Publikace pro

Publikace pro

Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2015
Sborník literárních prací a výsledky literární části 24. ročníku výtvarné a literární soutěže Evropa ve škole, která je určená žákům a studentům všech stupňů a typů ZŠ, SŠ a školských zařízení.
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2016
Sborník literárních prací a výsledky literární části 25. ročníku výtvarné a literární soutěže Evropa ve škole, která je určená žákům a studentům všech stupňů a typů ZŠ, SŠ a školských zařízení.
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2017
Sborník literárních prací a výsledky literární části 26. ročníku výtvarné a literární soutěže Evropa ve škole, která je určená žákům a studentům všech stupňů a typů ZŠ, SŠ a školských zařízení.
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2017
Sborník literárních prací a výsledky literární části 27. ročníku výtvarné a literární soutěže Evropa ve škole, která je určená žákům a studentům všech stupňů a typů ZŠ, SŠ a školských zařízení.
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2015
Sborník literárních prací a výsledková listina 42. ročníku Národní soutěže dětského literárního projevu Náš svět určené pro všechny děti z ČR od 6 do 15 let.
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2016
Sborník literárních prací a výsledková listina 43. ročníku Národní soutěže dětského literárního projevu Náš svět určené pro všechny děti z ČR od 6 do 15 let.
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2017
Sborník literárních prací a výsledková listina 44. ročníku Národní soutěže dětského literárního projevu Náš svět určené pro všechny děti z ČR od 6 do 15 let.
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2018
Sborník literárních prací a výsledková listina 45. ročníku Národní soutěže dětského literárního projevu Náš svět určené pro všechny děti z ČR od 6 do 15 let.
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2014
Doporučení k řešení úloh Turnaje mladých fyziků (soutěž středoškolských studentů), jejich využití ve výuce fyziky, a příklady řešení vypracované účastníky 27. ročníků soutěže.
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2014
Sborník oceněných literárních prací literární, historické a fotografické soutěže Daniel 11. ročník – 2013/2014
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2015
Sborník oceněných literárních prací literární, historické a fotografické soutěže Daniel 12. ročník – 2014/2015
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2016
Sborník oceněných literárních prací literární, historické a fotografické soutěže Daniel 13. ročník – 2015/2016
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2017
Sborník oceněných literárních prací literární, historické a fotografické soutěže Daniel 14. ročník – 2016/2017
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2018
Sborník oceněných literárních prací literární, historické a fotografické soutěže Daniel 15. ročník – 2017/2018
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2017
Sborník časopisů Svět nadání, jejichž hlavním cílem je zveřejňovat původní, zejména psychologické a pedagogické příspěvky vztahující se k problematice nadání.
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2017
Sborník odborných prací žáků a studentů zapojených ve výzkumně orientovaném vzdělávacím programu T-expedice, který je realizován v rámci projektu TALNET.
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2014
Sborník odborných prací žáků a studentů zapojených ve výzkumně orientovaném vzdělávacím programu T-expedice, který je realizován v rámci projektu TALNET.
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2015
Sborník odborných prací žáků a studentů zapojených ve výzkumně orientovaném vzdělávacím programu T-expedice, který je realizován v rámci projektu TALNET.
Jitka Fořtíková
Národní institut pro další vzdělávání
2009
Cílem tohoto materiálu je seznámit čtenáře s charakteristikami nadaných dětí, možnostmi práce s výjimečně nadanými dětmi a podat přehled nejnovějších vědeckých poznatků studia nadání.
Jiří Zajíc
Národní institut pro další vzdělávání
2010
Publikace představuje výsledky výzkumu Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných dětí v přírodovědných a technických oborech.
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2016
Metody, výzkumy, koncepce a projekty k rozvoji tvořivého myšlení a podpoře nadání – výstupy z konference „Tvořivost jako součást nadání – Sítě pro podporu nadání“