Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Studenti středních škol soutěžili ve španělském jazyce / 20. 04. 2017 /

V prostorách Institutu Cervantes v Praze se 19. dubna 2017 konalo ústřední kolo 27. ročníku Konverzační soutěže ve španělském jazyce. Zúčastnilo se ho 33 studentek a studentů středních škol, kteří uspěli v krajských kolech. Soutěž uspořádalo Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání ve spolupráci s ústřední komisí Konverzační soutěže v jazyce španělském a s Institutem Cervantes.

Soutěž, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, je určena studentům všech typů středních škol a probíhá ve třech kategoriích: SŠ I – do tří let výuky španělštiny, SŠ II – nad tři roky výuky španělštiny, SŠ III pro bilingvní studenty.

Studenti z celé ČR, kteří na základě dosažených výsledků v krajském kole postoupili do kola ústředního, museli prokázat své znalosti v poslechu, porozumění psanému textu a poté v rozhovoru se členy poroty. Ti hodnotili jak komunikativní, tak jazykovou stránku mluveného projevu. Své svěřence přijeli podpořit jejich vyučující i příbuzní.

Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnili J. E. Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, velvyslanec Španělska v ČR, J. E. Carlos Alejandro Poffo, velvyslanec Argetinské republiky v ČR a další představitelé diplomatických misí Iberoamerických zemí v ČR, dále ředitel Institutu Cervantes Ramiro Villapadierna a ředitelka Národního institutu pro další vzdělávání Helena Plitzová. Vzácní hosté úspěšným studentům předali diplomy a věcné ceny a poblahopřáli všem finalistům za vynikající výsledky, jež v soutěži dosáhli.

Tato akce bezpochyby představuje ocenění práce učitelů španělštiny v celé České republice, kteří připravují své studenty a věnují jim mnoho osobního času. Účast představitelů diplomatických misí v ČR při slavnostním vyhlášení výsledků dokazuje vysokou úroveň a prestiž této jazykové soutěže, jejímž cílem je šíření španělštiny a obohacení výuky, rozvíjení zájmu dětí o studium tohoto světového jazyka a posilování jejich motivace ke studiu, šíření španělské a latinskoamerické kultury, což je její největší přínos. A toho bylo opět v letošním ročníku bezesporu dosaženo.

Výsledky

Kategorie SŠ I:

1. Veronika Smržová, Gymnázium Šumperk

2. Adam Lipina, Gymnázium Hladnov a JŠ, Slezská Ostrava

3. Tereza Sevránková, Gymnázium Pardubice

Kategorie SŠ II:

1. Anna Kačmaříková, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek

2. Jan Krahulík, Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť

3. Kristýna Pěstová, Gymnázium Říčany

Kategorie SŠ III:

1. Otakar Duchek, Gymnázium Luďka Pika, Plzeň

2. Michaela Hrdličková, Gymnázium Olomouc, Čajkovského

3. Michaela Záškolná, Gymnázium Hladnov a JŠ, Slezská Ostrava

Kompletní výsledkovou listinu naleznete na www.talentovani.cz v sekci Soutěže.

Archiv novinek