Přehled aktuálních vzdělávacích programů


29. 03. 2017

Využití nových metod a forem ve výuce v akordeonovém oddělení na ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ

ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla

29. 03. 2017

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

29. 03. 2017

Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol

Krajský úřad, sál. Jana Kašpara, Komenského nám. 125

29. 03. 2017

Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

29. 03. 2017

Cesty spolu - Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

29. 03. 2017

Kolokvium ředitelů ZUŠ/SUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ

Učební středisko Richtrovy boudy, Richtrovy boudy č. p. 81 Pec pod Sněžkou 542 21

29. 03. 2017

Dotyková zařízení ve výuce

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

29. 03. 2017

Kolokvium ředitelů ZUŠ/SUŠ

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ

Richtrovy boudy 81, 542 21 Pec pod Sněžkou

29. 03. 2017

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

29. 03. 2017

Cesty spolu - Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, výchovní poradci

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

29. 03. 2017

Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - anglický jazyk

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

29. 03. 2017

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro školy, předškolní a školská zařízení

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

29. 03. 2017

Kulatý stůl - podpora nadání

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času

ZOO Jihlava

29. 03. 2017

Matematika pro život II - střední školy

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

29. 03. 2017

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

29. 03. 2017

Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání, změny školského zákona

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, ředitelkám MŠ

ZŠ V. Nezvala 2614 , 434 01 Most

29. 03. 2017

Konzultace k výzvě č. 02_16_035 - Šablony OP VVV SŠ a VOŠ (mimo Prahu)

pedagogům všech SŠ, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

29. 03. 2017

Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ

pedagogům MŠ, učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

29. 03. 2017

Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol

Krajský úřad, sál. Jana Kašpara, Komenského nám. 125

30. 03. 2017

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

30. 03. 2017

Aktuální otázky v řízení málotřídních základních škol

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Brno

30. 03. 2017

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

30. 03. 2017

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

30. 03. 2017

Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření

pedagogům ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

30. 03. 2017

Aktuální a problematické jevy v současné ruštině

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Liberec

30. 03. 2017

Základní postupy při aktualizaci ŠVP v mateřské škole

pedagogům MŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

30. 03. 2017

Jak hodnotit a klasifikovat žáky-cizince v předmětu český jazyk na základních školách

pedagogům ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

30. 03. 2017

Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - anglický jazyk

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

30. 03. 2017

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

30. 03. 2017

Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva

ředitelky a učitelky MŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

30. 03. 2017

Právní minimum ve školní praxi

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Liberec

30. 03. 2017

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

30. 03. 2017

Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - anglický jazyk

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy, Senovážné náměstí 25, Praha 1, budova A, místnost 302 (3. patro)

30. 03. 2017

Konzultační semináře pro zadavatele MZ 2017 a zadávající učitele jednotných testů PŘ 2017

pedagogům všech SŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy, Senovážné náměstí 25, Praha 1, budova A, místnost 202 (2. patro)

30. 03. 2017

Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, výchovní poradci, učitelé ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

30. 03. 2017

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy, Senovážné náměstí 25, Praha 1, budova A, místnost 202 (2. patro)

31. 03. 2017

Konzultace k výzvě č. 02_16_022 - Šablony OP VVV

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

31. 03. 2017

Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - anglický jazyk

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

31. 03. 2017

Využití nových metod a forem ve výuce strunných nástrojů na ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ, pedagogům konzervatoří

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

31. 03. 2017

Základní umělecké vzdělávání - zkušený učitel

pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Informace o povinném předškolním vzdělávání

MŠMT připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona. Jde o zavedení povinného předškolního vzdělávání, nároky dětí na přednostní umístění v mateřské škole a s tím související určení spádovosti školy. Materiály jsou rozděleny pro zákonné zástupce dětí, pro mateřské školy a pro zřizovatele, aby umožnily snazší orientaci v nově nastavených pravidlech. Zároveň je vydána souhrnná informace o všech změnách, které se týkají předškolního vzdělávání, a které vyplývají z novely školského zákona.
Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání.pdf
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č.71/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/narizeni-vlady-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-445-2016-sb-o
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I o změně textu výzev v části 8.1, ke které došlo v souvislosti se zřízením konzultační linky pro zodpovídání dotazů souvisejících s přípravou a předkládáním žádostí o podporu a realizací projektů.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu?
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje na základě četných dotazů žadatelů dokument Metodický výklad variant DVPP pro výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I pro realizaci projektů výzev č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I. Dokument definuje, jaká témata kurzů DVPP jsou přijatelná v jednotlivých variantách DVPP.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-podpora-skol-formou-projektu?
Střední odborné vzdělávání čekají novinky

Revize rámcových vzdělávacích programů, spojení výučního listu s možností maturity či mistrovská zkouška, to jsou novinky, které se chystají v oblasti středního odborného vzdělávání. Do proudu změn v odborném školství se ve školním roce 2021/2022 plynule zařadí také povinná maturita z matematiky. Pro absolventy středních odborných škol se tak otevřou tři cesty úspěchu, z nichž si každý bude moci vybrat tu, která bude nejlépe vyhovovat jeho představám a schopnostem - výuční list, mistrovskou zkoušku, či maturitu. S tím se pro absolventy některých oborů otevřou další možnosti, jako mít zároveň výuční list i maturitu či získat po absolvování mistrovské zkoušky živnostenský list. Více na:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/stredni-odborne-vzdelavani-cekaji-novinky?
Šablony OD A DO Z

Článek Šablony OD A DO Z vyšel také v časopise Týdeník školství, č. 10/25, který vyšel 8. 3. 2017.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/sablony-od-a-do-z-4?
 

Aktuality z NIDV

28.03.2017

Společné vzdělávání: Příklady dobré praxe

"Ve výchově přistupuji ke svému synovi jako ke zdravému, samozřejmě s respektem k jeho problému," říká Michaela Selmi Wallisová, matka devítiletého Jakuba, kterému byl diagnostikován atypický autismus, vývojová dysfázie a hyperkinetická porucha ADHD - neurovývojová porucha charakteristická především poruchou pozornosti, impulzivitou a hyperaktivitou.

Více informací

27.03.2017

Soutěž DANIEL věnovaná problematice holocaustu a rasismu zná své vítěze

Ve Velkém sále vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze se uskutečnilo 27. března 2017 slavnostní vyhlášení výsledků 14. ročníku literární, historické a fotografické soutěže DANIEL. Jejími organizátory jsou Národní institut pro další vzdělávání, Židovské muzeum v Praze, Památník Terezín a Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém.

Více informací

23.03.2017

Výherci soutěže Frankofonie 2017 převzali ocenění

Náměstek ministra zahraničních věcí pro řízení sekce právní a konzulární ČR Martin Smolek spolu s velvyslankyní Marockého království v České republice Souriyou Otmaniovou a velvyslancem Francie v České republice Rollandem Galharaguem 21. března 2017 v Černínském paláci zahájili slavnostní vyhlášení a předání cen Frankofonie 2017.

Více informací

21.03.2017

Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Inovace. Inspirace. Edukace.

Pozvánka na 5. meziooborové sympozium s mezinárodní účastí "Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Inovace. Inspirace. Edukace" s podtitulem "Ku poctě Josefa Wünsche, středoškolského profesora a objevitele pramenů Tigridu". Sympozium se uskuteční ve dnech 25.-27. 4. 2017 v Praze a Plzni.

Více informací

21.03.2017

Den učitelů němčiny

Letošní Den učitelů němčiny - Deutschlehrertag - se uskuteční v sobotu 25. března 2017 od 9.15 do 16.30 hodin v ZŠ J. Gutha-Jarkovského (budova 1. stupně), Klimentská 38, Praha 1.

Více informací

16.03.2017

Školákem ve válečných letech

Ve středu 15. 3. 2017 byla za spolupráce Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV), Památníku Terezín a dalších partnerů zahájena výstava a vernisáž "Školákem ve válečných letech".

Více informací

16.03.2017

Nabídka NIDV k šablonám mateřským, základním a středním školám

Národní institut pro další vzdělávání nabízí mateřským, základním a středním školám vzdělávací programy, které je možné využít pro realizaci šablon. Některé z těchto programů jsou vhodné na objednání přímo k Vám do školy, můžete tak proškolit celý pedagogický sbor nebo jeho část. Naše nabídka bude průběžně doplňována o další zajímavá témata vztahující se k šablonám OP VVV.

Více informací