Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Výherci soutěže Frankofonie 2017 převzali ocenění / 23. 03. 2017 /

Náměstek ministra zahraničních věcí pro řízení sekce právní a konzulární ČR Martin Smolek spolu s velvyslankyní Marockého království v České republice Souriyou Otmaniovou a velvyslancem Francie v České republice Rollandem Galharaguem 21. března 2017 v Černínském paláci zahájili slavnostní vyhláše... Více...

Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Inovace. Inspirace. Edukace. / 21. 03. 2017 /

Pozvánka na 5. meziooborové sympozium s mezinárodní účastí "Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Inovace. Inspirace. Edukace" s podtitulem "Ku poctě Josefa Wünsche, středoškolského profesora a objevitele pramenů Tigridu". Sympozium se uskuteční ve dnech 25.-27. 4. 2017 v Praze a Plzni. Více...

Den učitelů němčiny / 21. 03. 2017 /

Letošní Den učitelů němčiny - Deutschlehrertag - se uskuteční v sobotu 25. března 2017 od 9.15 do 16.30 hodin v ZŠ J. Gutha-Jarkovského (budova 1. stupně), Klimentská 38, Praha 1. Více...

Soutěž DANIEL - holocaust očima žáků a studentů / 21. 03. 2017 /

Národní institut pro další vzdělávání pořádá ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, Památníkem Terezín a Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém slavnostní vyhlášení výsledků 14. ročníku literární, historické a fotografické soutěže DANIEL. Více...

Školákem ve válečných letech / 16. 03. 2017 /

Ve středu 15. 3. 2017 byla za spolupráce Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV), Památníku Terezín a dalších partnerů zahájena výstava a vernisáž "Školákem ve válečných letech". Více...

Nabídka NIDV k šablonám mateřským, základním a středním školám / 16. 03. 2017 /

Národní institut pro další vzdělávání nabízí mateřským, základním a středním školám vzdělávací programy, které je možné využít pro realizaci šablon. Některé z těchto programů jsou vhodné na objednání přímo k Vám do školy, můžete tak proškolit celý pedagogický sbor nebo jeho část. Naše nabídka bude průběžně dop... Více...

Erasmus+: Vzdělávání učitelů k inkluzi dětí cizinců / 14. 03. 2017 /

Zveřejňujeme text vytvořený v rámci projektu Erasmus+ KA 2 "Vzdělávání učitelů k inkluzi dětí cizinců", jehož koordinátorem je Národní institut pro další vzdělávání. Více...

NIDV nabízí metodiky ke globálnímu rozvojovému vzdělávání / 13. 03. 2017 /

V roce 2016 NIDV navázal na výstupy z roku 2015, který byl Evropským rokem rozvoje - EYD 2015. V rámci rezortního projektu GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ a za finanční podpory MŠMT byly v uplynulém roce vytvořeny dvě metodiky GRV pro ZŠ a neformální vzdělávání ve spolupráci s odborníky na oblast G... Více...

Jak nově učit o holocaustu / 03. 03. 2017 /

Krajské pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání Pardubice ve spolupráci s MŠMT a Památníkem holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě koncem února uspořádalo pro učitele dějepisu a společenských věd, výchovné poradce a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení seminář na téma "Nové metody výuky holocaus... Více...

Zdokonalování jazykových znalostí ve francouzštině / 02. 03. 2017 /

Od března do června 2017 pořádá Francouzský institut v Praze ve spolupráci s NIDV a MŠMT kurz ke zdokonalování jazykových znalostí ve francouzštině vhodný také pro zvyšování jazykových kompetencí učitelů odborného jazyka v oborech zaměřených cestovní ruch a hotelnictví. Přednášet budou přední francouz... Více...