DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro školy, předškolní a školská zařízení
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-10691/2016-1-315
Číslo programu:D48-01-23-172
Datum konání:14. listopadu 2017
Čas konání:08.30 - 17.30
Místo konání:NIDV Zlín, Potoky 267
Počet hodin:12 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Ing. Jan Romaněnko
Organizační garant:Mgr. Zdeněk Duša, dusa@nidv.cz, tel.: 577 221 950, 775 571 632


Komu je program určen

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení


Popis programu

Plnění úkolů BOZP je podle §101 ZP rovnocennou a neoddělitelnou součástí plnění pracovních povinností. Obsah odborné části semináře: Dokumentace BOZP, vybrané § ZP týkající se BOZP, pracovní řád, kontrolní orgány. Zákony, nařízení vlády,směrnice,vyhlášky a metodické pokyny, které souvisí s bezpečností a ochranou zdraví při práci zaměstnanců a žáků. Ověření znalostí a praktické příklady. Seminář přinese účastníkům prohloubení znalostí i vzhledem ke změnám, ke kterým dochází aplikací evropských směrnic do našeho práva.Lektor zpřístupní právní normy v oblasti BOZP formou výkladu a názornými příklady z praxe a řešení konkrétních situací. Semináře budou zakončeny znalostním testem, na jehož základě bude vydáno osvědčení pro vedoucí pracovníky.

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena