Přehled aktuálních vzdělávacích programů


25. 05. 2016

Bezpečná škola - strategie bezpečného chování

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, ředitelům škol a školských zařízení, vychovatelům školských zařízení, pedagogům vol

NIDV, krajské pracoviště Liberec

25. 05. 2016

Experimentální výtvarné techniky

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům všech SŠ, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům ZUŠ a SUŠ, vychovatelům školských zařízení, p

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

25. 05. 2016

Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci

pedagogům ZŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Brno

25. 05. 2016

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí a pedagogičtí pracovníci, IT administrátoři škol a školských zařízení poskytujících základní vzdělání

NIDV, krajské pracoviště Brno

25. 05. 2016

Adaptace začínajících učitelů v MŠ

pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

25. 05. 2016

Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky - cizince

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

25. 05. 2016

Matematika pro život - střední školy

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

25. 05. 2016

Logopedický asistent - Primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

25. 05. 2016

Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

25. 05. 2016

Specifika předškolní výuky u dětí-cizinců a uprchlíků

pedagogům MŠ

Krajské pracoviště NIDV Praha a Střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1

25. 05. 2016

Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

25. 05. 2016

Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

25. 05. 2016

Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, výchovným poradcům, asistentům pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Brno

25. 05. 2016

Informační seminář pro ředitele škol a školských zařízení k novele školského zákona (§16)

ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

25. 05. 2016

Hra a její užití ve vzdělávání

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

25. 05. 2016

Tělesná výchova a pohybové aktivity v MŠ

pedagogům MŠ, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

Dětské centrum, Jiráskova 67, Jihlava

25. 05. 2016

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí a pedagogičtí pracovníci, IT administrátoři škol a školských zařízení poskytuj

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

25. 05. 2016

Společné vzdělávání a OP VVV - informační seminář

ředitelé škol a pracovníci školských poradenských zařízení

KÚ KHK, Sál zastupitelstva, Pivovarské náměstí, Hradec Králové

25. 05. 2016

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí a pedagogičtí pracovníci, IT administrátoři škol a školských zařízení poskytujících základní vzdělání

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

25. 05. 2016

Základní umělecké vzdělávání - zkušený učitel

pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

26. 05. 2016

Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci

pedagogům ZŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

26. 05. 2016

Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci

ředitelům škol a školských zařízení, koordinátorům ŠVP

KP Praha a SČ, Senovážné nám. 25, budova A

26. 05. 2016

Učitel a žák - řešení konfliktních pedagogických situací

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

26. 05. 2016

Digitální technologie v jazykovém vzdělávání: Classroom management a role učitele

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Zlín

26. 05. 2016

Informační seminář pro ředitele škol a školských zařízení k novele školského zákona (§16)

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

26. 05. 2016

Hra a její užití ve vzdělávání

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

26. 05. 2016

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí a pedagogičtí pracovníci, IT administrátoři škol a školských zařízení poskytujících základní vzdělání

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

26. 05. 2016

Angličtina od začátku - JAK začít?

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

26. 05. 2016

Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

26. 05. 2016

Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy

pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

26. 05. 2016

Kulatý stůl - podpora nadání

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

26. 05. 2016

Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci

pedagogům ZŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, koordinátorům ŠVP

Klášterní budova REGINA Divadelní 3242/6, Zlín

26. 05. 2016

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí a pedagogičtí pracovníci, IT administrátoři škol a školských zařízení poskytuj

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

26. 05. 2016

Angličtina od začátku - Jak dál ?

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, pedagogům volného času

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

27. 05. 2016

Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

27. 05. 2016

Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

27. 05. 2016

Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy

pedagogům ZŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

27. 05. 2016

Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ

pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení, asistentům pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Liberec

27. 05. 2016

Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci

pedagogům ZŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Brno

30. 05. 2016

Dítě v krizi

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

Zlín, Interhotel Moskva - kongresový sál, náměstí Práce 2512
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


ČŠI vydává nové číslo informačního bulletinu

Česká školní inspekce připravila další číslo svého pravidelného informačního bulletinu, ve kterém představuje vybrané stěžejní události a informace z činností tohoto úřadu za období od počátku nového kalendářního roku 2016. Bulletin si lze přečíst zde:
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Informacni-bulletin/Informacni-bulletin-Ceske-skolni-inspekce-4-2016
Informace o vyhlášení dodatku k pokusnému ověřování oborů, ve kterých lze dosáhnout středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou

Pokusné ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách ze dne 4. června 2012 bylo 6. května 2016 novelizováno.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-o-vyhlaseni-dodatku-k-pokusnemu-overovani-oboru-ve
Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

MŠMT zveřejňuje v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, který bude platný od školního roku 2017/2018. V souladu s těmito požadavky budou koncipovány zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané po 1. lednu 2018.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/katalog-pozadavku-zkousek-spolecne-casti-maturitni-zkousky-z?
Klíčové dokumenty ke Společnému vzdělávání

MŠMT na webových stránkách průběžně aktualizuje klíčové dokumenty k tématu společného vzdělávání.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/klicove-dokumenty-ke-spolecnemu-vzdelavani-3?
Konference "VZDĚLÁVÁME SPOLEČNĚ"

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek ve spolupráci s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou si Vás dovolují pozvat na konferenci s názvem Vzděláváme společně. Konference je určena především učitelům a výchovným poradcům. Cílem konference je informovat a diskutovat s učiteli, výchovnými poradci, zástupci z řad vedení škol a širokou veřejností o vývoji českého školství s důrazem na současnou vizi a budoucí směřování vzdělávací soustavy včetně tématu společného vzdělávání a umožnit tak diskuzi s odborníky z akademické sféry a praxe. Datum konání: 27. 5. 2016 Místo konání: Brno, Univerzitní kino Scala.
https://www.youtube.com/watch?v=3RS6EUH7bgY
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/avizo-29-4-konference-vzdelavame-spolecne?
Metodické doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách konání praktického vyučování

MŠMT připravilo metodické doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách konání praktického vyučování, které má za cíl sjednotit postupy realizace praktického vyučování na pracovištích zaměstnavatelů a posloužit k motivaci zaměstnavatelů k navazování spolupráce se školami v oblasti praktického vyučování.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-k-zabezpeceni-jednotneho-postupu-prihttp://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-k-zabezpeceni-jednotneho-postupu-pri
NEWSLETTER MŠMT O EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH - 5./2016

Květnové vydání Newsletteru MŠMT o evropských záležitostech informuje o aktualitách v evropském dění v oblastech vzdělávání, mládeže, výzkumu a vývoje, sportu a profesních kvalifikací.
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/newsletter-msmt-o-evropskych-zalezitostech-5-2016?
Odstartovala soutěž pro učitele SŠ a ZŠ DOMINO ČR

Patříte mezi pedagogy, kteří využívají digitální technologie ve své výuce? Tvoříte pro své žáky originální výukové materiály - digitální, interaktivní či kombinované? Nebojíte se moderních forem výuky? Experimentujete a hledáte se svými žáky zajímavé náměty a motivující prostředky pro osvojování učiva? Pak právě pro Vás je určena soutěž DOMINO! Celonárodní soutěž digitálních výukových objektů Domino Česká republika, kterou ve spolupráci s MŠMT, školami a partnery pořádá již šestým rokem Národní institut pro další vzdělávání, nabízí i letos pedagogům základních a středních škol příležitost nejen předvést výsledky jejich tvořivosti a didaktické kreativnosti při využívání digitálních technologií ve výuce, ale zároveň sdílet v této oblasti jedinečné a originální zkušenosti a nápady. Uzávěrka vkládání výukových objektů v letošním ročníku soutěže Domino Česká republika je 30. října 2016, výběr prací postupujících do finálového kola proběhne 10. listopadu. Samotné finálové kolo soutěže proběhne koncem listopadu v Seči, a to v rámci celostátní konference NIDV zaměřené na využívání digitálních technologií ve výuce. Více informací zde:
domino.nidv.cz
Prohlášení MŠMT, AK, SMO ČR, SMS ke společnému vzdělávání

MŠMT pod vedením ministryně Kateřiny Valachové úzce diskutuje školská témata s důležitými aktéry. Ministryně se s Asociací krajů, Svazem měst a obcí a Sdružením místních samospráv po několika jednáních shodla na tom, že společné vzdělávání neznamená žádnou plošnou inkluzi, běžné i speciální školy jsou součástí českého vzdělávacího systému a oba typy škol jsou potřebné.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-ak-smo-cr-sms-spolecne-vzdelavani-neznamena-plosnou?
Setkání škol, které vzdělávají mimořádně nadané žáky

Na MŠMT se sešly školy z celé České republiky, které se věnují vzdělávání mimořádně intelektově nadaných dětí. Celodenní jednání se zaměřilo na výměnu zkušeností, sdílení rozšiřujících výukových materiálů, a také zprostředkování komplexního pohledu na problematiku nadaných dětí a jejich inkluze do vzdělávacího procesu. Setkání uspořádal nadační fond a patron nadaných žáků Qiido. Nadační fond Qiido se od roku 2014 zaměřuje na komplexní, systematickou a kontinuální podporu vzdělávání mimořádně intelektově nadaných dětí (MiND) za účelem zvýšení ekonomické prosperity a renomé ČR. Další informace zde: www.qiido.cz
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/setkani-skol-ktere-vzdelavaji-mimoradne-nadane-zaky?
Stanovisko MŠMT ke zřizování školských obvodů pro MŠ

MŠMT připomíná své dřívější stanovisko k obavám některých statutárních měst ke zřizování školských obvodů i pro mateřské školy, jak s tím počítá novela školského zákona, kterou schválili poslanci i senátoři a kterou ve středu 4. května vetoval prezident republiky. MŠMT se tak i nadále domnívá, že pro rodiče, samotné děti a ostatně i ředitele škol je nejlepším řešením znění navrhované novely školského zákona, kterou schválil Parlament ČR.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/stanovisko-msmt-ke-zrizovani-skolskych-obvodu-pro-ms?
 

Aktuality z NIDV

05.05.2016

Certifikovaní lektoři NIDV

Aby byla dodržena jednota a kvalita výkladu právních předpisů ke společnému vzdělávání (inkluze), stanovilo MŠMT podmínku pro udělení akreditace v systému DVPP s tématy společného vzdělávání pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení (v souvislosti s novelou školského zákona, včetně prováděcí vyhlášky č.27/2016 Sb.).

Více informací

04.05.2016

Přihlašování na Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů je spuštěno

Až do 27. května 2016 se mohou zájemci o účast na Celostátním semináři vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů přihlašovat na adrese: http://seminar.nidv.cz.

Více informací

25.04.2016

Soutěž v jazyce německém zná vítěze

Vítězové krajských kol Soutěže v jazyce německém měli mimořádnou příležitost porovnat svoje znalosti němčiny v celostátním kole soutěže, které se konalo 11. a 18. dubna 2016 v Goethe-Institutu v Praze.

Více informací

20.04.2016

VI. ročník celostátní soutěže pro učitele SŠ a ZŠ DOMINO ČR odstartoval

Patříte mezi pedagogy, kteří využívají digitální technologie ve své výuce? Tvoříte pro své žáky originální výukové materiály - digitální, interaktivní či kombinované? Nebojíte se moderních forem výuky? Experimentujete a hledáte se svými žáky zajímavé náměty a motivující prostředky pro osvojování učiva? Pak právě pro Vás je určena soutěž DOMINO!

Více informací

15.04.2016

Prevence šikany ve školách

Dovolujeme si Vás pozvat na akreditované vzdělávací programy NIDV zaměřené na prevenci šikany ve školách.

Více informací

14.04.2016

Vzdělávací programy zaměřené na pohybové aktivity

Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací programy NIDV zaměřené na rozvoj pohybových aktivit ve školách.

Více informací

13.04.2016

Dovednosti učitelů odborného výcviku

Dovolujeme si Vás pozvat na celostátní vzdělávací program Dovednosti učitelů odborného výcviku, který se uskuteční ve dnech 22.-24. srpna 2016 v Peci pod Sněžkou.

Více informací