DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMUInformace o programu

Název programu:Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ) Zaměřeno na MŠ
Číslo programu:E08-11-23-172-07
Datum konání:12. prosince 2017
Čas konání:09.00 - 13.00
Místo konání:NIDV Zlín, Potoky 267
Počet hodin:4 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Ing. Bc. Radka Krčková
Organizační garant:Ing. Bc. Radka Krčková, krckova@nidv.cz, tel.: 577 222 603, 770 106 770


Komu je program určen

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, Pro MŠ


Popis programu

Konzultace je zaměřena na problematiku realizace projektů v rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ I) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV.  V první části konzultace budou představeny základní povinnosti a postupy příjemce dotace při realizaci projektu. Jedná se o tyto oblasti:

Finanční řízení - NE účtování
Dokladování výstupů a MI
Kontroly
Archivace
Publicita
Nesrovnalosti
Změny projektů
Zpráva o realizaci a Žádost o platbu
Zdroje informací
Ve druhé části programu pak bude prostor pro diskuzi a konkrétní dotazy účastníků v roli potenciálních žadatelů projektu.

 
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Brno - 15. prosince 2017/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena