Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Celostátní konference s názvem Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky/studenty cizince / 04. 10. 2017 /

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) pořádá celostátní konferenci pro širokou pedagogickou veřejnost Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky/studenty cizince 20. října 2017 v Praze v prostorách MŠMT v Karmelitské ulici.

Konference je zaměřena na problematiku přijímání, začleňování a vzdělávání cílové skupiny dětí/žáků/studentů cizinců, tj. na platnou legislativu, dotační systém, rozvojové a podpůrné programy, výuku češtiny jako cizího jazyka v cílové skupině, prezentaci veřejně dostupných výukových a metodických materiálů, portálů, webů, nejrůznějších forem a zdrojů podpory a na příklady dobré a inspirativní praxe.

V odpolední části konference proběhnou tři workshopy. Prvním z nich bude mít formu mikro vyučování a soustředí se na práci s metodickými materiály vydanými NIDV a na jazykovou diagnostiku společnosti META, o.p.s. Druhý workshop se bude věnovat problematice výuky českého jazyka v Českých školách bez hranic a v Evropských školách a uvede příklady dobré a inspirativní praxe. Třetí z workshopů je určen pro zástupce managementu škol a školských zařízení a bude zaměřen na legislativu, současné podmínky pro přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků/studentů cizinců a na možnosti spolupráce napříč rezorty.

Plakát

Archiv novinek