DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Legislativní novinky ve školním roce 2017/2018
Číslo programu:C05-01-20-172
Datum konání:12. prosince 2017
Čas konání:12.00 - 16.00
Místo konání: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Zelená 40A/2824, 702 00 Ostrava (AULA)
Počet hodin:4 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři: Odborní pracovníci MŠMT
Organizační garant:Mgr. Aneta Měřínská, merinska.aneta@nidv.cz, tel.: 596 120 454, 773 925 193


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

Pracovníci MŠMT budou informovat školskou odbornou veřejnost s nejnovějšími změnami legislativy týkající se škol a školských zařízení.

• Práva a povinnosti pedagogických pracovníků vč. na to navazujících institutů

(tj. § 22a a § 22b ve spojení s § 31 školského zákona)

• Školy a školská zařízení v postavení orgánu veřejné moci a důsledky z toho plynoucí pro doručování

(tj. novela zákona č. 300/2008 Sb. a z toho vyplývající důsledky pro školy a školská zařízení)

• GDPR

(nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů a jeho implementace v rámci resortu školství)

• Další dílčí novinky legislativních předpisů, které se dotýkají škol a školských zařízení

(povinné předškolní vzdělávání, společné vzdělávání aj.)Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena