DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Spolupráce asistenta pedagoga a učitele
Číslo akreditace MŠMT:MSMT- 959/2015-1-122
Číslo programu:T17-04-19-171
Datum konání:31. srpna 2017
Čas konání:8.30 - 13.30
Místo konání:SŠ A ZŠ Žamberk, Tyršova 214 Žamberk 564 01 Žamberk
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Marie Effenberková, effenberkova@nidv.cz, tel.: 775 571 618, 466 046 145
Poplatek:400,- Kč


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, výchovní poradci, ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

Vzdělávací program je určen pedagogům ZŠ, kde působí nebo bude působit asistent pedagoga, výchovným poradcům a v neposlední řadě vedoucím pracovníkům. Obsah programu: Nové informace v pojetí práce asistenta pedagoga. Legislativa a případné aktuální změny v legislativě. Definice pojmu asistent pedagoga. Rozdíl role asistenta pedagoga a osobního asistenta. Pracovní náplň asistenta pedagoga. Role učitele ve třídě, kde působí asistent pedagoga, a role asistenta pedagoga vůči učiteli. Spolupráce učitele a asistenta pedagoga. Metodické vedení asistenta pedagoga. Osobnost asistenta pedagoga, vztah asistenta pedagoga k žákovi, pracovníkům školy a rodičům. Souhlas se zřízením pracovní pozice asistenta pedagoga. Další vzdělávání asistenta pedagoga. Vymezení pojmu a charakteristika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, individuálně vzdělávací plán. Péče o žáky se zdravotním postižením. Terminologie jednotlivých postižení. Didaktické zásady a metody práce. Úskalí práce asistenta pedagoga. Praktické rady, náměty, metody práce. Zřízení pracovní pozice asistenta pedagoga. Vymezení pojmu a charakteristika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření, PLPP, IVP - individuálně vzdělávací plán, didaktické zásady a metody práce. Praktické rady, náměty, metody práce. Odborná diskuse.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena