Přehled aktuálních vzdělávacích programů


20. 09. 2017

Začínající učitel

učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV Zlín, Potoky 267

20. 09. 2017

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

koordinátorům ŠVP, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

20. 09. 2017

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV Pardubice, Za Pasáží 657

20. 09. 2017

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP

Olomouc, RCO, Jeremenkova 40, salonek Andromeda

20. 09. 2017

Setkání krajské koordinační skupiny

ředitelé škol a školských zařízení, ostatní pracovníci ve vzdělávání (zájmové a neformální, NNO apod.), odborní pracovníci školských poradenských zařízeni, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, psychologové

NIDV Jihlava, Zborovská 3

20. 09. 2017

Celostátní setkání učitelů hudební nauky na ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ

Bystré u Poličky, okres Svitavy

20. 09. 2017

Konzultace k výzvě č. 02_16_042 (035) - Šablony OP VVV pro SŠ a VOŠ (pro Prahu a střední Čechy)

Zřizovatelé škol

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

20. 09. 2017

Individuální vzdělávací plán pro nadaného žáka

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, výchovní poradci, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Liberec, Masarykova 28

20. 09. 2017

Setkání krajské koordinační skupiny

ředitelé škol a školských zařízení, ostatní pracovníci ve vzdělávání (zájmové a neformální, NNO apod.), odborní pracovníci školských poradenských zařízeni, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, psychologové

NIDV Zlín, Potoky 267

20. 09. 2017

Hodina pohybu navíc pro učitele TV a trenéry

učitelé 2.stupně ZŠ, trenéři

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332

20. 09. 2017

Realizace, změny a úpravy ŠVP PV v mateřských školách

pedagogům MŠ

NIDV Plzeň, Čermákova 18

20. 09. 2017

Konverzační kurz anglického jazyka

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů

ZUŠ Střezina Hradec Králové

20. 09. 2017

První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, speciální pedagogové, učitel - metodik prevence, psychologové, asistenti pedagoga, vychovatelé

NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6

20. 09. 2017

Digitální technologie v jazykovém vzdělávání: Classroom management a role učitele

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům SOŠ a SOU, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

20. 09. 2017

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

ZŠ Metelkovo náměstí 968, Teplice

20. 09. 2017

Metodické náměty k výuce anglického jazyka

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ

ZŠ Jih, Mariánské Lázně

20. 09. 2017

Naučme děti myslet! - Využití šachové hry ve škole

pedagogům ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času

NIDV České Budějovice, Hlinsko 49

20. 09. 2017

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP

Krajský Úřad Ústeckého kraje, budova B,

20. 09. 2017

Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ

pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení, učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Olomouc, Wellnerova 25

20. 09. 2017

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

asistentům pedagoga, asistenti pedagoga

NIDV Brno, Křížová 22

20. 09. 2017

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP

Muzeum Ašska, Poštovní náměstí 1/635, Aš

20. 09. 2017

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi II

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

20. 09. 2017

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV Zlín, Potoky 267

20. 09. 2017

Využití nových metod a forem ve výuce strunných nástrojů na ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ

Krajské pracoviště Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A, Praha 1

20. 09. 2017

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

ředitelům škol a školských zařízení

NIDV Olomouc, Wellnerova 25

21. 09. 2017

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV Brno, Křížová 22

21. 09. 2017

Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí

ředitelé škol a školských zařízení, učitel - metodik prevence, výchovní poradci, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, vychovatelé školských zařízení

NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2

21. 09. 2017

Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ

pedagogům MŠ, učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Zlín, Potoky 267

21. 09. 2017

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B1

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, pedagogové volného času

ZŠ Dukelská, České Budějovice

21. 09. 2017

Inspirace pro rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií

NIDV Karlovy Vary, Západní 15

21. 09. 2017

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

učitelé MŠ

NIDV Liberec, Masarykova 28

21. 09. 2017

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV Karlovy Vary, Západní 15

21. 09. 2017

Didaktické studium cizího jazyka - angličtina

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV Brno, Křížová 22

21. 09. 2017

Logopedický asistent - Primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV Olomouc, Wellnerova 25

22. 09. 2017

Dva kroky k inkluzívní škole

pedagogům ZŠ, asistenti pedagoga

NIDV Jihlava, Zborovská 3

22. 09. 2017

Proč, co a jak s RVP PV?

pedagogům MŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ

NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6

22. 09. 2017

Konzultace pro PŘÍJEMCE Šablon OP VVV - už mají podané žádosti.

pedagogům MŠ

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

25. 09. 2017

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

25. 09. 2017

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV Liberec, Masarykova 28

25. 09. 2017

IT nástroje a IT dovednosti učitele v jazykové výuce

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV Liberec, Masarykova 28
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky - podzimní období 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2017.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/jednotne-zkusebni-schema-spolecne-casti-maturitni-zkousky

Metodická pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo novelu školského zákona, díky níž budou učitelé lépe chráněni před šikanou. Novela upravuje od 1. září 2017 práva a povinnosti pedagogických pracovníků. Mezi právy se nově objevuje právo na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem, kterou má zajistit zejména zaměstnavatel. K uvedeným opatřením byla připravena pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále rozšířilo a zpřesnilo opatření k řešení šikany a kyberšikany ve školách. Kromě dotačního programu "Bezpečné klima v českých školách pro rok 2017" ve výši dvaceti milionů korun také aktualizovalo Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních.
http://www.msmt.cz/file/43415?lang=1

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/od-zari-budou-ucitele-lepe-chraneni-pred-sikanou?highlightWords=Pom%C5%AFcka+nov%C4%9B+zakotven%C3%BDm+pr%C3%A1v%C5%AFm+povinnostem+pedagogick%C3%BDch+pracovn%C3%ADk%C5%AF
Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb. - změny v konání maturitní zkoušky od školního roku 2017/2018

Vyhláškou č. 243/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, byla novelizována s účinností od 1. 9. 2017 vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku 2017/2018. Pro lepší orientaci MŠMT zveřejňuje platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. s vyznačením aktuálních změn.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/novela-vyhlasky-c-177-2009-sb-zmeny-v-konani-maturitni

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří

MŠMT vydává čtyři opatření ministra, jimiž se mění příslušné rámcové vzdělávací programy (RVP) oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří. Úprava RVP navazuje jednak na novelizaci školského zákona ve vztahu k vymezení počtu a obsahu zkoušek společné části a profilové části maturitní zkoušky počínaje školním rokem 2020/2021 (zákon č. 178/2016 Sb.), jednak na vydání nařízení vlády č. 445/2016 Sb., kterým se stanoví obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/opatreni-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-kterymi-se-1

Plnění povinné školní docházky v zahraničí od 1. 9. 2017 - základní informace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje základní informace o možnostech a podmínkách plnění povinné školní docházky v zahraničí. Informace vyplývají ze znění školského zákona a prováděcího právního předpisu, který se týká dané problematiky (vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb.). Od 1. září 2017 je účinné novelizované ustanovení § 38 odst. 3 školského zákona, podle něhož se povinnost být zároveň žákem školy v ČR mění na možnost. Nově tedy žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky (§ 38 odst. 1 písm. a) školského zákona), ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky (§ 38 odst. 1 písm. b) školského zákona), v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol (§ 38 odst. 1 písm. d) školského zákona) nebo formou individuální výuky v zahraničí (§ 38 odst. 2 školského zákona), může být od 1. září 2017 na základě rozhodnutí zákonného zástupce zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka (dále jen "kmenová škola").
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/plneni-povinne-skolni-dochazky-v-zahranici-od-1-9-2017z

Rozvojový program Podpora odborného vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro školní rok 2017/2018 rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání. Rozvojový program navazuje na rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání vyhlášený pro školní rok 2016/2017. Účelem rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání v těch oborech, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice, považovat v daném území za nenahraditelné.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/rozvojovy-program-podpora-odborneho-vzdelavani

Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2017/2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení. Dokument poskytuje ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2017/2018.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-2016-2017-1?highlightWords=Soubor+pedagogicko+organiza%C4%8Dn%C3%ADch+informac%C3%AD

Vyhlášena výzva: Budování kapacit pro rozvoj škol II

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II. Pro žadatele je ve výzvě připraveno 700 milionů korun. Cílem výzvy je podpora škol v zavádění hodnocení, které poskytne informace o učení žáků využitelné k úpravám ve výuce. Mezi další podporované aktivity patří vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky odborného cizího jazyka. Výzva se zaměřuje také na propojování formálního a neformálního vzdělávání a podporu v oblasti kompetencí pro demokratickou kulturu.
Školy a školská zařízení, organizační složky státu, územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace mohou o dotaci žádat od 20. června do 29. září 2017.
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlasena-vyzva-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii

Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2017/2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje na školní rok 2017/2018 seznam soutěží vyhlašovaných, spoluvyhlašovaných a doporučených školám k účasti. V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí - předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, soutěže z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola.
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-soutezi-a-prehlidek-ve-skolnim-roce-2017-2018

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 9. 2017

Pod číslem 270/2017 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Změny si kladou za cíl odstranit technické nedostatky a případné vnitřní rozpory v textu samotné vyhlášky č. 27/2016 Sb. V některých případech směřuje právní úprava i k odstranění nadměrné administrativní zátěže v oblasti společného vzdělávání. Změny byly provedeny i v přílohách k vyhlášce. Dochází též i k úpravě některých podpůrných opatření, například ke změně velikosti skupiny, ve které může být poskytováno podpůrné opatření v podobě pedagogické intervence. Dochází i k úpravě formulářů tak, aby lépe vyhovovaly zaběhnuté praxi. Změny nabývají účinnosti od 1. září 2017. Nicméně změny uvedené v přílohách pak nabydou společně účinnosti až od 1. prosince 2017.
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-1

Výzva č. 02_16_041 Vyšší odborné školy

ŘO OP VVV zveřejňuje dne 17. 8. 2017 verzi 2 výzvy 02_16_041 Vyšší odborné školy. Oproti původní verzi dochází ke změně termínu ukončení příjmu žádostí o podporu z 31. 8. 2017 na 14. 9. 2017 do 14:00. http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-041-vyssi-odborne-skoly-1
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Vyšší odborné školy. Dokument je účinný od 29. června 2017.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-041-vyssi-odborne-skoly-2


 

Aktuality z NIDV

18.09.2017

Garanti pečující o nadané chtějí více spolupracovat. Setkání na Karlově univerzitě bude skvělým začátkem

Pedagogická fakulta UK v Praze bude 19. září hostit Setkání národních skupin odborných garantů péče o nadání. K pracovnímu stolu zasednou zástupci psychologů, pedagogů a krajských koordinátorů pro podporu nadání, aby propojili formální i neformální vzdělávání při podpoře rozvoje nadání.

Více informací

14.09.2017

Kateřina Hábová: Naše dcera je ve škole opravdu šťastná

"Nikdy nebyla naše dcera tolik spokojená, jako je teď ve škole. Každé ráno vstává s úsměvem a těší se tam! O své škole všude vypráví a je tam opravdu šťastná," říká Kateřina Hábová, maminka sedmileté Kateřiny, která se narodila s nepříliš rozšířenou chromozomální odchylkou - Williamsovým syndromem. "Její touha po nových věcech a učení je naprosto úžasná a my se denně divíme tomu, co připravené prostředí a připravení pedagogové dokáží udělat," dodává paní Hábová, která pro svou dceru nakonec zvolila Montessori pedagogiku. "Školu, do které bude dcera chodit, jsme začali řešit zhruba dva roky před jejím nástupem. Variant a škol jsme prošli celou řadu, a nakonec zvolili Montessori Základní školu Donum Felix ve Slaném. Myslím si, že jsme opravdu vybrali tu nejlepší!" vypráví Kateřina Hábová, která se právě po několika letech rodičovské dovolené (kromě Kateřiny vychovává ještě šestiletou Františku a tříletého Vendelína) plánuje vrátit ke své původní profesi sociální pedagožky.

Více informací

13.09.2017

Bez dlouhodobého a cíleného rozvoje nadání nebudeme mít tolik úspěšných vědců, umělců a společenských reformátorů, říká náměstkyně NIDV Irena Hošková

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně hostí konferenci pro rozvoj nadání KORONA 2017. Sympózium nabídne nejen kvalitní a odborné poznatky, ale i radost a elán do další práce s nadanými.

Více informací

08.09.2017

Jiří Sehnal: Individuální přístup nabízíme u nás všem žákům

"Kdybyste měli možnost nechat zmizet jednu vyučovací hodinu týdně a mohli tam "učit" co byste chtěli, udělali byste to?" ptá se Jiří Sehnal, ředitel Základní školy Svitavy, T. G. Masaryka 27. "Jsem ředitelem běžné základní školy, jakých jsou v naší zemi tisíce. A přesto o náš příběh mají zájem lidé, kteří se snaží posunovat možnosti vzdělávání na úrovni rodiny, školy i systému. Pokusím se naši zkušenost v krátkosti představit," uvádí svůj příspěvek pan ředitel Sehnal.

Více informací

06.09.2017

Pedagogům chceme být prospěšní

S novým školním rokem začíná pro Národní institut pro další vzdělávání velmi intenzivní období. Po prázdninách se naplno "rozbíhají" kurzy a konají se konference. O novinkách připravovaných v NIDV jsme mluvili s paní ředitelkou Mgr. et Mgr. Helenou Plitzovou.

Více informací

31.08.2017

Miloslava Stará: Inkluze by měla být samozřejmostí

"Inkluze lidí se zdravotním postižením by měla být v dnešní době samozřejmostí, bohužel však stále není," říká Miloslava Stará, speciální pedagožka, která letos oslavila své osmdesáté narozeniny a celý svůj profesní život se věnuje především dětem a dospělým s Downovým syndromem a jejich rodinám.

Více informací

22.08.2017

Michal Šeda: Každý máme své handicapy

"Inkluze je o vzájemném obohacování, učení se od druhých, odlišných a jedinečných lidí," říká Michal Šeda, model, moderátor a herec, který si zahrál například i v hollywoodském velkofilmu po boku slavného herce Johna Malkoviche. "Můžeme získat velmi významné dovednosti, lásku nebo jinou hodnotu od člověka, který má výrazný handicap, od člověka, který mluví jinou řečí, od úplného mimina, i od starého nemohoucího prarodiče," vysvětluje svůj životní postoj.

Více informací