DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Základní umělecké vzdělávání - management ZUŠ - 32
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:A49-07-22-172-04
Datum konání:7.prosince (modul 4)
Místo konání:NIDV Brno, Křížová 22
Počet hodin:32 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PhDr. Miroslav Pospíšil,
Bc. Jiří Stárek,
Mgr. Luboš Lisner,
Mgr. Lucie Valentová
Organizační garant:Mgr. Šárka Dostalová, dostalovas@nidv.cz, tel.: 543 541 247, 775 571 604


Komu je program určen

pedagogům ZUŠ a SUŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ


Popis programu

Soubor seminářů ("balíček") je určen vedoucím pracovníkům ZUŠ i širšímu vedení škol (zástupce ředitele, vedoucí předmětových komisí, vedoucí oborových sekcí, koordinátor ŠVP apod.) a reaguje na aktuální potřeby jejich průběžného a systematického vzdělávání v souvislosti s probíhající kurikulární reformou uměleckého vzdělávání. Nedílnou součástí vzdělávacího cyklu bude diskuse k dané problematice a umožnění sdílení dobré praxe. Cyklický vzdělávací program v délce 32 hodin je sestaven ze čtyř volně navazujících základních tématických modulů:

1. modul: Vedení lidí a sebeřízení (8hod, PhDr. Miroslav Pospíšil) obsahuje témata: leadership, timemanagement, syndrom vyhoření a sebereflexe; 

2. modul: Kvalita školy a reforma ZUŠ (8hod, Bc. Jiří Stárek) se dotýká nastavení kritérií Kvalitní školy, hospitační činnosti, pojetí výsledku vzdělávání;

3. modul: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků (8hod, Mgr. Luboš Lisner) je zaměřen na plánování profesního rozvoje (plán DVPP, plán pedagogického rozvoje školy, plán profesního rozvoje pedagoga);

4. modul: Principy společného vzdělávání v ZUŠ/inkluze (8hod, Mgr. Helena Kumperová/ Mgr. Lucie Valentová) provede vhled do podstaty a principů společného vzdělávání a využití nové legislativy v praxi na ZUŠ - Podstata a princip inkluze /společného vzdělávání - seznámení s prioritami vzdělávacího systému v ČR v rovině společného vzdělávání (OECD) s exkurzem do praxe v dalších zemích EU a komparací těchto zkušeností, dále pak v implementaci myšlenky společného vzdělávání a jeho priorit. Společné vzdělávání jako  prostor pro soužití, porozumění a respekt všech účastníků vzdělávacího systému.Využití nové legislativy a podpůrných opatření - v reakci na legislativní změny, kterými bylo společné vzdělávání uvedeno do praxe- dojde k seznámení s jednotlivými aspekty vyhlášky 27/2016 Sb. ( průběh vyšetření a jeho výstupy, obsah a forma podpůrných opatření, vyplývajících z nové legislativy a poskytující podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, způsob jejich financování a poskytování podpory školám).Doporučená literatura a další informační zdroje

vyhláška č.27/2016 S., ve znění pozdějších předpisů - http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi

zákon o pedagogických pracovnících - aktuální znění - http://www.msmt.cz/file/38850/

RVP ZUV - http://www.msmt.cz/file/31244/

Kvalitní škola - http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Komplexni-system-hodnoceni

tématická zpráva ČŠI - http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Vzdelavani-nadanych-talentovanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena