Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Milionář může zpestřit IT výuku / 23. 11. 2017 /

Jaký byl program letošní konference Digitální technologie ve výuce?

 

Oproti minulým létům jsme rozšířili workshopy. Letos jsme zkrátili přednáškový program, takže workshopy začínaly už první den v podvečer a bylo jich více. Účastníci si mohli vybrat z 38 unikátních workshopů. Týkaly se digitálních kompetencí, které by měli učitelé mít a zlepšovat se v nich. Také jsme jim chtěli dát novou inspiraci pro praxi.

 

Jaké jsou ohlasy?

Úprava formátu konference směrem k většímu počtu workshopů byla přijata jednoznačně pozitivně. Přesto řada účastníků litovala, že mohou navštívit pouze 6 workshopů, protože je zaujalo mnohem více témat. Budeme přemýšlet o tom, jak to v budoucnu udělat, ale limitující je pro tento záměr délka konference.

 

Jak byly workshopy koncipované a čeho se týkaly?

Snažíme se učitelům dávat inspiraci pro jejich pedagogickou praxi, proto každý workshop trval 45 minut a účastníci si pod vedením lektorů vyzkoušeli, jak by mohla vypadat vyučovací hodina. Mezi lektory jsme pozvali také třeba Petra Němce, který vloni zvítězil v celorepublikové soutěži Domino s interaktivním testem z matematiky. Právě nejúspěšnější soutěžící chceme angažovat jako přednášející i na dalších konferencích a dát jim prostor jako vedoucím workshopů. Petr Němec nám letos předvedl, jak se dá zpestřit výuka třeba i s využitím populárních her Milionář a Riskuj, které mu posloužily jako interaktivní nástroje. Ukázal na příkladu animovaných prezentací, jak výuku odlišit od průměrně předané látky. Na tento aspekt se hodně zaměřovali také naši zahraniční hosté.

 

O čem přednášeli zahraniční kolegové?

To byla novinka, kterou jsme pro letošní ročník připravili. Pozvali jsme kolegy ze zahraničí, abychom srovnali naše postupy s jejich nápady. Na konferenci vystoupili Samuel Wright z Vídně a Luc Viatour z Belgie, každý s přednáškou i workshopem v angličtině. Pan Wright je původem Australan, který vyučuje hudbu. Svou přednášku věnoval kolaborativnímu sdílení, jeho pojetí výuky je zaměřeno na přesahy jednotlivých předmětů a jejich kreativní propojení. Na workshopu to demonstroval velmi kreativním spojením umění, hudby, hlasu a technologií. Pan Viatour přinesl téma dobře známé, metodu „Převrácená třída“, tedy postavená na školních konzultacích toho, co se děti naučí domácím učením například tak, že sledují videa. Program oba hosté oživili a jazyková bariéra nebyla nijak značná, především pro mladší, ostatním jsme zajistili tlumočení. Neformální výměna zkušeností se zahraničními hosty probíhala i mimo oficiální program.

 

Která vystoupení českých zástupců stojí za to zmínit?

Mezi přednášejícími byli často angažovaní učitelé, kteří používají ve své výuce technologické novinky a rádi se o své zkušenosti a nápady podělí. Jak pomáhá technika rozvoji čtenářské gramotnosti a jazykovému vzdělávání žáků, představila Dagmar Nebuželská ze ZŠ a Gymnázia Česká Kamenice. Hana Ulíková ze SPŠ Česká Lípa je velkou zastánkyní rychlých digitálních aktivit a cloudového prostředí. Představila příklady motivujících aktivit na interaktivní tabuli pro jednoho i více žáků a především jejich smysluplné a efektivní zapojení s využitím tabletů a dalších zařízení. Svůj druhý workshop zaměřila na téma Skupinová výuka podporující rozvoj matematické gramotnosti žáků. Ukázala, jak lze rychle a snadno podpořit týmovou práci žáků a motivovat je k používání internetu jako zdroje informací. Právě tyto inspirativní příklady pro práci učitelů a výměna zkušeností jsou důvodem, proč konferenci pořádáme. Ale musím zdůraznit, že takto by bylo možné jmenovat téměř všechny přednášející.

 

Jaká byla letošní účast?

Letos jsme zaznamenali nejvyšší účast ze všech dosavadních ročníků, a to téměř 200 učitelů a IT odborníků. Zájem učitelů byl dokonce větší než kapacita, další zájemce jsme museli bohužel odmítat.

 

Proč byl zájem tak velký?

Pravděpodobně proto, že nabízíme to, co učitelé potřebují a chtějí. Svou roli hraje i komfortní zázemí a profesionální servis, který se snažíme účastníkům zajistit. Svoje zkušenosti účastníci sdílejí dále, a tak kromě stálých účastníků každoročně přibývají noví.

 

Jak konferenci hodnotíte? Jak ji hodnotili její účastníci?

Kladně byly vnímány všechny novinky, tedy zařazení většího počtu workshopů, účast zahraničních odborníků a možnost srovnání, jak se využívají digitální technologie ve výuce v jiných zemích, ale i třeba zajištění dopravy účastníků svozovým autobusem. Reakce zúčastněných byly v drtivé většině jednoznačně pozitivní. Dovolil bych si citovat ze zpětnovazebních dotazníků:

„Byla jsem nadšená, moc děkuji za skvěle odvedenou práci. Moc chválím všechny přednášející“.

„Bylo to perfektní, spousta inspirace. Děkuji.“

„Spokojenost, těším se na další konferenci za rok, díky.“

„Naprosto perfektní práce organizátorů, přednášející na úrovni. Za rok určitě přijedu.“

 

Jaké problémy mají školy v souvislosti s digitálními technologiemi?

Většině škol chybí jasná koncepce využití digitálních technologií ve škole. Na to poukazuje i zpráva z letošního šetření provedeného Českou školní inspekcí. Koncepce je základem úspěšné integrace ICT do života školy. Pokud taková koncepce schází nebo je formální či neodpovídá reálným potřebám školy, integrace ICT do života školy je problematická. Pokud má ředitel jasnou vizi a techniku, je vyhráno. To jsou dvě základní podmínky. V technickém vybavení škol jsou markantní rozdíly, často je technika nedostatečná, nebo se naopak pořizuje spíše bezhlavě. Dokladem toho byl v některých případech boom s interaktivními tabulemi. Tabule často nemají smysluplné využití, ale slouží i jako promítací plátno. Než škola pořídí techniku, měla by mít představu, co s ní chce dělat a taky zda má učitele, který s danou technikou a s žáky bude pracovat.

 

Jak NIDV pomáhá měnit tento stav?

Ukazujeme příklady dobré praxe, a proto pořádáme odborné konference. Naplňujeme strategii digitálního vzdělávání, kterou nastavilo a dozoruje MŠMT. Naše role v tomto procesu je taková, že realizujeme konkrétní opatření. Od září 2018 by měla být zřízena síť krajských ICT metodiků, kteří by měli pomáhat ICT koordinátorům ve školách. Realizujeme také kvalifikační studia pro ICT koordinátory.

Archiv novinek