DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Žák s poruchou autistického spektra - metody práce a výukové materiály
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15779/2016-1-522
Číslo programu:Z09-01-24-172
Datum konání:12. prosince 2017
Čas konání:9.00 - 12.00
Místo konání:Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, Březinova 31
Počet hodin:4 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Zuzana Šimková
Organizační garant:Mgr. Marie Vránová, vranova@nidv.cz, tel.: 567 571 818, 775 571 627
Poplatek:480,- Kč


Komu je program určen

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, ředitelům škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol


Popis programu

Vzdělávací program je určený pedagogickým pracovníkům ZŠ s integrovanými žáky s  PAS a pracovníkům ZŠ speciálních.  Vzdělávací program je zaměřen na základní teoretické poznatky z oblasti autismu – žák s PAS, speciální pedagog a hlavně na praktické dovednosti – metody a formy práce při výuce žáka s PAS. Součástí vzdělávacího programu je předvedení speciálních pomůcek a ukázka práce s nimi.
Obsah vzdělávacího programu tvoří tato témata: Základní teoretické poznatky z oblasti autismu – terminologie, charakteristika, projevy, možnosti žáků s PAS; Metody a formy práce s žákem s PAS - např. strukturované učení  - vysvětlení, ukázky; Žák s PAS v kolektivu žáků, hodnocení vzdělávání žáka s PAS; Pomůcky – vhodné zpracování, jak s nimi pracovat, proč využívat tyto pomůcky. Součástí programu je výměna zkušeností a závěrečná diskuse.

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena