DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním prostředí
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:P93-03-17-172
Datum konání:16. listopadu 2017
Čas konání:09.00 - 15.30
Místo konání:NIDV Liberec, Masarykova 28
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. et Bc. Martin Kaliba
Organizační garant:Mgr. Hana Lipenská, lipenska@nidv.cz, tel.: 482 360 511, 777 496 056

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

ředitelům škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, speciální pedagogové, asistenti pedagoga


Popis programu

Seminář je koncipován jako praktický workshop s ukázkami konkrétních technik a aktivit využitelných v prevenci výskytu agresivního chování dětí a šikany ve školním prostředí a ve zlepšování vztahů ve třídě (ice-break aktivity, team-spirit, hry na zvyšování sociální koheze, kooperativní hry, zjišťování klimatu ve třídě, diagnostické aspekty hry, využití dotazníků, sociometrie). Doplněn bude teoretickými poznatky a aktuálními zjištěními z oblasti příčin šikany, dynamiky sociálních skupin, aktuálních forem šikany (kyberšikana, šikana učitele, relativizace autority ) atd. Účastníkům budou vysvětleny metodické aspekty vedení jednotlivých typů aktivit včetně jejich reflexe a teoretického zarámování.  Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena