Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Celostátní vzdělávací program Cesty k efektivní výuce v ZUŠ - Hra na elektronické klávesové nástroje / 07. 11. 2017 /

Pobytový vzdělávací program je zaměřen na aktuální potřeby učitelů základních uměleckých škol a využití nových metod a forem ve výuce hry na elektronické klávesové nástroje. Vzdělávací program je pojat jako komplex praktických i zážitkových metod. Bude uplatněn princip aktivní účasti učitelů s jejich žáky a princip vzájemné konzultace konkrétní problematiky.
Vzdělávací program proběhne formou dvoudenního pobytového kurzu rozčleněného do tří pracovních dílen po čtyřech hodinách. Během dvou dní budou mít učitelé možnost projít všechny tři dílny. Náplň jednotlivých dílen bude ještě upřesněna.
V těchto třech dílnách budou získávat náměty pro svou práci interaktivní zážitkovou formou. Každé téma bude doplněno praktickými příklady. Účastníci budou mít možnost konzultace s ostatními účastníky v diskuzi moderované lektorem.

Závěr semináře bude věnován dotazům účastníků.

Archiv novinek