Přehled aktuálních vzdělávacích programů


24. 10. 2016

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

24. 10. 2016

Komunikace s rodiči

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

24. 10. 2016

Experimentální výtvarné techniky

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

24. 10. 2016

Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, výchovným poradcům, vychovatelům školských zařízení, asistentům pedagoga

Krajské pracoviště NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

24. 10. 2016

Netradiční pomůcky ve výuce M a ČJ

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

24. 10. 2016

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

pedagogům ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí a pedagogičtí pracovníci, IT administrátoři škol a školských zařízení poskytujících zákl. vzdělání

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

24. 10. 2016

Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ

pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení

Základní škola, Přemyslovců 2209 , 44001 Louny

24. 10. 2016

Logopedický asistent - Primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

24. 10. 2016

Hodnotitel ústní zkoušky - Český jazyk a literatura (e-learning)

pedagogům všech SŠ

e-learning

24. 10. 2016

Komunikace pro vedoucí pracovníky

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

24. 10. 2016

Tělesná výchova a pohybové aktivity v MŠ

pedagogům MŠ, pedagogům volného času

NIDV, krajské pracoviště Liberec

25. 10. 2016

Umění, vzdělanost a zbožnost v době Karla IV.

učitelé 2.stupně ZŠ

Prostory Emauzského kláštera

25. 10. 2016

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

ředitelé škol a školských zařízení, koordinátoři ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

25. 10. 2016

Sekty a netradiční náboženské skupiny

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

25. 10. 2016

Integrace dětí / žáků ze zahraničí do českých škol

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, ředitelům škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, uč

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

25. 10. 2016

Pedagogická diagnostika v praxi MŠ

pedagogům MŠ, učitelé MŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

25. 10. 2016

Rizikové chování dětí a mládeže

pedagogům ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům všech SŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům ZUŠ a SUŠ, pedagogům - metodikům prevence, výchovným poradcům

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

25. 10. 2016

Hry a činnosti pro prevenci agrese a agresivity u dětí v MŠ

pedagogům MŠ

Krajské pracoviště NIDV Praha a Střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1

25. 10. 2016

Tvorby a úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP (ŠD a ŠK)

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, vychovatelé školských zařízení, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

26. 10. 2016

Co ovlivňuje raný vývoj mozku

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, asistentům pedagoga, psychologům, učitelé MŠ

Učebna NIDV - všechna pracoviště

26. 10. 2016

Používáme metodu CLIL - aktivizační metody vhodné do výuky

pedagogům ZŠ

Učebna NIDV - Olomouc

26. 10. 2016

Pedagogická podpora řečového vývoje dítěte předškolního věku

pedagogům MŠ, učitelé MŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

27. 10. 2016

Výtvarné a pracovní činnosti s dvouletými dětmi

pedagogům MŠ, asistentům pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

27. 10. 2016

Aktuální otázky v řízení málotřídních základních škol

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Brno

30. 10. 2016

Lektor pro společné vzdělávání

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZU

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

31. 10. 2016

Aktualizační odborná příprava hodnotitelů ústní zkoušky z ČJL

pedagogům všech SŠ

e-learning

31. 10. 2016

Konzultace k výzvě č. 02_16_022 - Šablony OP VVV

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

31. 10. 2016

Lektor pro společné vzdělávání

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

31. 10. 2016

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Liberec

31. 10. 2016

Islám a střet civilizací

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

31. 10. 2016

Hodnotitel ústní zkoušky - Ruský jazyk (e-learning)

pedagogům všech SŠ

e-learning

31. 10. 2016

Hodnotitel ústní zkoušky - Francouzský jazyk (e-learning)

pedagogům všech SŠ

e-learning

31. 10. 2016

Etická výchova - podpora zavádění do výuky ZŠ

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

31. 10. 2016

Hodnotitel ústní zkoušky - Německý jazyk (e-learning)

pedagogům všech SŠ

e-learning

31. 10. 2016

Hodnotitel ústní zkoušky - Španělský jazyk (e-learning)

pedagogům všech SŠ

e-learning

31. 10. 2016

Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky

učitelé 2.stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

31. 10. 2016

Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk (e-learning)

pedagogům všech SŠ

e-learning

31. 10. 2016

Leadership jako proces vedení lidí

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

31. 10. 2016

Cesty spolu - Jak být koučem vlastní třídy

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům - metodikům prevence, výchovným poradcům

