DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Moderní technologie ve výuce (nejen) matematiky pro SŠ
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:P99-04-23-172
Datum konání:13. a 14. prosince 2017, 9.00 - 15.30
Místo konání:NIDV Zlín, Potoky 267
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Veronika Havelková
Organizační garant:Mgr. Blanka Holešová, holesova@nidv.cz, tel.: 577 432 559, 775 571 634
Poplatek:1600,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU


Popis programu

Vzdělávací program je zaměřen na využití moderních technologií pro rozvoj matematické gramotnosti ve SŠ a SOU. První část šestnácti hodinového semináře je zaměřena na obecnější principy využití moderních technologií, druhá část pak na využití konkrétních programů, webových stránek a aplikací pro rozvoj matematické gramotnosti. Budou představeny metody a postupy, které vedou žáky k lepšímu pochopení učiva a zároveň pro ně může být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky. Programy, aplikace a webové stránky jsou voleny tak, aby jejich užití bylo pro školu zdarma (bez nutnosti kupování licencí).

Teoretický obsah (2 hodiny):

Principy využití moderních technologií. Seznámení s problematikou nasazení výukových technologií do výuky (pozitiva, negativa a rizika nasazení)

Praktická část (14 hodin):

Seznámení s úložišti již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní tvorby) a různými webovými stránkami s videi, texty i jinými materiály, které je možné vhodně využít nejen k podpoře rozvoje matematické gramotnosti (1 hodina). Příklady her a prostředí na internetu pro podporu matematické gramotnosti. Seznámení programy a aplikacemi, které oživí každou prezentaci (2 hodiny). Využití pojmových map, sdílených poznámek a dokumentů ve výuce (1 hodina). Využití programů a aplikací pro komunikaci mezi žáky, učiteli a rodiči (1 hodina). Rozšířená realita jako nástroj motivace i rozvoje nejen matematické gramotnosti (1 hodina). Programy a aplikace pro jednoduché vytváření zábavných kvízů (1 hodina). Použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení procvičovaného učiva (1 hodina). Tvorba pohyblivých objektů 2D a 3D objektů s programem GeoGebra (využití programu jako nástroje podpory matematické gramotnosti formou propojování geometrických a algebraických interpretací v matematice a dalších nejen přírodovědných předmětech) (5 hodin). Diskuse nad konkrétními problémy (1 hodina)
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena