido. Nadační fond Qiido se od roku 2014 zaměřuje na komplexní, systematickou a kontinuální podporu vzdělávání mimořádně intelektově nadaných dětí (MiND) za účelem zvýšení ekonomické prosperity a renomé ČR. Další informace zde: www.qiido.cz
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/setkani-skol-ktere-vzdelavaji-mimoradne-nadane-zaky?
Stanovisko MŠMT ke zřizování školských obvodů pro MŠ

MŠMT připomíná své dřívější stanovisko k obavám některých statutárních měst ke zřizování školských obvodů i pro mateřské školy, jak s tím počítá novela školského zákona, kterou schválili poslanci i senátoři a kterou ve středu 4. května vetoval prezident republiky. MŠMT se tak i nadále domnívá, že pro rodiče, samotné děti a ostatně i ředitele škol je nejlepším řešením znění navrhované novely školského zákona, kterou schválil Parlament ČR.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/stanovisko-msmt-ke-zrizovani-skolskych-obvodu-pro-ms?
 

Aktuality z NIDV

05.05.2016

Certifikovaní lektoři NIDV

Aby byla dodržena jednota a kvalita výkladu právních předpisů ke společnému vzdělávání (inkluze), stanovilo MŠMT podmínku pro udělení akreditace v systému DVPP s tématy společného vzdělávání pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení (v souvislosti s novelou školského zákona, včetně prováděcí vyhlášky č.27/2016 Sb.).

Více informací

04.05.2016

Přihlašování na Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů je spuštěno

Až do 27. května 2016 se mohou zájemci o účast na Celostátním semináři vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů přihlašovat na adrese: http://seminar.nidv.cz.

Více informací

25.04.2016

Soutěž v jazyce německém zná vítěze

Vítězové krajských kol Soutěže v jazyce německém měli mimořádnou příležitost porovnat svoje znalosti němčiny v celostátním kole soutěže, které se konalo 11. a 18. dubna 2016 v Goethe-Institutu v Praze.

Více informací

20.04.2016

VI. ročník celostátní soutěže pro učitele SŠ a ZŠ DOMINO ČR odstartoval

Patříte mezi pedagogy, kteří využívají digitální technologie ve své výuce? Tvoříte pro své žáky originální výukové materiály - digitální, interaktivní či kombinované? Nebojíte se moderních forem výuky? Experimentujete a hledáte se svými žáky zajímavé náměty a motivující prostředky pro osvojování učiva? Pak právě pro Vás je určena soutěž DOMINO!

Více informací

13.04.2016

Dovednosti učitelů odborného výcviku

Dovolujeme si Vás pozvat na celostátní vzdělávací program Dovednosti učitelů odborného výcviku, který se uskuteční ve dnech 22.-24. srpna 2016 v Peci pod Sněžkou.

Více informací

13.04.2016

Vyhlášení XIII. ročníku soutěže Daniel

Ve spolupráci s Židovským muzeem Praha proběhlo 4. dubna 2016 vyhlášení třináctého ročníku soutěže Daniel, která se zabývá tematikou holocaustu a rasismu obecně. Ceny předávali ředitelka NIDV Mgr. et Mgr. Helena Plitzová a kardinál Miloslav Vlk, který se v posledních ročnících rozhodl poskytnout tomuto projektu svou záštitu. Celou událostí provázela moderátorka Českého rozhlasu 3 Renata Klusáková.

Více informací

05.04.2016

Pozvánka na semináře Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

NIDV realizuje ve všech krajích cyklus seminářů pro vedoucí a pedagogické pracovníky základních škol, kteří mají na starost ŠVP. Termíny a místa konání jsou v přiložené pozvánce.

Více informací