Krajské pracoviště NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1

31. 10. 2016

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


10 let soutěže Juvenes Translatores pro středoškolské studenty

Od 1. září se mohou střední školy opět hlásit do soutěže Juvenes Translatores , kterou každoročně po celé EU pořádá Evropská komise. Elektronickou přihlášku lze podat v jakémkoliv jazyce EU do 20. října 2016 na internetových stránkách soutěže: http://ec.europa.eu/translatores/index_cs.htm. Soutěž je určena pro 17leté studenty (tj. narozené v roce 1999). Jejich úkolem bude v den samotné soutěže - 24. listopadu 2016 - přeložit jednostránkový text z jednoho z jednoho jazyka EU do druhého. Při počtu 24 úředních jazyků si tedy mohou vybrat z 552 jazykových kombinací.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/10-let-souteze-juvenes-translatores-pro-stredoskolske?
5. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti

Ve dnech 6. a 7. října 2016 pořádá NIDV ve spolupráci s MŠMT, Evropskou komisí a zahraničními kulturními instituty 5. mezinárodní konferenci k podpoře vícejazyčnosti ve školách, tentokrát zaměřenou na využívání digitálních technologií při výuce cizích jazyků. Konference, na které vystoupí renomovaní odborníci od nás i ze zahraničí, je doplněna řadou zajímavých doprovodných akcí, mimo jiné odbornými seminář i a workshop y pro vyučující cizích jazyků. Ty se uskuteční v pátek 7. října 2016.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/5-mezinarodni-konference-k-podpore-vicejazycnosti?
Dokumenty nutné k předložení za účelem sepsání smlouvy (dříve ujednání) o poskytování vzdělávání v zahraničí podle § 38 odst. 5 a 6 školského zákona

MŠMT zveřejňuje v souvislosti s novelou školského zákona přehled dokumentů nutných k předložení MŠMT za účelem sepsání smlouvy (dříve ujednání) o poskytování vzdělávání v zahraničí podle § 38 odst. 5 a 6 školského zákona.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dokumenty-nutne-k-predlozeni-za-ucelem-sepsani-smlouvy-drive?
Evropský den jazyků - 26. září 2016

Evropský den jazyků, každoročně slavený 26. září, je festivalem jazykové rozmanitosti, dnem, který nabádá mladé i starší k učení se jazykům, dnem, kdy se můžeme sejít a obdivovat krásu všech evropských jazyků. Hlavní cíle Dne jazyků: zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti jazykového vzdělávání, podpořit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění; propagovat jazykové a kulturní bohatství Evropy; povzbudit celoživotní jazykové vzdělávání ve škole i mimo ni. Webová stránka věnovaná Dni je dostupná v 35 jazycích a jsou na ní v kalendáři EDJ zaregistrovány stovky akcí.
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/evropsky-den-jazyku-26-zari-2016?
Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol

VÝZVA Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o podporu v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky v letech 2017 a 2018. Cíl výzvy: Podpora rozvoje výukových kapacit základních škol pouze s 1. stupněm, základních škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí, mateřských škol na území hlavního města Prahy. Příjemci dotací: obec nebo městská část hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, školské právnické osoby. Termín předložení podkladů:31. 10. 2016
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/fond-rozvoje-kapacit-materskych-a-zakladnich-skol?
Informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v MŠ

MŠMT vydává pro mateřské školy informace ke vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřských školách. Problematika přijímání k předškolnímu vzdělávání dvouletých dětí do mateřských škol nepřináší žádné zásadní změny ve směru ke zřizovatelům, snahou těchto informací je pomoci mateřským školám a poskytnout jim vodítka, jak mají postupovat a jaká opatření učinit, aby byly nastaveny co nejoptimálnější podmínky jak pro děti mladší 3 let, tak pro pracovníky mateřských škol.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-k-predskolnimu-vzdelavani-deti-ve-veku-od-2-do-3
Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2016

MŠMT podává všem žadatelům o přezkoumání výsledku hodnocení jejich didaktického testu konaného v rámci společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2016 informace o způsobu podávání a vyřizování jejich žádostí.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-k-zadostem-o-prezkoumani-maturitni-zkousky-4
Komunikace s lidmi s autismem prostřednictvím Komunikačního souboru

Poruchy autistického spektra (PAS) jsou "neviditelným" handicapem - na lidech s PAS není na první pohled nic zvláštního. Komunikační soubor si klade za cíl přiblížit a ozřejmit odborné i laické veřejnosti jednoduché zásady komunikace s lidmi s PAS, ale také pomoci detekovat člověka, se kterým takto komunikovat mají. Hlavní deficit osob s PAS spočívá v odlišném vnímání, porozumění a sociální komunikaci. K tomu se často druží přecitlivělost na různé podněty (zvuky, světla, barvy, pachy, doteky a další), která může člověku s PAS působit až fyzickou bolest. Proto jsou veřejností nepochopitelné jejich až neadekvátní reakce, afekty, repetitivní a další varianty projevů v situacích, které z titulu svého postižení nemohou zvládnout vůbec, nebo jen s největším vypětím sil. Jednotlivé dokumenty - Informační leták, Komunikační klíč v popisné i zkrácené verzi, Desatero komunikace s pacientem s poruchou autistického spektra, Průkaz osoby s PAS a Komunikační profil držitele průkazu - výrazně usnadní komunikaci veřejnosti s osobami s autismem a naopak.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/komunikace-s-lidmi-s-autismem-prostrednictvim-komunikacniho?
Možnosti rozvoje školních družin, školních klubů a středisek volného času

Pro školní družiny a školní kluby otevírá MŠMT možnost zapojit se do aktivit v rámci výzvy "PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I". Podrobnosti naleznete pod tímto odkazem: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu
Pro školní družiny a školní kluby, které jsou součástí základních škol, existuje možnost čerpání finančních prostředků pro zajištění budování bezbariérového přístupu, a to ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a výzvy "INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL". Další informace jsou k dispozici pod tímto odkazem:
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Infrastruktura-zakladnich-skol
MŠMT rozšířilo opatření k řešení šikany a kyberšikany

MŠMT rozšířilo a zpřesnilo opatření k řešení šikany a kyberšikany ve školách. Kromě dotačního programu pro rok 2017 ve výši dvaceti milionů korun proto MŠMT aktualizovalo Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních. Cílem aktualizovaného metodického pokynu je proto poskytnout pedagogickým pracovníkům konkrétní informace k řešení tohoto vysoce rizikového chování včetně řešení šikany zaměřené na učitele. Do metodického pokynu k prevenci a řešení šikany byla nově doplněna témata a oblasti jako jsou případové konference k šikaně, komunikace s rodiči po odhalení šikany, práce se stížnostmi, řešení případů kyberšikany, rodičovská zodpovědnost ve výchově dítěte až po opatření k nápravě dítěte mladšího 15 let a vzor formuláře ke správnímu řízení k vyloučení žáka. Kontakty pro případ, že se vás problém šikany týká a rádi byste tuto situaci řešili s odborníky:
Sdružení Linka bezpečí (116 111): www.linkabezpeci.cz
Společenství proti šikaně: www.sikana.org
Internet poradna: www.internetporadna.cz
Dotazy ohledně šikany přímo na MŠMT: prevence@msmt.cz
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-rozsirilo-opatreni-k-reseni-sikany-a-kybersikany?
MŠMT vydává nové číslo Zpravodaje

MŠMT vydává čtvrté číslo Zpravodaje. Tentokrát se v něm zaměřuje hlavně na změnu financování regionálního školství.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydava-nove-cislo-zpravodaje
MŠMT vyhlašuje rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017

MŠMT vyhlašuje rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017. Předmětem podpory rozvojového programu jsou žáci skupin oborů vzdělání se zaměřením na technické a přírodovědné vzdělávání, které lze považovat z hlediska potřeb trhu práce, unikátnosti a tradice v daném území za nenahraditelné. Zároveň se jedná o obory vzdělání, o které je buď ze strany žáků základních škol nedostatečný zájem, nebo o obory vzdělání s menší potřebou specializovaných odborníků uplatnitelných na trhu práce.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/msmt-vyhlasuje-rozvojovy-program-s-nazvem-podpora-odborneho
Příklady dobré praxe ze školských zařízení pro zájmové vzdělávání

Na základě obdržených příkladů dobré praxe některých školských zařízení pro zájmové vzdělávání zpracovaných podle Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020 uvádíme v příloze jejich přehled s elektronickými odkazy na jednotlivá školská zařízení pro zájmové vzdělávání.
http://www.msmt.cz/mladez/priklady-dobre-praxe-ze-skolskych-zarizeni-pro-zajmove?
Propozice soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2016/2017

MŠMT v návaznosti na vyhlášení rozvojového programu Podpora soutěží a soutěžních přehlídek ve školním roce 2016/2017, vyhlašuje soutěže na školní rok 2016/2017. Soutěžemi v hudebním oboru jsou: hra na klavír, hra na smyčcové nástroje, hra na kytaru, Dechové orchestry, Jazzové a ostatní orchestry a soutěžní přehlídka výtvarného oboru.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/propozice-soutezi-zaku-zakladnich-umeleckych-skol-ve-skolnim-2?
Registrace do online kurzů Talnetu otevřena

Program pro mladé zájemce o přírodní i některé humanitní vědy Talnet otevřel registraci do dvousemestrálních vzdělávacích kurzů, které začínají 10. října 2016 a trvají do května 2017. V nabídce je mimo osvědčených biologických, chemických, fyzikálních, matematických nebo programátorských témat také několik historických kurzů a letošní novinka Úvod do filosofie. Během online kurzů se v online prostředí potkává žák s instruktorem - odborníkem na danou problematiku. Ke studiu tedy není potřeba nikam dojíždět, stačí jen počítač s připojením k internetu. Kurzy Talnetu, který v rámci Systému podpory nadání realizuje NIDV za účasti externích odborníků, jsou pro účastníky zdarma. Kompletní přehled nabídky aktivit Talnetu najdete na stránkách www.talnet.cz .
http://www.msmt.cz/mladez/registrace-do-online-kurzu-talnetu-otevrena?
Rozcestník pro pedagogické pracovníky - Společné vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání rozšířil Rozcestník pro pedagogické pracovníky o téma Společné vzdělávání. Rozcestník pro pedagogické pracovníky je on-line nástroj určený široké pedagogické veřejnosti dovolující rychlou orientaci v nejčastěji vyhledávaných informacích o vzdělávání v ČR. Rozcestník je určen každému, kdo se potřebuje rychle zorientovat v záplavě mnohdy nepřesných, často se dublujících, či vzájemně protikladných informacích např. v oblasti legislativy. Jednotliví uživatelé mají také možnost zasílat přímou zpětnou vazbu správcům aplikace a pomoci tak zpřesňovat jeho obsah.
http://rozcestnik.nidv.cz/
Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání jednotné MZ ve školním roce 2016/2017

Termíny jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání ve školním roce 2016/2017 stanovené MŠMT.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/sdeleni-msmt-kterym-se-urcuji-konkretni-terminy-konani-2
Věstník MŠMT 07-08/2016

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 07-08/2016 (68 s.):
o Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 24. 6. 2016, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 24. 6. 2016
o Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2016/2017
o Školní cena fair play
o Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
o Oznámení o ztrátě průkazu
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-07-08-2016?
Významná historická výročí v letech 2014 - 2018 v rezortu školství

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva obrany a Ministerstva kultury k historickým událostem období let 1914 - 1918, k prvnímu celosvětovému válečnému konfliktu a ke vzniku československého státu.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/vyznamna-historicka-vyroci-v-letech-2014-2018-v-rezortu
"Pamlsková" vyhláška začala platit 20. září 2016

Vyhláška o nezdravých potravinách, které se nesmějí prodávat ve školách. Ve vyhlášce se vymezují požadavky na potraviny včetně nápojů, které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Důvodem předložení vyhlášky o požadavcích na potraviny, je potřeba snížení nezdravého prostředí ve školách a školských zařízeních. K prodeji bude možné nabízet a prodávat pouze potraviny odpovídající svým výživovým složením zásadám zdravé výživy. Úprava se týká žáků do splnění povinné školní docházky. Změny plynoucí z vyhlášky budou nabíhat postupně. Školy budou mít ještě tři měsíce na to, aby sortiment v bufetech a automatech přizpůsobily novým požadavkům. Vyhlášku budou muset školy dodržovat od 1. ledna 2017.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/pamlskova-zacne-platit-20-zari-2016
 

Aktuality z NIDV

05.11.2016

Škola hrou po čtvrté - S námi můžete počítat

Talentcentrum NIDV zve pedagogy základních škol na tradiční podzimní akci Škola hrou po čtvrté - seminář o aktivitách pro žáky s učiteli a žáky.

Více informací

19.10.2016

NIDV a nový web k podpoře pedagogů pro práci s dětmi/žáky-cizinci

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) v rámci projektu Podpora pedagogů pro práci s dětmi - cizinci a žáky-cizinci ve školách zahájil činnost nového webového portálu.

Více informací

18.10.2016

OTEVŘENÁ VÝZVA - Metodická podpora uvádějících a čerstvě nastoupivších učitelů

NIDV nabízí příležitost bezplatné metodické podpory uvádějících a čerstvě nastoupivších učitelů na vaší škole. Pokud se váš pedagogický sbor počínaje tímto školním rokem rozrostl o novou kolegyni či kolegu učitele a pokud uvažujete o zavedení či jste již zavedli mentorský systém podpory těmto učitelům, mohla by Vás zaujmout nabídka k zapojení vaší školy do realizace mezinárodního projektu EFFeCT financovaného z programu Erasmus+.

Více informací

11.10.2016

Vzdělávací programy ke společnému vzdělávání jsou dostupné ve všech krajích ČR

Všechna krajská pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání pravidelně zařazují tematiku společného vzdělávání do své Programové nabídky. Tato tematika je průřezová a je zaměřena na všechny stupně vzdělávání, tedy od mateřských až po střední školy.

Více informací

10.10.2016

Pozvánka na konferenci Svět v bezpečí

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci ke globálnímu rozvojovému vzdělávání "Svět v bezpečí", která se bude konat ve čtvrtek 24. listopadu 2016 v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavní témata konference: Migrace, Lidská práva, Domácí násilí, Udržitelný rozvoj a Tvorba ŠVP na téma Globální rozvojové vzdělávání.

Více informací

07.10.2016

Konference k vícejazyčnosti sklidila velký ohlas

Ve dnech 5.-7. října 2016 se uskutečnila 5. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti, která byla letos věnována tématu Využívání digitálních technologií ve výuce cizích jazyků. Samotná konference, kterou pořádají MŠMT, NIDV, Evropská komise ve spolupráci se zahraničními kulturními instituty a dalšími partnery, přivedla do prostor MŠMT na 150 účastníků, mezi nimiž byli i zahraniční hosté ze Slovenka, Francie, Německa a Velké Británie. Jak se shodla většina z nich, letošní jubilejní 5. ročník zazářil jak kvalitou prezentovaných příspěvků, tak zajímavým doprovodným programem. Samotné konferenci předcházel mezinárodní kulatý stůl odborných pracovníků a lektorů k metodě CLIL, zaměřený na systematickou podporu učitelů při popularizaci a zavádění této metody do škol. Třetí den konference pak patřil seminářům a workshopům, které probíhaly jak v prostorách NIDV, tak na MŠMT, Goethe Institutu a Francouzském institutu. Celkem se letos všech aktivit souvisejících s konferencí zúčastnilo na 400 pedagogů, studentů, odborníků a zástupců institucí, kteří se zabývají jazykovým vzděláváním a využíváním cizích jazyků včetně překladatelských profesí.

Více informací

07.10.2016

Slavnostní spuštění digitální platformy IFprofs Česká republika

Za účasti velvyslance Francie v České republice J. E. p. Charlese Malinase, náměstka ministryně školství Stanislava Štecha, ředitelky Národního institutu pro další vzdělávání, sdělovacích prostředků, partnerů a škol byla v pátek 7. října na Francouzském institutu v Praze slavnostně spuštěna digitální platforma pro vyučující a studenty francouzštiny IFprofs. Akce se uskutečnila v souvislosti s konáním 5. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti, jejímž letošním tématem bylo Využívání digitálních technologií ve výuce cizích jazyků.

Více informací