DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Cesty spolu - Společně proti šikaně
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-10691/2016-1-315
Číslo programu:S97-03-19-172
Datum konání:14. prosince 2017
Čas konání:09.00 - 15.30
Místo konání:NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Renata Ježková
Organizační garant:Ing. Veronika Špičáková, spicakova@nidv.cz, tel.: 466 046 150, 774 626 312

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga


Popis programu

Vzdělávací program teoreticky vymezuje pojmy agrese, agresivita, teasing. Definuje emocionální - instrumentální agresi, Moyerovu klasifikaci agresí, trest a agresi, šikanu jako narušení vztahů ve skupině, směry šikany, typologii agresorů, typologii obětí, způsoby šikany. Program zahrnuje metody práce se třídou, nenásilné způsoby řešení konfliktů. Nabízí praktické intervence, modelové situace, využití skupinové dynamiky, možné aktivity.
Další náplní je bude vysvětlení stádií šikany, výuka rozpoznávání jednotlivých stádií, projevy šikanujícího chování - typy obětí, typy agresorů, varovné signály šikany, rozpoznávání rozdílu mezi trestem a agresí. Bude představena strategie vyšetřování šikany, návod na vyvarování se základních chyb a zvládnutí jednotlivých metod řešení šikany. Blíže budou popsány metoda usmíření a metoda vnějšího nátlaku. Zdůrazněna bude nezbytnost adekvátního chování v situacích, kdy je řešeno agresivní chování dítěte či mladistvého.
 
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena