DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMUInformace o programu

Název programu:Strategické řízení a plánování ve školách
Číslo programu:E38-11-14-172-01
Datum konání:16. října, 13. listopadu, 18. prosince 2017, 15. ledna, 12. února, 12. března, 16. dubna, 14. května, 11. června 2018 (13.00 - 18.00 hodin)
Místo konání:NIDV Plzeň, Čermákova 18
Počet hodin:48 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Ing. et Mgr. Vít Beran,
Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.,
Mgr. Kamila Bobysudová,
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.,
Mgr., Bc. Hana Stýblová,
Mgr. et Bc. Radek Dolenský
Organizační garant:Mgr. Lenka Kůsová, kusova@nidv.cz, tel.: 377 473 606, 770 106 781


Komu je program určen

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení


Popis programu

Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, střednímu managementu: vedoucím metodických kabinetů, vedoucím odloučených pracovišť. Primárně budou zařazeni tandemoví zájemci z jedné školy!

Účastníci se seznámí  s postupy a metodami využitelnými při tvorbě a implementaci strategického plánu rozvoje školy, možnostmi změny kultury školy a pedagogického vedení i přípravou a realizací změn. Osvojí si  komplexní  přístup k evaluaci. Vzdělávací program je složen  z 8 seminářů, které jsou seřazeny s ohledem na postup při zpracovávání strategického plánu rozvoje školy. Semináře se konají 1x měsíčně. Jak v teoretické rovině, tak na příkladech z praxe semináře ukáží a vysvětlí roli jednotlivých náležitostí probíraného tématu. Povedou frekventanty k promýšlení sad otázek, jejichž zodpovězení je potřebné k formulaci strategických cílů školy a usouvztažnění těchto odpovědí s lidskými, finančními, materiálními, prostorovými a dalšími zdroji organizace jako předpokladu pro formulaci adekvátní strategie.
1. seminář: Kultura školy podporující maximální rozvoj každého žáka - Ing. Vít Beran
- kultura organizace/školy, model kultury školy, klima školy, možnosti autoevaluace kultury a klima školy, přehled manifestace kultury školy, vize a mise školy, příklady dobré praxe
2. seminář: Hodnocení práce pedagogů - Mgr. Bc. Miluše Urbanová
- potřebnost hodnocení učitelů, hodnocení jako součást řízení pracovního výkonu učitelů, nástroje hodnocení, hodnotitelé (vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, sebehodnocení učitelů), oblasti hodnocení. Možnosti využití dat o žácích pro hodnocení pedagogů – problémy hodnocení na základě výsledku žáků
3. seminář: Tvorba plánu profesního rozvoje pedagogů - Mgr. Kamila Bobysudová
- stanovování cílů a prostředků rozvoje pedagogů na základě potřeb žáků, rozvoj a podpora pedagogů, osobní plán profesního rozvoje pedagoga, znaky efektivního rozvoje pedagogů a hodnocení dosavadní praxe školy
4. seminář: Vedení a řízení změny - PhDr. Václav Trojan Ph.D.
- zásady správného vedení a řízení změny, fáze změny, odpor a jeho možná eliminace, identifikace slabého místa ve škole a sestavení návrhu a postupu změny
5. seminář: Metody analýzy potřeb školy - Mgr. Bc. Hana Stýblová
- obecné principy strategického myšlení a analýzy, informační zdroje pro analýzu prostředí školy, analýza vnitřního prostředí školy, analýza vnějšího vzdělávacího prostředí, závěrečné analýzy a vymezení pozice školy
6. seminář: Tvorba strategického plánu rozvoje školy - ​Mgr. Bc. Hana Stýblová
- strategický plán rozvoje školy, základní premisy: mise školy, vize školy, hodnoty školy, rozvojové záměry školy, identifikace příležitostí z vnějších zdrojů, disponibilní zdroje, vztah příležitostí a silných stránek školy, náležitosti strategického plánu rozvoje školy
7. seminář: Implementace procesů strategického řízení a plánování ve školách -  Mgr. Bc. Radek Dolenský
- role implementace ve strategickém řízení a plánování, proces implementace a jeho kroky, faktory ovlivňující proces implementace, překážky a jejich zvládání
8. seminář: Evaluace pokroku školy -  Mgr. Bc. Radek Dolenský
- kontrolně-plánovací proces, formulace kritérií a indikátorů evaluace jako prostředků odstraňování napětí mezi skutečností, plánovaným stavem a specifiky školy či školského zařízení, rozvoj kompetencí v oblasti poskytování zpětné vazby, které vychází z doložitelných faktů

9. workshop: Strategické řízení a plánování ve školách - účastníci vzděláváníPožadavek na vstupní kompetence účastníka

zástupci ředitelů škol a školských zařízení včetně dalších vedoucích pracovníků


Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Strategické řízení a plánování ve školách
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary - 24. října 2017 (úterý), 8. listopadu 2017, 6. prosince 2017, 10. ledna 2018, 7. února 2018, 7. března 2018, 4. dubna 2018, 16. května 2018; 09.00 - 14.30 (ostatní termíny jsou středy)/
Strategické řízení a plánování ve školách
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště České Budějovice - 24.10.2017, 21.11.2017, 12.12.2017, 23.1.2018, 20.2.2018, 20.3.2018, 17.4.2018, 15.5.2018, čas konání 9.00 - 14.30/
Strategické řízení a plánování ve školách
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Pardubice - 24.10., 7.11., 12.12.2017, 9.1., 13.2., 27.3., 10.4., 15.5.2018, 9.00-13.30/
Strategické řízení a plánování ve školách
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Brno - 24.10., 21.11., 19.12., 23.1., 20.2., 21.3., 17.4., 22.5., 9.00-15.30/
Strategické řízení a plánování ve školách
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové - 25. října 2017, 28. listopadu 2017, 12. prosince 2017, 9. ledna 2018, 14. února 2018, 14. března 2018, 17. dubna 2018, 9. května 2018, 9-15/
Strategické řízení a plánování ve školách
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy - 27. října, 20. listopadu, 13. prosince, 9. ledna, 14. února, vždy od 9.00 do 14.00 hod. (termíny na březen - květen budou upřesněny)/
Strategické řízení a plánování ve školách
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Pardubice - 18.10., 22.11., 6.12.2017, 10.1., 21.2., 28.3., 11.4., 23.5.2018, 9.00-13.30/
Strategické řízení a plánování ve školách
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy - 22.11., 28.11., 5.12., 16.1., 28.2., 22.3., vždy od 9 do 14 hod. (zbylé dva termíny budou upřesněny)/
Strategické řízení a plánování ve školách
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Pardubice - září 2017 - červen 2018, úterky/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena