DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Moderní technologie ve výuce (nejen) matematiky
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:P61-03-22-172
Datum konání:12. a 13.10.2017, 9 - 15 hod
Místo konání:NIDV Brno, Křížová 22
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Veronika Havelková
Organizační garant:Mgr. Hana Saitzová, saitzova@nidv.cz, tel.: 543 541 201, 731 503 732
Poplatek:1800,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ


Popis programu

Vzdělávací program je zaměřen na využití moderních technologií pro rozvoj matematické gramotnosti ve SŠ a SOU. První část šestnácti hodinového semináře je zaměřena na obecnější principy využití moderních technologií, druhá část pak na využití konkrétních programů, webových stránek a aplikací pro rozvoj matematické gramotnosti. Budou představeny metody a postupy, které vedou žáky k lepšímu pochopení učiva a zároveň pro ně může být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky. Programy, aplikace a webové stránky jsou voleny tak, aby jejich užití bylo pro školu zdarma (bez nutnosti kupování licencí).

Teoretický obsah (2 hodiny):

Principy využití moderních technologií. Seznámení s problematikou nasazení výukových technologií do výuky (pozitiva, negativa a rizika nasazení)

Praktická část (14 hodin):

Seznámení s úložišti již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní tvorby) a různými webovými stránkami s videi, texty i jinými materiály, které je možné vhodně využít nejen k podpoře rozvoje matematické gramotnosti (1 hodina). Příklady her a prostředí na internetu pro podporu matematické gramotnosti. Seznámení programy a aplikacemi, které oživí každou prezentaci (2 hodiny). Využití pojmových map, sdílených poznámek a dokumentů ve výuce (1 hodina). Využití programů a aplikací pro komunikaci mezi žáky, učiteli a rodiči (1 hodina). Rozšířená realita jako nástroj motivace i rozvoje nejen matematické gramotnosti (1 hodina). Programy a aplikace pro jednoduché vytváření zábavných kvízů (1 hodina). Použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení procvičovaného učiva (1 hodina). Tvorba pohyblivých objektů 2D a 3D objektů s programem GeoGebra (využití programu jako nástroje podpory matematické gramotnosti formou propojování geometrických a algebraických interpretací v matematice a dalších nejen přírodovědných předmětech) (5 hodin). Diskuse nad konkrétními problémy (1 hodina)Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Moderní technologie ve výuce (nejen) matematiky
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Ostrava - 8. listopadu a 11. prosince 2017, 8.30 - 15.00/
Moderní technologie ve výuce (nejen) matematiky
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy - 10. a 17. ledna 2018, 9.00 - 15.00/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena