DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Metodika práce asistenta pedagoga - ucelený přehled pro školský management
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-744/2017-1-151
Číslo programu:X39-01-19-172
Datum konání:14. listopadu 2017
Čas konání:09.00 - 14.00
Místo konání:NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Karel Bárta
Organizační garant:Ing. Veronika Špičáková, spicakova@nidv.cz, tel.: 466 046 150
Poplatek:660,- Kč


Komu je program určen

ředitelům škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

Vzdělávací program je určen vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, zejména těm, kde působí nebo bude působit asistent pedagoga. Obsah programu: Nové informace v pojetí práce asistenta pedagoga. Změny v legislativě. Doporučení OECD. Definice pojmu asistent pedagoga a jeho vývoj. Rozdíl role asistenta pedagoga a osobního asistenta. Legislativní rámec pracovní pozice asistenta pedagoga. Kvalifikační předpoklady asistenta pedagoga. Ekonomické zajištění pozice asistenta pedagoga. Zařazení asistenta pedagoga do platové třídy dle katalogu prací. Pracovní náplň asistenta pedagoga. Osobnost asistenta pedagoga, vztah asistenta pedagoga k žákovi, pracovníkům školy a rodičům. Souhlas se zřízením pracovní pozice asistenta pedagoga. Metodické vedení asistenta pedagoga. Další vzdělávání asistenta pedagoga. Vymezení pojmu a charakteristika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Integrace a inkluze dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vymezení integrace a inkluze v evropských dokumentech a koncepčních záměrech České republiky. Specifika romského etnika. Terminologie jednotlivých postižení. Didaktické zásady a metody práce. Metodika práce asistenta pedagoga s dětmi a žáky se zdravotním postižením, s tělesným postižením, zrakovým postižením, sluchovým postižením, s poruchou komunikace a s poruchou autistického spektra. Úskalí práce asistenta pedagoga. Praktické rady. Diskuse.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena