Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

NIDV nabízí metodiky ke globálnímu rozvojovému vzdělávání / 13. 03. 2017 /

V roce 2016 Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) navázal na výstupy z roku 2015, který byl Evropským rokem rozvoje – EYD 2015. Úzce spolupracoval s MZV, Agenturou pro globální rozvoj, NÚV a NNO, které se věnují přípravě a realizaci vzdělávání k této problematice. V rámci rezortního projektu GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ a za finanční podpory MŠMT byly v uplynulém roce vytvořeny dvě metodiky GRV pro ZŠ a neformální vzdělávání ve spolupráci s odborníky na oblast GRV .

• Mgr. Jiří Zajíc – „Společně tvoříme svět“ (Inspirace těm, kteří pomáhají dětem i dospívajícím k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život), můžete stáhnout zde.

• PhDr. Jana Stará, Ph.D. – „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“ (Příručka pro učitele základních škol, kteří se zajímají o to, proč a jak zařazovat globální rozvojové vzdělávání do své výuky),   můžete stáhnout zde.  

Archiv novinek