• Slide Basic 01

Bulletiny

Bulletiny

Od září 2012 vydáváme vlastní zpravodaj – Bulletin NIDV (v elektronické a tištěné podobě). Výtisky Bulletinů naleznete na každém krajském pracovišti NIDV, nebo si je můžete stáhnout v elektronické verzi zde.

Bulletin č. 4 SVČ říjen 2019

Střediska volného času
Říjen 2019, ročník VIII., číslo 4
Vydáno ve spolupráci se Sdružením pracovníků DDM. Přinášíme informace o dění v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání, nabízíme portréty zajímavých osobností, představujeme projekty, významné aktivity a některá SVČ.

Bulletin NIDV říjen 2019

Globální témata ve vzdělávání
Říjen 2019, ročník VIII., číslo 2
Vydání věnované globálnímu rozvojovému vzdělávání a podpoře škol při vzdělávání dětí/žáků cizinců (čeština pro cizince, adaptační koordinátoři, tlumočnické služby atd.). Příklady dobré praxe z celé ČR pak mohou posloužit jako inspirace pro zavádění těchto témat ve školách.

Bulletin NIDV - květen 2019

Zpravodaj nejen pro pedagogické pracovníky
Květen 2019, ročník VIII, číslo 1
Speciální vydání pro vychovatelky školních družin a klubů NIDV a podpora zájmového a neformálního vzdělávání G. Szutkowski: Prevence výskytu agresivity M. Horníčková: Praktický nácvik evakuace školního autobusu E. Burdová: Jak pomáhat nováčkům ve vychovatelské profesi L ...

Bulletin NIDV - říjen 2018

Zpravodaj nejen pro pedagogické pracovníky
Říjen 2018, ročník VII, číslo 3
Speciální vydání věnované vzdělávání dětí/žáků cizinců: Dvanáctero druhů podpory pro vzdělávání dětí/žáků cizinců, Škola bez hranic – rozhovor s ředitelkou ZŠ a MŠ Staňkova v Brně Mgr. Janou Hlaváčkovou

Bulletin NIDV - červen 2018

Zpravodaj pro pedagogické pracovníky
Červen 2018, ročník VII, číslo 2
Speciální vydání pro vychovatelky školních družin a klubů Reforma financování z pohledu školních družin Bezpečné klima v ŠD a ŠK Jak děti zaujmout a zvednout je od počítačů aneb škola (deskovou) hrou Ukázky prací vychovatelek oceněných na celostátním semináři 2017

Bulletin NIDV - únor 2018

Zpravodaj pro pedagogické pracovníky
Únor 2018, ročník VII, číslo 1
Speciální vydání věnované soutěžím Informace o soutěžích různého zaměření Letní dějepisný seminář „Klášter různými pohledy“ Úspěchy českých žáků ve světě Evropa ve škole – Bad Marienberg Aktuální výzvy podpory nadání Soutěže – hodnocení samotných účastníků