DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Brána jazyků otevřená / 32 hodin - anglický jazyk A1 Hradec Králové
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-32774/2016-1-936
Číslo programu:A73-03-18-172-01
Datum konání:září 2017-leden 2018, ČT 14.00-15.30, zahájení 14.9.
Místo konání:ZŠ Štefcova, Hradec Králové
Počet hodin:32 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PhDr. Marie Palatková
Organizační garant:Mgr. Hana Černá, cerna@nidv.cz, tel.: 495 514 803, 775 576 312
Poplatek:6000,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení


Popis programu

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ a SŠ, dotace 32 hod je nastavená i pro možnou realizaci šablon zjednodušených projektů pro ZŠ. Na úrovni odpovídající A1 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 32 hodin v 16 výukových týdnech. Jazykový kurz je prezenční a bude probíhat 1 semestr. Učebnice řady New English File a Headway, nakladatelství Oxford University Press. Soars, L. a J.: New Headway Elementary Third Edition. OUP. Oxenden, C.: New English File Elementary. OUP.

Témata výuky a dílčí hodinové dotace:
Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 8 hodin
GRAMATIKA: sloveso být, přivlastňovací zájmena, zápor
SLOVNÍ ZÁSOBA: čísla, země, předměty
PRAKTICKÁ AJ: abeceda
Tematický okruh č. 2 - hodinová dotace 8 hodin
GRAMATIKA: členy, množné číslo, přivlastňovací zájmena, přídavná jména
SLOVNÍ ZÁSOBA: rodina, přídavná jména
PRAKTICKÁ AJ: osobní informace
Tematický okruh č. 3 - hodinová dotace 8 hodin
GRAMATIKA: přítomný čas prostý, osobní zájmena
SLOVNÍ ZÁSOBA: příslovce, slovesa
PRAKTICKÁ AJ: kolik je hodin
Tématický okruh č. 4 - hodinová dotace 8 hodin
GRAMATIKA: příslovce, pořadí slov ve větě, can/can´t
SLOVNÍ ZÁSOBA: jídlo, zaměstnání,
PRAKTICKÁ AJ: kolik to stojí
Jazyk programu: čeština, angličtinaPožadavek na vstupní kompetence účastníka

začátečníci

Doporučená literatura a další informační zdroje

Učebnice řady New English File a Headway, nakladatelství Oxford University Press. Soars, L. a J.: New Headway Elementary Third Edition. OUP. Oxenden, C.: New English File Elementary. OUP. Headway Elementary 1 lekce cca 5 týdnů, tj. 10 vyučovacích hodin. Za 32 vyučovacích hodin 3 lekce, včetně doplnění učiva dle vlastních doplňkových materiálů lektora. New English File Elementary: 1 lekce cca 7 týdnů (14 vyučovacích hodin). Za 32 vyučovacích hodin cca 2 lekce (8 podlekcí) včetně doplnění učiva dle vlastních doplňkových materiálů lektora.

 Na tento vzdělávací program se nelze hlásit on-line

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena