DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Rozvoj jazykových dovedností pomocí digitálních technologií ZDARMA
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-13029/2017-1-676
Číslo programu:D80-04-23-172
Datum konání:15. prosince 2017
Čas konání:09.00 - 15.30
Místo konání:NIDV Zlín, Potoky 267
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PhDr. Petra Kačmarčíková Bakajsová
Organizační garant:Mgr. Blanka Holešová, holesova@nidv.cz, tel.: 577 432 559, 775 571 634

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU


Popis programu

Seminář se zaměřuje na výuku a učení se jazykovým dovednostem. Důraz je zde kladen na produktivní dovednosti – mluvení a psaní, zmiňujeme však i dovednosti receptivní – poslech a čtení.
Účastníci se seznámí s nástroji (aplikace, webové stránky, užitečné tipy) na podporu rozvoje produktivních  a receptivních dovedností.
V mluvení jsou to zejména nástroje na podporu skupinové, párové a frontální diskuze, audio prezentace (namluvené vlastním hlasem), videa (například s použitím zeleného plátna) a drilování zábavnou formou.
V psaném projevu bychom chtěli nabídnout učitelům nástroje, které umožní jejich žákům vytvářet autentické psané formy odpovídající jejich věku, úrovni a zájmům: vlastní knížky, deníčky, plakáty, blogy, webové stránky a prezentace.
Pro poslech a čtení nabídneme například nástroje k personifikaci materiálů v závislosti na možnostech žáka a další poutavé nástroje, které zpestří výuku a pomáhají rozvíjet žákům tyto dovednosti.
 Požadavek na vstupní kompetence účastníka

mírně pokročilí

Doporučená literatura a další informační zdroje

volně dostupné aplikace na webu
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Rozvoj jazykových dovedností pomocí digitálních technologií
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy - 3.1.2018, od 9 - 15.30 hod./
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena