Kategorie
Autorský kolektiv
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Cílem metodiky je nastínit možné přístupy k realizaci řešení komplexních úloh formou žákovských projektů, na konkrétních příkladech ukázat jejich realizaci na SOŠ a podělit se o zkušenosti s jejich realizací.
Autorský kolektiv
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Modul Úlohy CUN se zabývá řešením komplexních a nerutinních problémů. Příručka není jen průvodcem k uvedenému modulu, ale je určena všem, kteří mají zájem zařadit do výuky matematiky úlohy CUN, a pomůže jim v přípravě a realizaci řešení.
Autorský kolektiv
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Metodická příručka se pokouší na ukázkových příkladech ukázat, jak řešit příklady z matematiky se žáky učebních oborů kategorie E. Je součástí materiálů, které vznikly v projektu Modernizace odborného vzdělávání k podpoře výuky matematiky na středních odborných školách. Souč ...
Autorský kolektiv
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Metodická příručka se pokouší na ukázkových příkladech ukázat, jak řešit příklady z matematiky se žáky učebních oborů kategorie E. Je součástí materiálů, které vznikly v projektu Modernizace odborného vzdělávání k podpoře výuky matematiky na středních odborných školách.
Romi Grey
Inspirativní příběh autorky spolu s poetickými ilustracemi hudebníka a výtvarníka Ondřeje Smeykala vybízí k hledání dobra a krásy. Vyzdvihuje snahu „dělat ze světa soucitnější místo" a ukazuje hodnotu svobody a přátelství.
Irena Trojanová, František Eliáš,
František Tomášek
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Metodika obsahuje vzorové dokumenty pro pedagogy – Portfolio učitele; sebehodnoticí dotazník učitele, Portfolio ředitele školy, Formulář zápisového archu hodnoticího pohovoru, Vzor hospitačního záznamu a Sebehodnoticí dotazník pro ředitele.
Mgr. Franišek Tomášek
Mgr. Petr Valenta, Ph.D.
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Průvodce, který vznikl v projektu ESIF „SRP“, představuje soubor logicky uspořádaných postupných kroků zaměřených na systém řízení školy jako organizace a na vedení lidí v ní. Přináší praktické postupy a návody.
Kolektiv autorů
Mgr. František Eliáš (ed.)
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Publikace je určena především ředitelům mateřských a základních (případně středních) škol, kteří začínají se strategickým plánováním. Nastiňuje jednotlivé kroky strategického řízení a plánování a obsahuje připravené postupy, které je možné využít v praxi.