Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Klíč k úspěšnému začátku: Podpora začínajících učitelů / 28. 11. 2017 /

Každý školní rok přicházejí do pedagogické praxe začínající učitelé. Často jsou to absolventi fakult vzdělávajících učitele, kteří začínají svou učitelskou dráhu. Přechod do praxe nemusí být hladký. Realita za katedrou působí jinak v roli učitele než při odborné praxi v průběhu studia. Na začátku profesní kariéry se každý učitel vypořádává s řadou povinností nebo problémů – příprava výuky, komunikace s rodiči, přijetí do kolektivu, zaujetí žáků nebo studentů, vlastní sebejistota, vystupování před třídou a řada dalších. Také celkové prostředí školy nebo interakce s ostatními kolegy nebo rodiči mohou působit různé komplikace, kterým se dá předcházet dostatečnou komunikací nebo adekvátní adaptační přípravou.

O tom, jak učitelé získají dobré návyky, adekvátní a účinnou podporu a dostatečné vedení zkušenějších kolegů, promluví na konferenci NIDV učitelé z praxe i odborníci z akademického prostředí a státní sféry: pan Ondřej Andrys z České školní inspekce, pan Jan Voda z Pedagogické fakulty UK Praha, pan Bohumil Zmrzlík ze ZŠ a MŠ Mendelova v Karviné nebo Luboš Lisner, lektor NIDV. Se svými příspěvky k profesní podpoře začínajícího učitele vystoupí také hosté ze zahraničí. Paní Beata Kosová bude mluvit o podobě školské reformy na Slovensku, paní Katharina Schlamp představí systém podpory profesního rozvoje začínajícího učitele v Německu, paní Csilla Stéger promluví o tom, jak funguje systém profesní podpory v Maďarsku.

Zásadním bodem programu letošní konference bude panelová diskuze k podobě a nastavení adaptačního procesu v českém školství. Konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků je významnou akcí, patří k největším setkáním zástupců státní správy, akademického sektoru, škol a školských zařízení i odborné veřejnosti. Národní institut pro další vzdělávání organizuje tato odborná setkání za účelem prezentace a výměny názorů, které mohou ovlivnit podobu a budoucnost profesního vzdělávání pedagogických pracovníků.

Archiv novinek