Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Certifikovaní lektoři NIDV / 05. 05. 2016 /

Aby byla dodržena jednota a kvalita výkladu právních předpisů ke společnému vzdělávání (inkluze), stanovilo MŠMT podmínku pro udělení akreditace v systému DVPP s tématy společného vzdělávání pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení (v souvislosti s novelou školského zákona, včetně prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb.):

Lektoři vzdělávacích programů musí absolvovat proškolení v NIDV se závěrečnou zkouškou a doložit Certifikát LEKTOR PRO SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NIDV.

Archiv novinek