DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Celostátní vzdělávací program

Název programu:Ruské revoluce 20. století z pohledu současnosti
Číslo programu:E58-04-12-172
Datum konání:29. listopadu 2017
Čas konání:9.00 - 16.00
Místo konání:MŠMT ČR, Praha, Karmelitská 7, Budova C 081
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Libor Dvořák,
PhDr. Petra Procházková,
Mgr. Libor Svoboda, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Jana Šímová, simova@nidv.cz, tel.: 222 122 313, 775 029 950
Poplatek:200,- Kč


Komu je program určen

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, vychovatelé školských zařízení, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času


Popis programu

Libor Dvořák: Ruské revoluce  ve světle současného ruského a světového bádání
Příspěvek se bude zabývat Říjnovou revolucí v Rusku v nejnovějších světových historických pracích. Opře se především o Dějiny Ruska 20. století A. B. Zubova a kolektivu, vydané v českém překladu v nakladatelství Argo roku 2014. Zmíněny budou také některé publikace hlavně anglosaské provenience a poukáže se na rozdíl mezi ruskými a západními publikacemi na toto téma.

PhDr. Petra Procházková: Ruské revoluce v politické propagandě
Příspěvek se bude zabývat manipulací s historickými fakty, mýtizací ruské historie a zneužíváním  historie v současné politické propagandě, zejména vyvolávání nenávistných protizápadních nálad a ruského nacionalismu.

Mgr. Libor Svoboda, Ph.D.: Reflexe ruské revoluce a SSSR v meziválečném Československu a Evropě

Politický a společenský vývoj v Rusku, později v SSSR, přitahoval od revolučních událostí roku 1917 až po konec třicátých let velký zájem levicově i pravicově orientovaných intelektuálů, politiků i širší veřejnosti po celé Evropě. Obsahem přednášky bude ukázat, jak byla ruská revoluce a následný vývoj v Rusku (hladomor, kolektivizace) vnímána v meziválečném Československu a v Evropě. Dále pak budou představeny osobnosti, které měly výrazný vliv na podobu této reflexe a jejich dílo (Karel Kramář, Julius Fučík, André Gide a další).

 
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena