Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Dějepisná konference k událostem roku 1968 přilákala i Českou televizi / 21. 10. 2017 /

Na konferenci vystoupili přední čeští odborníci, jako jsou PhDr. Milan Bárta, prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., PhDr. Jana Kohnová, Ph.D., Mgr. Václava Korcová, kteří se budou zabývat událostmi roku 1968 nejen z hlediska historického, ale především jejich didaktickým uchopením a aplikací ve výuce včetně využití dostupných metodických materiálů a učebnic.

Více o programu najdete na tomto odkaze.

V roce 2018 bude pokračovat nabídka vzdělávání a metodické podpory NIDV pro učitele dějepisu cyklem odborných seminářů a konferencí, ale i dalšími aktivitami napříč všemi vzdělávacími oblastmi včetně zájmového a neformálního vzdělávání a podpory talentovaných žáků. Na toto téma budou zaměřeny také Středoškolská odborná činnost a další soutěže a olympiády pořádané MŠMT a NIDV.

Odkaz na dnešní televizní výstup v České televizi. Studio 6 hostilo v 8:35 paní Janu Kohnovou a paní Pavlu Haschkovou.

Archiv novinek