DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Vyhledávání a identifikace nadání
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15892/2015-1-507
Číslo programu:J82-51-20-172-02
Datum konání:16. října 2017
Čas konání:9.00 - 14.00
Místo konání:NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PaedDr. Jiří Rozehnal,
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Organizační garant:Ing. Martina Jatzková, DiS., jatzkova@nidv.cz, tel.: 596 120 454, 770 106 778
Poplatek:670,- Kč
Poznámka:Navazuje na Systematický úvod do problematiky nadání (pro školní koordinátory péče o nadání)


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, výchovní poradci, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

Vzdělávací program vznikl a je realizován ve spolupráci s Mensou ČR. Program navazuje na systematický úvod do problematiky péče o nadání ve škole. Představuje účastníkům problematiku vyhledávání a identifikace nadání jako klíčovou oblast systému péče o nadání ve škole. Obeznámí pedagogy s jednotlivými oblastmi, procesu identifikace nadání a napomůže jim v tom, jak tento proces nastavit a jak v něm participovat. Účastníci budou systematicky a přehledově obeznámeni s tématy projevů nadaných žáků, typologií nadaných žáků, metodami pedagogické identifikace nadání, spoluprací s poradnou na diagnostice nadání, komunikací problematiky vyhledávání nadání s rodiči, kolegy a vedením školy. Na základě získaných poznatků mohou účastníci začít systematicky rozvíjet oblast identifikace nadání a začlenit ji do budovaného sytému péče o nadání ve škole.

Použité metody:

Přednáška, diskuse, sdílení dobré praxe, konzultace prezenční.

Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:

  • Projevy nadaného dítěte a žáka.
  • Typologie nadaných žáků.
  • Metody pedagogické diagnostiky nadání.
  • Checklisty a pedagogické diagnostické škály.
  • Portfolia žáka.
  • Úlohy vhodné pro diagnostiku nadání.
  • Výsledky aktivit, soutěží a zájmy žáka.
  • Spolupráce s PPP – psychologická a speciálně pedagogická diagnostika nadání.
  • Mensa a identifikace nadání.
  • Komunikace problematiky vyhledávání a identifikace nadání s kolegy, rodiči a vedením školy.


Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena