Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

NIDV pokračuje v konferencích k etické výchově i na svých krajských pracovištích / 11. 05. 2011 /

Po dvou úspěšných celostátních konferencích ke zkvalitnění vzdělávání v oblasti etické výchovy v ČR v listopadu 2011, kterých se zúčastnili ministr školství mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš, profesor Petr Piťha, profesor Jan Sokol, Mgr. Helena Plitzová, ředitelka NIDV, doc. Anna Putnová, předsedkyně Školského výboru PS Parlamentu ČR, doktor Václav Mertin a řada dalších významných osobností a odborníků, pokračuje Národní institut pro další vzdělávání v organizování konferencí Proměny školy – etická výchova i na svých krajských pracovištích.

Předmět Etická výchova, od 1. 9. 2010 začleněný do rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, reaguje na chybějící vzdělávací oblast, která by vedla osobnost žáka k etickým principům a hodnotám systematicky, ne nahodile.

Účast na všech konferencích, které se konají pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše, přislíbili zástupci MŠMT, Etického fóra ČR, VŠ, Křesťanské akademie mladých, pedagogové vyučující etickou výchovu na různých druzích a typech škol a další hosté.

Krajská setkání k etické výchově jsou určena managementu škol i ostatním pedagogickým pracovníkům a účast na nich je bezplatná.

Místo konání

Termín

Garant konference

NIDV Brno

31. května 2011

Mgr. Jitka Manová, 543 541 248

NIDV Jihlava

1. června 2011

Marie Vránová, 567 571 818

NIDV České Budějovice

7. června 2011

Mgr. Eva Kopúnová,

387 699 019

NIDV Praha a Střední Čechy

8. června 20111

Marcela Jeřábková,

257 322 273

NIDV Zlín

11. října 2011

zlin@nidv.cz

NIDV Ústí nad Labem

17. října 2011

usti@nidv.cz

NIDV Karlovy Vary

18. října 2011

Mgr. Alena Coubalová,

353 585 268

NIDV Olomouc

20. října 2011

olomouc@nidv.cz

NIDV Ostrava

8. listopadu 2011

ostrava@nidv.cz

NIDV Pardubice

9. listopadu 2011

pardubice@nidv.cz

NIDV Hradec Králové

10. listopadu 2011

hradeckralove@nidv.cz

NIDV Liberec

22. listopadu 2011

liberec@nidv.cz

NIDV Plzeň

8. prosince 2011

plzen@nidv.cz

 

 

 

Archiv novinek