Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Výherci soutěže v ruském jazyce převzali ocenění / 12. 04. 2017 /

Letošní ročník konverzační soutěže v ruském jazyce uspořádalo Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) ve spolupráci s Českou asociací rusistů a s Ruským střediskem vědy a kultury v Praze. Uskutečnila se 10. a 11. dubna 2017 v prostorách Ruského střediska vědy a kultury, Na Zátorce 16 v Praze 6.

Soutěž, která se koná každý rok a kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, probíhá v následujících kategoriích: Kategorie ZŠ a víceletá gymnázia je určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, která je ukončena krajským kolem. Studenti středních škol soutěží ve třech kategoriích: Kategorie SŠ I je určena studentům všech typů SŠ, u nichž délka výuky ruského jazyka nepřesáhla tři roky, v kategorii SŠ II soutěží studenti všech typů SŠ, u nichž délka výuky ruského jazyka přesáhla tři roky, a kategorie SŠ III je pro ty studenty, kteří mají možnost komunikovat v ruském jazyce mimo školní výuku.

Od roku 2015 NIDV spolupracuje při organizování této soutěže s Ruským střediskem vědy a kultury (http://rsvk.cz/cs/), které letos poskytlo pro soutěž prostory. Své vědomosti poměřilo 31 nejlepších studentek a studentů z celé ČR, kteří na základě dosažených výsledků v krajském kole postoupili do kola ústředního. Své svěřence přijeli podpořit i jejich učitelé ruského jazyka, pro které byl připraven odborný program.

Účastníci soutěžili v písemné a ústní části. V písemné části šlo o porozumění slyšenému textu, v ústní části probíhal rozhovor s porotou na vylosované téma a řešení řečových situací.  Hodnotila se jak komunikativní, tak i jazyková stránka mluveného projevu.

Slavnostního vyhlášení výsledků v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze se zúčastnila Jeho Excelence Alexandr Zmejevskij, velvyslanec Ruské federace v České republice, ředitel RSVK Leonid Gamza, ředitelka NIDV Mgr. et Mgr. Helena Plitzová, Ing. Miroslava Fatková, vedoucí Talentcentra NIDV, a další hosté.

Cílem cizojazyčných soutěží je posilovat motivaci a zájem žáků základních a studentů středních škol o studium cizích jazyků. Konverzační soutěže hodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk k navázání nových kontaktů s rodilými mluvčími a využít jej jako prostředku k získání informací a seznámení s příslušnou kulturou. Mají jak společenský přesah, který vychází ze spolupráce s řadou zahraničních institucí, tak přínos v oblasti vzdělávání, neboť se jich na školní úrovni účastní každoročně přes 50 tisíc dětí z celé republiky.

Výsledky

Kategorie SŠ I:

  1. Tereza Tomášková, Gymnázium Nový Bydžov
  2. Iva Táborská, Gymnázium Polička, nábřeží Svobody 306
  3. Barbora Šlaisová, Gymnázium Blovice, Družstevní 650

Kategorie SŠ II:

  1. Viola Krausová, Gymnázium Velké Pavlovice, Pod Školou 10
  2. Sabina Farková, Dvořákovo gymnázium a SOŠE, Dvořákovo nám. 800, Kralupy nad Vltavou
  3. Karolína Hovorková, Gymnázium dr. A. Randy, p. o., Jablonec nad Nisou

Kategorie SŠ III:

  1. Veronika Andreieva, OA Holešovice, Jablonského 3, Praha 7
  2. Taisiya Voytenko, Gymnázium Velké Pavlovice, Pod školou 10
  3. Justinian Popovici, Gymnázium Kadaň, p. o., 5. května 620

Kompletní výsledkovou listinu naleznete na www.talentovani.cz  v sekci Soutěže.

 

Archiv novinek