Publikace pro zájmové

Publikace pro zájmové

Naděžda Tremlová
Jiří Zajíc
Národní institut pro další vzdělávání
2010
Souhrn výzkumu mentoringu v ČŘ popisuje cíle výzkumu, fáze vývoje, ukazatele kvality a rizika mentoringového vztahu, typy přístupů a jejich výsledky
Svatava Šimková
a kolektiv
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace shrnuje výsledky výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání 
Daniela Havlíčková
Hana Řádová
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Sborník příspěvků z konference k uznávání neformálního vzdělávání konané v roce 2011 v Praze za účasti předních odborníků z řad zaměstnavatelů, vzdělavatelů i státní správy. 
Miroslav Bocan et. al.
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace popularizuje výsledky výzkumu Hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let a je určena pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům v zájmovém a neformálním vzdělávání i širší veřejnosti.
Bedřich Hájek
Jaromír Harmach
Národní institut pro další vzdělávání
2004
Být vedoucím oddílu, kroužku, klubu, sboru, týmu, není jen funkce s oprávněním nosit na sobě stejnokroj a získaná vyznamenání. Jde o děti a jde o jejich výchovu v čase, který patří hlavně jim.
Kolektiv autorů NICM a REMIX
Národní institut pro další vzdělávání
2010
Publikace pojednává o náplni činnosti, službách a o procesu národní certifikace kvality informačních center. Obsahuje adresář informačních center.
Julie Čákiová
a kolektiv
Národní institut pro další vzdělávání
2010
Publikace seznamuje s historií a současným stavem informačních a poradenských služeb pro mládež v Evropě a představuje dvě největší zastřešující organizace – ERYICU a Eurodesk.
Svatava Šimková
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace pojednává o výsledcích výzkumu na téma: Zdroje informací a kritéria při výběru volnočasových aktivit.
Daniela Havlíčková
Kamila Žďárská
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace seznamuje čtenáře s pojmem kompetence v neformálním vzdělávání, s kompetenčním přístupem při tvorbě vzdělávacích programů a představuje možnost, jak zaznamenat a vyhodnotit rozvoj kompetencí účastníků vzdělávání.
Jana Heřmanová
Národní institut pro další vzdělávání
2009
Jednotlivé díly této metodiky obsahují náměty pro tvorbu školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání ve školní družině, školním klubu a středisku volného času.
Daniela Havlíčková
Národní institut pro další vzdělávání
2015
Publikace byla vytvořena v projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání a je určena především pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží v nestátních neziskových organizacích.
Eli Geisslerová et. al.
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace slouží jako průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v České republice. Pomůže v orientaci v základních oblastech, ve kterých mladí lidé u nás nejčastěji hledají informace či radu.
Svatava Šimková
Jiří Zajíc
Národní institut pro další vzdělávání
2010
Publikace shrnuje výsledky výzkumu Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání..
Jitka Rydvalová
Jana Deduchová
Národní institut pro další vzdělávání
2019
Sborník žákovských výrobků ze školních družin a klubů s popisem potřebného materiálu a pracovního postupu.
Pavel Brabenec
Tomáš Machalík a kolektiv
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Příručka pro zavádění nástrojů řízení kvality v organizacích zájmového a neformálního vzdělávání prostřednictvím systému Olina.
Svatava Šimková
Jiří Zajíc
Národní institut pro další vzdělávání
2010
Publikace pojednává o výsledcích výzkumu Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání.
Jaroslav Jindra
Romana Michaela Michalíková
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Obsah a metody manažerského vzdělávacího programu Funkční studium určeného vedoucím pracovníkům školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací.
Petra Bláhová
Národní institut pro další vzdělávání
2011
Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží vypracovaných a obhájených účastníky I. ročníku Studia pedagogiky volného času.
Petra Bláhová
Národní institut pro další vzdělávání
2011
Sborník metodik inkluzivní praxe volnočasové pedagogiky vypracovaných a obhájených účastníky II. ročníku Studia pedagogiky volného času. 
Petra Bláhová
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život.
Naděžda Kalábová
Národní institut pro další vzdělávání
2007
Publikace nabízí nepestřejší dětské hry motivované pohádkami a příběhy, které rozvíjejí dětskou fantazii, tvořivost, myšlení, předvídavost, pobízí k malování a soutěžení.
Naděžda Kalábová
Národní institut pro další vzdělávání
2009
Kniha slouží k široké zájmové orientaci dětí, které se prostřednictvím tvořivých her postupně seznamují s nejrůznějšími druhy činností. Mohou jí využít učitelé a vychovatelé k naplnění volného času dětí.
kolektiv autorů
Martin Buňka – metodické vedení
Národní institut pro další vzdělávání
2011
Publikace představuje minimální kompetenční profily shrnující odborné kompetence pracovníků (zaměstnanců i dobrovolníků) na jednotlivých pozicích v NNO.
Michaela Přílepková
Hana Řádová
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace představuje výběr vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe z oblasti neformálního vzdělávání.
Hana Řádová
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace představuje výběr vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe z oblasti neformálního vzdělávání.
Hana Řádová (ed.)
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace shrnuje pracovní pozice v NNO dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží a představuje minimální kompetenční profily pro tyto pozice doplněné o výčet měkkých kompetencí.
Pavel Trantina
Daniela Havlíčková
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace provádí procesem poznávání kompetencí, které jednotlivci získávají při práci s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání, a představuje nástroje pro zhodnocení těchto kompetencí.
Svatava Šimková
Národní institut pro další vzdělávání
2011
Publikace obsahuje výsledky výzkumu na téma: Informovanost a participace mládeže na společenském a politickém dění a její zájem o tuto oblast.
Joan Freemannová
Jitka Fořtíková
Národní institut pro další vzdělávání
2009
Kniha se zabývá podporou a analýzou aktivit pro nadané a talentované děti a svou pozornost zaměřuje také na nabídku služeb na poli volného času a mimoškolních aktivit.
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2010
Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží obhájených v roce 2010.  
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2011
Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží obhájených v roce 2011.  
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží obhájených v roce 2012.