DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Systematický úvod do problematiky nadání
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:A19-51-16-172
Datum konání:12. prosince 2017
Čas konání:09.00 - 15.00
Místo konání:NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PaedDr. Jiří Rozehnal
Organizační garant:Mgr. Radek Voženílek, vozenilek.radek@nidv.cz, tel.:
Poznámka:Úvodní ze série kurzů určených pro školní koordinátory péče o nadání

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU


Popis programu

2. Obsah programu:

Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole. Obeznámí pedagogy s jednotlivými oblastmi, které péče o nadání ve škole obnáší, a navede je k vytváření systému péče o nadání ve vlastní škole. Účastníci budou systematicky a přehledově obeznámeni s tématy významu péče o nadání, identifikace nadání, vzdělávacích potřeb nadaných žáků, forem práce s nadanými žáky, formami nadání, institucemi, které se nadaným věnují a jejich nabídkou. Na základě získaných poznatků mohou účastníci začít budovat ve své škole systém péče o nadání a plnit tak svou roli koordinátora péče o nadání. Následně se předpokládá, že účastníci svoje znalosti rozšíří v navazujících vzdělávacích programech.

Použité metody:

Přednáška, diskuse, sdílení dobré praxe, konzultace prezenční.

Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:

·         Význam rozvoje nadání a talentu pro společnost

·         Proč je důležité identifikovat a rozvíjet nadané děti.

·         Systém péče o nadané děti na škole.

·         Specifické vzdělávací potřeby nadaných (dále ND), nejčastější chyby.

·         Vliv ZŠ na rozvoj nadání.

·         Formy nadání a talentu.

·         Způsoby identifikace nadání.

·         Formy vzdělávání ND – speciální třída, skupina, integrovaný nadaný žák v běžné třídě.

·         Organizace, instituce a projekty zaměřené na ND.

·         Přehled soutěží a aktivit pro ND.

·         Odkazy na www stránky s tematikou rozvoje nadání.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena