Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Blížící se uzavření přihlášek do celostátní soutěže DOMINO / 19. 01. 2018 /

Vzhledem k blížícímu se uzavření přihlášek do celostátní soutěže DOMINO (již VII. ročník) si Vás dovolujeme oslovit jako ještě potencionální možné účastníky soutěže. Kdokoliv z pedagogů, kdo používá vlastní vytvořený digitální výukový materiál ve vzdělávacím procesu a měl by chuť jej představit pedagogické veř... Více...

Aktuální výzvy podpory nadání na školách i mimo ně / 17. 01. 2018 /

Když rodiče přivádějí dítě do školních lavic, přejí si, aby bylo spokojené, zdravé, aby jej škola bavila, rozvinula jeho zájmy a také dobře připravila pro budoucí život. Každé dítě ale potřebuje pro svůj osobní rozvoj trošku něco jiného, jinak nebo jindy. A tady začíná skutečné umění pedagoga - rozpoznat nadání dítě... Více...

Bude mít naše země někdy dalšího nobelistu? / 14. 12. 2017 /

Rozhovor se dvěma úspěšnými českými vědeckými pracovnicemi o jejich cestě za poznáním, získávání studentů pro vědeckou práci i situaci v současném českém školství. Více...

PAN MINISTR OCENÍ ÚSPĚŠNÉ STŘEDOŠKOLSKÉ STUDENTY. MEZI OCENĚNÝMI NEBUDE CHYBĚT NEJLEPŠÍ MLADÁ VĚDKYNĚ EVROPY / 12. 12. 2017 /

Ve středu 13. prosince 2017 převezmou ocenění z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy středoškolští studenti, kteří Českou republiku letos úspěšně reprezentovali v předmětových olympiádách v Evropě, Asii a Americe. Mezinárodních soutěží se zúčastnilo 80 středoškoláků, ocenění získalo 78 z nich. Mezi oceněnými nebudou... Více...

Odborníci diskutovali na mezinárodní konferenci, jak podpořit začínající učitele / 05. 12. 2017 /

Na čem záleží, zda bude pedagog úspěšný a respektovaný? Jak podpořit začínající pedagogy, aby se etablovali v profesi, ve školním prostředí i ve své třídě? Jak docílit toho, aby elán a nadšení, se kterými především mladí začínající učitelé do praxe přicházejí, nevyhasly pod náporem každodenních povinností? Na tyto otázky... Více...

Klíč k úspěšnému začátku: Podpora začínajících učitelů / 28. 11. 2017 /

Jak podporovat a vést začínající učitele, přiblíží celostátní konference NIDV. Koná se ve čtvrtek 30. listopadu v Národní technické knihovně v Praze. Více...

Milionář může zpestřit IT výuku / 23. 11. 2017 /

Koncepce využití digitálních technologií chybí ve většině škol. Na neuspokojivý stav upozornila začátkem letošního školního roku ve své zprávě Česká školní inspekce. Měnit tento stav, efektivně řešit problémy a pomáhat ředitelům i učitelům s používáním digitálních technologií se snaží NIDV nejen kvalifikačními kurzy, ale také... Více...

Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_17_047 MAP II / 16. 11. 2017 /

Řídící orgán OP VVV vyhlásil dne 15. listopadu 2017 výzvu č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) v prioritní ose 3 OP VVV. Rozklikněte pro více informací. Více...

DÁT ZE SEBE VŠE A HLAVNĚ TO NEZKAZIT / 13. 11. 2017 /

Celý svůj profesní život má spojený se ZUŠ. V uměleckém vzdělávání působí už více než 40 let jako pedagog hry na klavír, z toho 30 let vedla jako ředitelka ZUŠ v Chodově. V posledních 5 letech se zabývá koncepční prací. Ilona Juhásová jako oborová garantka NIDV udává uměleckému vzdělávání na ZUŠ a SUŠ tón a svým elánem i rytmus. Více...

Projekt SRP uspořádá webináře k výzvě MAP II / 09. 11. 2017 /

Projekt SRP v souvislosti s vyhlášením avíza výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II a s plánovaným termínem zveřejnění finální podoby této výzvy informuje, že ve spolupráci s pracovníky Řídicího orgánu (ŘO) OP VVV uspořádá webináře pro žadatele výzvy MAP II. Více...