DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Celostátní vzdělávací program

Název programu:Agrese, šikana a proces jejich řešení na střední škole
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:E06-01-12-172-01
Datum konání:14. prosince 2017
Čas konání:9.00 - 15.30
Místo konání:NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. et Bc. Martin Kaliba
Organizační garant:Mgr. Jana Šímová, simova@nidv.cz, tel.: 222 122 313, 775 029 950


Komu je program určen

pedagogům všech SŠ, pedagogům - metodikům prevence, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga


Popis programu

Seminář je zaměřen na oblast rozpoznání forem a příčin agrese, pochopení základních pojmů a příčin vzniku narušených vztahů v kolektivu. Na semináři budou teoreticky vymezeny pojmy šikana, škádlení apod., budou uvedena stádia šikany a projevy šikanujícího chování – typy obětí, typy agresorů, s varovnými signály šikany. Seminář také nabídne metodiku řešení případu výskytu agresivního chování a šikany v praxi středních škol.
 
Modul A) 2 vyučovací hodiny - vlivy dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti na sílení agresivních tendencí jedince. Znalost podnětů a spouštěčů agresivního chování je podmínkou adekvátního chování pedagoga při řešení těchto situací u dětí nebo mládeže v prostředí středních škol a školských zařízení.
Modul B) 6 vyučovacích hodin - modelové situace konfliktního chování vyskytujících se na středních školách, ale i otázky agresivity a trestu - způsoby a formy trestání, pravidla při používání trestu a alternativní možnosti řešení agresivního chování - např. práce s tělem u agresivního jedince. Zde lektor využívá aktivizující metody diskuze a řešení problémů z praxe středních škol.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena