Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Dějepisná konference k událostem roku 1968 přilákala i Českou televizi / 21. 10. 2017 /

V rámci mezirezortní spolupráce ministerstva školství, ministerstva kultury, ostatních ministerstev i odborníků z fakult a institucí připravuje Národní institut pro další vzdělávání sérii vzdělávacích programů zaměřených na metodickou a didaktickou podporu učitelů dějepisu i škol k významným historickým vý... Více...

Svátek ve znamení vzdělávání 28.-29. 10. 2017 / 20. 10. 2017 /

NIDV Praha ve spolupráci s Asociací vychovatelů školských zařízení uspořádalo pro vychovatelky a vychovatele ŠD a ŠK dvoudenní kurz zaměřený na evaluaci školního vzdělávacího programu. Více...

Bouřlivá diskuse na konferenci: podmínky pro začleňování žáků cizinců nejsou ještě vždy optimální / 20. 10. 2017 /

Celostátní konference pro pedagogické pracovníky věnovaná přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků - cizinců, kterou pořádal NIDV společně se svými partnery v pátek 20. října 2017 na MŠMT, vyvolala hned po prvním bloku příspěvků bouřlivou diskusi. Dosavadní zkušenosti škol i poradenských zařízení s touto c... Více...

Zástupci pekingské Asociace pro vědu a techniku navštívili NIDV / 19. 10. 2017 /

"Chceme spolupracovat při podpoře a vyhledávání talentovaných žáků," konstatovali zástupci NIDV, pekingské Asociace pro vědu a techniku BAST a Českého svazu vědecko-technických společností na závěr oficiálního jednání, které se v NIDV uskutečnilo ve čtvrtek 19. října 2017. Více...

Kurz Komunikace a konflikty nadchnul / 18. 10. 2017 /

SOU gastronomie a podnikání na Černém mostě opět poskytlo zázemí pro vychovatele a vychovatelky školních družin a školních klubů, tentokrát pro dvoudenní kurz s názvem Komunikace a konflikty (6.-7. 10. 2017), který organizoval NIDV. Že má oddělení zájmového a neformálního vzdělávání šťastnou ruku ve výběru lektorů potvrdil i ... Více...

Myslíte také na sebe, paní ředitelko, pane řediteli? / 10. 10. 2017 /

Začíná nový školní rok a vy se jistě snažíte dostát všem nutným administrativním, personálním, legislativním, ale zejména technicko-hospodářským povinnostem ředitele školy. Někteří tak činíte poprvé, jiní již léta. A v každoročním i v každodenním kalupu myslíte především na žáky, na učitele, na rodiče a na školu (budovu)... Více...

Šikana a její řešení / 10. 10. 2017 /

I v prvním pololetí školního roku 2017/2018 nabízí Národní institut pro další vzdělávání jednodenní, dvoudenní i čtyřdenní kurzy věnované vzdělávání pedagogů v oblasti šikany, kyberšikany a jejího řešení. Více...

Ohlédnutí za jazykovou konferencí: Jaký význam mají mezinárodní fóra odborníků? / 09. 10. 2017 /

Šest ročníků mezinárodních konferencí k podpoře vícejazyčnosti je jistě důvodem k ohlédnutí i bilanci: Nejen rostoucí zájem zahraničních i domácích partnerů a účastníků, ale také gradující tematika, která odráží aktuální potřeby a problémy v oblasti jazykového vzdělávání a využívání cizích jazyků v široké škále profesí - to ... Více...

Cizí jazyky otevírají brány, a to nejen do Evropy / 05. 10. 2017 /

Bezmála 150 účastníků přilákala už pošesté do Prahy konference o vícejazyčnosti. Učitelé a odborníci v oblasti jazykového vzdělávání diskutovali o trendech a hledali praktické možnosti, jak podpořit výuku a motivovat žáky a studenty, aby se učili cizí jazyky. Více...

Celostátní konference s názvem Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky/studenty cizince / 04. 10. 2017 /

NIDV pořádá konferenci pro širokou pedagogickou veřejnost pojmenovanou Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky/studenty cizince. Účastníci se budou moci zaměřit na problematiku přijímání, začleňování a vzdělávání této cílové skupiny. Více...