DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15892/2015-1-507
Číslo programu:J96-01-23-172
Datum konání:19. září 2017
Čas konání:09.00 - 16.00
Místo konání:NIDV Zlín, Potoky 267
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Petra Slováková
Organizační garant:Mgr. Zdeněk Duša, dusa@nidv.cz, tel.: 577 221 950, 775 571 632
Poplatek:670,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga


Popis programu

Vzdělávací program umožní pedagogům zpracovávat individuálně vzdělávací plán (IVP) pro žáky s PAS na běžné škole dle nové legislativy. IVP je součástí podpůrných opatření, která jsou individuálně stanovena v ŠPZ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Frekventanti se naučí orientovat v Doporučení ke vzdělávání žáků s PAS a následně zpracovávat jednotlivé položky IVP.

Součástí semináře budou ukázky IVP, diskuse a dotazy účastníků.
 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena