DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMUInformace o programu

Název programu:Místní krajská konference projektu SRP kraj Vysočina
Číslo programu:D02-11-24-172
Datum konání:12. prosince 2017
Čas konání:9.00 - 15.30
Místo konání:Dělnický Dům
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři: Lektoři NIDV
Organizační garant:Bc. Soňa Baueršímová, DiS., bauersimova@nidv.cz, tel.: 567 571 814, 770 106 768


Komu je program určen

Příjemci IPo MAP, Zřizovatelé škol, pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, příjemci IPo MAP, zřizovatelé škol


Popis programu

Připravili jsme pro Vás již podruhé místní krajské konference systémového projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. V dopolední části programu se dozvíte aktuální informace z projektu, jaké aktivity realizujeme, pro koho jsou určeny a jak se do těchto aktivit můžete zapojit. Představíme Vám také naši znalostní databázi, ve které najdete užitečné materiály a informace. Součástí dopolední části programu bude také vystoupení zástupců České školní inspekce a Krajského akčního plánu. Představíme Vám také příklady dobré praxe z oblasti strategického řízení a plánování v území. Odpolední část bude rozdělena na dva paralelně probíhající workshopy. Workshop pro příjemce IPo MAP bude zaměřen na informace k výzvě Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, seznámíme Vás s možnostmi využití metodické podpory v rámci projektu SRP, představíme Vám naše nové Inspiromaty a další metodickémateriály.Workshop pro zástupce škol a školských zřízení bude zaměřen na realizaci projektů tzv. šablon - zaměříme se na zkušenosti z oblasti přípravy projektů a jejich realizace, možnosti využití metodické podpory v rámci projektu SRP a součástí budou také základní informace k připravované výzvě na šablony II.

Program

8:30 Prezence účastníků

9:00 Zahájení konference  (5 min.) a dopolední blok – aktuální informace ke vzdělávacímu programu pro širší vedení škol Strategické řízení a plánování ve školách (25 min.), ČŠI – 1 hod.

10:30 Coffee break

10:50 Druhý blok- představení znalostní databáze projektu SRP – kde co najdete (20 min.), aktuální informace k aktivitě Individuální pomoc, možnost zapojení škol (25 min.), evaluace projektu SRP – co budeme vyhodnocovat a nutná součinnost účastníků aktivit projektu SRP (20 min.), ASZ projekt IKV (20 min), KAP Vysočina a připravované aktivity v projektu implementace KAP I (25 min)

12:40 – 13:30 Oběd

13:30 samostatný workshop pro příjemce IPo MAP – výzva na MAP II, připravovaná metodická podpora projektu SRP, Inspiromaty, FAQ, webináře; diskuze účastníků- aktivity implementace, nastavení vzájemné spolupráce KAP a MAP

           Samostatný workshop pro školy a zřizovatele – na co si dát pozor při přípravě a realizaci projektů, informace k připravované výzvě na šablony II a dotazníkovému šetření, metodická podpora projektu SRP – co kde najdete a kam se můžete obracet,

15:30 Zakončení konference  

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena