Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Základní kurz - řešení školní šikany a kyberšikany I / 21. 04. 2017 /

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)  Vás zve na akreditovaný 4denní vzdělávací program  „Základní kurz – řešení školní šikany a kyberšikany I“ s lektorkami Mgr. Renatou Ježkovou a Mgr. Helenou Adamusovou, který se uskuteční ve dnech 22.–23. května a 5.– 6. června 2017 v Brně na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví, v Čichnově ulici. Celý kurz včetně metodické podpory, ubytování a stravy je zdarma. Cílem kurzu je poskytnout absolventům ucelené minimální vzdělání pro řešení školní šikany. Kurz reaguje na absenci trvale dostupného systematičtějšího vzdělávání pro zájemce o kvalifikaci odborníka na řešení školní šikany. 

Cílovou skupinou jsou ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZŠ a SŠ, učitelé – metodici prevence, výchovní poradci a školní psychologové.

Více informací naleznete na: http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=56122&operace=detail

Plakát

Archiv novinek