DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Kulatý stůl - podpora nadání Postupujeme
Číslo programu:L86-51-20-172
Datum konání:16. listopadu 2017
Čas konání:13.00 - 17.00
Místo konání:Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, ulice 30. dubna 22
Počet hodin:4 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři: Lektoři NIDV
Organizační garant:Ing. Martina Jatzková, DiS., jatzkova@nidv.cz, tel.: 596 120 454, 770 106 778
Poznámka:Program není určen k akreditaci


Komu je program určen

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení


Popis programu

Kulatý stůl - podpora nadání je připraven pro osoby či instituce se vztahem k podpoře nadaných dětí a žáků.

Kulaty stůl s názvem "Postupujeme", který je realizován ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a Mensou ČR, bude pojat netradičním způsobem, a to ve formě workshopů.

Program:
13:00 Prezence
13:20 Systém podpory nadání v Moravskoslezském kraji (Ing. Martina Jatzková, NIDV MŠMT)
13:35 Představení projektu PŘÍRODA a centra CVVPT při PřF OU (doc. Jana Škrabánková, PřF OU)
14:00 Introduction - představení výzkumného plánu (Ing. Tomáš Blumenstein, Mensa ČR)
14:20 Rozdělení do jednotlivých workshopů - stanovení hypotéz, tvorba základních schémat ve skupinkách, diskuze nad sestavenými koncepty 
17:00 Ukončení 

Workshop bude zaměřen na představení technologie Eye-tracker (verze Gaze Poing). Jedná se o unikátní přístroj, který je využíván v mnoha odvětvích lidské činnosti, např. v reklamě a v odhadu její účinnosti. Eye Tracking označuje technologii, která umožňuje sledovat pohyb očí uživatele po monitoru, umožňuje sledovat přesné místo, kam se oči v daném čase dívají a také cestu, po které se uživatel očima pohybuje po monitoru od jednoho místa ke druhému. Výhoda oční kamery spočívá v přesném zaznamenávání pohybu zraku, kdy je na rozdíl od jiných technik kvalitativního výzkumu vyloučen subjektivní dojem testovaných osob. Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Kulatý stůl - podpora nadání
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Brno - 29. listopadu 2017/
Kulatý stůl - podpora nadání
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy - 29. listopadu 2017, 9 - 15 hod./
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena