• Slide Basic 01

Bulletiny

Bulletiny

Od září 2012 vydáváme vlastní zpravodaj – Bulletin NIDV (v elektronické a tištěné podobě). Výtisky Bulletinů naleznete na každém krajském pracovišti NIDV, nebo si je můžete stáhnout v elektronické verzi zde.

Speciál č. 11

zaměřený na zájmové a neformální vzdělávání
11
25. 5. 2020 – V souvislosti s ukončováním školního roku se vracíme k tématu hodnocení žáků: přinášíme stanovisko MŠMT a zkušenosti z praxe. Věnujeme se také zájmovému a neformálnímu vzdělávání a aktivitám školních družin a školních klubů, středisek volného času a DDM.

Inspirativní zdroje pro zájmové a neformální vzdělávání na dálku

24. 5. 2020 – Soubor užitečných zdrojů a tipů pro volnočasové aktivity, které mohou využít střediska volného času, nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží, domy dětí a mládeže, školy a školská zařízení při zájmovém a neformálním vzdělávání na dálku.

Speciál č. 10

Nabídka adresné a individualizované podpory školám a informace k přípravě na jednotné přijímací zkoušky
10
18. 5. 2020 – V novém vydání Speciálu přinášíme informace o individualizované podpoře škol v současné době, o přípravě na jednotné přijímací a závěrečné zkoušky s mnoha užitečnými zdroji, metodiku „Jak na formativní hodnocení“, aktuální webináře a program UčíTelka.

Jak na formativní hodnocení

Metodika, jak přistupovat k slovnímu hodnocení
16. 5. 2020 – Hodnocení žaků je v této době aktuálním tématem. Diskutuje se o použití forem hodnocení a o jeho důsledcích na rozvoj osobnosti žáka. V metodice Evy Valáškové Vincejové z katedry pedagogiky FF UK naleznete návody, jak uchopit a realizovat formativní hodnocení.

Až se sejdeme ve škole

Metodika pro MŠ, ZŠ a SŠ k návratu dětí do škol po izolaci spojené s koronavirovou pandemií
14. 5. 2020 – Dokument slouží jako podpora pedagogům při reakcích na rozpoložení dětí a žáků při jejich návratu do škol. Nabízí teoretické i praktické informace a návody, jak reagovat na možné propady v chování žáků, jak jim předcházet a na co se při práci se třídou zaměřit.

Speciál č. 9

Speciál věnovaný přípravě na přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky.
9
11. 5. 2020 – Najdete v něm mj. aktuální webináře NPI ČR a program vysílání ČT2 UčíTelka, informace k přípravě na přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky, materiál k negativnímu působení současné situace na děti a mládež a zkušenosti odborníků v oblasti primární prevence.