DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Správní řád a správní řízení ve školství aktuální informace
Číslo akreditace MŠMT:MSMT- 959/2015-1-122
Číslo programu:T63-01-13-172-02
Datum konání:15. listopadu 2017
Čas konání:8.30 - 15.30
Místo konání:NIDV České Budějovice, Hlinsko 49
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PhDr. Miloš Beneš
Organizační garant:Mgr. Eva Kopúnová, kopunova@nidv.cz, tel.: 387 699 019, 775 571 636
Poznámka:Středisko 48


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

Obsahem vzdělávacího programu je přehled předpisů správního práva, souvislosti správní a školské legislativy opírající se o aktuální platnou legislativu, Zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávací program vymezuje práva a povinnosti ředitele školy a školského zařízení v oblasti státní správy a základní zásady činnosti správního orgánu. Definuje zásady pro příjem dokumentů, vedení evidence a ukládání dokumentů. Dále popisuje způsoby zahájení správního řízení od doby zjišťování podkladů pro rozhodnutí do doby vydání správního rozhodnutí, lhůty a počítání času, podklady pro vydávání rozhodnutí, zastavení řízení, odvolací řízení a odvolací lhůty, oznamování rozhodnutí a vydání rozhodnutí, pravidla řešení stížností, jejich přijímání a vyřizování, příklady státní správy v rozhodování ředitele školy. Součástí vzdělávacího programu je rozbor jednotlivých případů z praxe různých typů škol a školských zařízení a seznámení s názory Nejvyššího správního soudu na aplikaci z.č. 500/2004 Sb., správní řád,  školami a školskými zařízeními bez ohledu na zřizovatele. Na závěr bude probíhat diskuze, která umožní účastníkům konzultovat nově získané poznatky. Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena