DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Využití filmu Zuřivec - prevence domácího a genderově podmíněného násilí na školách ZMĚNA TERMÍNU - 7. 12. 2017
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:D96-03-18-172
Datum konání:7. prosince 2017
Čas konání:9.00 - 14.30
Místo konání:NIDV Hradec Králové, Luční 460
Počet hodin:7 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Miroslav Bubeník
Organizační garant:Mgr. Markéta Palečková, paleckova@nidv.cz, tel.: 778 546 754, 495 514 803


Komu je program určen

učitelé 2.stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitel - metodik prevence, psychologové


Popis programu

Domácí násilí – definice, výzkum a následky, interdisciplinární spolupráce.
Práce s filmem a školení k využití filmu na školách (pro děti od 5. třídy ZŠ).
1. ČÁST: Definice, základní pojmy, mezinárodní studie výskytu domácího násilí, výzkumy dopadů domácího násilí na vývoj dětí. Reakce dětí na domácí násilí. Prevence domácího násilí (primární, sekundární a terciární).
2. ČÁST: Informace o filmu a promítnutí filmu (film: 20 min.)
3. ČÁST: Práce ve skupinách
4. ČÁST: Práce s filmem na školách – základní strategie a sdílení zkušeností.
Podrobný obsah a metodika viz příloha „Film Zuřivec“

ZUŘIVEC
Animovaný film Zuřivec je natočen na motivy skutečné události a na základě vyprávění dětí, které zažily domácí násilí.

Film je natočen podle oceněné knihy Zuřivec Gro Dahlové a Sveina Nyhuse. K napsání knihy dal podnět terapeut Øivind Aschjem z organizace Alternativ til Vold (Alternativa násilí). Øivind Aschjem jednou pracoval se skupinou dětí, které zažily domácí násilí, kdy tématem byla VINA. Øivind  se dětí ptal, kdo by si přáli, aby jim objasnil, jestli je násilí jejich vina. Jedno z dětí Øivindovi řeklo, že by se rádo zeptalo pana Krále. Øivindovi se nápad líbil a  spolu s dětmi napsali norskému králi Haraldovi V. dopis. A norský král pozval děti spolu s Øivindem na audienci, kde jim řekl, že násilí není jejich vina.
Na základě příběhu pak vznikla kniha, divadelní představení a film.
Øivind Aschjem získal v roce 2013 za svou práci v oblasti domácího násilí od norského krále Haralda V. vyznamenání.
Animovaný film Zuřivec zpracovává smutné a složité téma. Setkáváme se s předškolákem Bójem, který žije se svými rodiči a jeho otec se občas proměňuje ve strašného zuřivce. Ten se neumí ovládat a bije matku. Když se otec uklidní, lituje svého chování. Bój je vyděšený a trápí se. Přemýšlí, zda je to jeho chyba, že tatínek tak zuří. Nakonec napíše dopis Králi a prozradí mu své tajemství. Jednoho dne zaklepe král na dveře a pozve otce, aby u něj bydlel na zámku. Tam má otec možnost poznat sám sebe a také zuřivce, který se v něm probouzí.

Zuřivec přináší jasné poselství pro všechny, kteří něco podobného zažili. Nejsi v tom sám. Není to tvoje vina. Můžeš se svěřit někomu, komu důvěřuješ. Násilí je možné zastavit.

DOPORUČENÍ Z ODBORNÝCH KRUHŮ:
Ve filmu jsou velice působivé scény a je proto nezbytné mít po zhlédnutí filmu prostor pro diskuzi o tom, co jsme viděli. Doporučuje se tedy, aby školy, které chtějí film promítat dětem,  úzce spolupracovali s dalšími odborníky. Odborný poradce filmu a terapeut Øivind Aschjem mimo jiné uvádí:
Zuřivec je nejen sugestivní a dojemný film, ale i cenný příspěvek pro osvětu jak pro děti, tak pro dospělé. Děti, které žijí v rodinách, kde se odehrává násilí, jsou často odkázány samy na sebe. Potřebují proto podporu kamarádů a ostatních dospělých, aby prolomily mlčení a aby jim někdo mohl pomoci. A k tomu může dětem dodat odvahu Bójův příběh. Pokud se něco děje v rodině, děti se často nejdříve svěřují stejně starým kamarádům. V této souvislosti je Zuřivec cenným příspěvkem pro odhalení násilí a pomoc dětem.
Pokud učitelé žáky připraví, spolupracují s odborníky  a  vypracují rámec pro promítání filmu, můžeme film doporučit ke zhlédnutí všem žákům od páté třídy.
Mladším dětem promítání filmu nedoporučujeme, ale je možné k práci o tématu násilí využít podobným způsobem knihu Zuřivec. V Norsku se podobný koncept prováděl v mateřských školách s pětiletými dětmi. Pedagogové s dětmi četli knihu po kapitolách a děj jim vysvětlovali. Při práci s mladšími dětmi je důležité jim úvodem říci, že příběh skončí dobře.
Návrh na práci po zhlédnutí filmu. 
REFLEXE PO ZHLÉDNUTÍ FILMU:
Ve filmu jsou emotivně silné scény, které vyžadují následný rozhovor.  Zde předkládáme návrhy pro řízení diskuze. Některé z otázek je třeba přizpůsobit věku žáků.

1) Co tě první napadne poté, co jsi viděl/a film? Napiš si na papír slova nebo věty, které popisují pocity, které máš. Které scény z filmu ti utkvěly v paměti?
2) Všimnul/a sis, co bylo na začátku filmu? Co si myslíš, že chtěl tvůrce filmu říci, když ukázal kousek papíru s napsaným textem? Pamatuješ si, co na něm bylo napsáno?
3) O čem film byl?
4) Která scéna na tebe nejvíce zapůsobila? Proč? Popiš její děj/ Nakresli obrázek této scény.
5) Co si myslíš, že nám tento film chtěl sdělit? (Poselství filmu)
6) Některé scény ve filmu popisují Bójovy představy.  Fantazie nám někdy může pomoci, když jsme smutní, osamělí a/nebo když se bojíme. Proč to tak je? Pamatuješ si nějaké scény, kde si Bój něco představoval?
7) Myslíš si, že film skončil dobře nebo měl skončit jinak? Jak si myslíš, že by měl skončit? Napiš krátký příběh o tom, jak si myslíš, že se Bój a jeho rodina bude mít za 2 roky.

8) Režisérka filmu chtěla vytvořit film, který ukazuje realitu. Děti, které zažívají násilí, se velmi trápí. Abychom si dokázali představit, jak velký má Bój strach, bylo nutné  situace ukázat tak, jak je děti prožívají. Myslíš si, že je to tak správně?
9) Někteří tátové nechápou, že když uhodili maminku, tak tím ublížili i dítěti. Co si o tom myslíš?

OTÁZKY K FILMOVÝM POSTAVÁM 
1) Hlavní postavy ve filmu jsou Bój, maminka a tatínek. Setkáváme se také se sousedkou a Králem. Jaký máte dojem z těchto postav? Zkuste popsat každou z nich. Jak se chovají a jaký mají hlas? Možná si pamatujete něco z toho, co říkaly.

Všimněte si, jak tatínek vypadá, když se zlobí a jak vypadá, když je hodný. Jak poznáte na Bójově tatínkovi, že začíná zuřit? Podle čeho poznáte, že tatínek lituje toho, co dělá? Jak ve filmu vypadá tatínek, když Král přijde na návštěvu? Jak se chová maminka? Podle čeho poznáte, že je nervózní? Jak se chová k Bójovi? Co dělá Bój, když tatínek začne zuřit?
Proč nechce od tatínka dárky? Jak poznáte, že se Bój trápí? Jaký má vztah k mamince?

2) Důležitou roli ve filmu hraje pes. Bój se svěří se svým tajemstvím právě jemu. Jak pomáhá Bójovi? Proč je jednodušší se svěřit zvířeti nebo fiktivnímu kamarádovi? Stává se vám někdy, že řeknete nějaké tajemství plyšákovi nebo fiktivnímu kamarádovi?
3) Ptáci ve filmu Bójovi poradí, aby se o tajemství dál podělil. Proč je důležité, aby se Bój o své tajemství podělil? Jak se cítíte, když někomu řeknete o nějakém svém trápení? Pokud by vás trápilo nějaké děsivé tajemství, komu byste to řekli? Mohli byste někomu napsat podobný dopis?

LOAJALITA/ TRÁPENÍ
1) Bój přemýšlí o tom, jestli je to jeho chyba, že tatínek má takové záchvaty vzteku. Myslíš si, že je to Bójova vina?
2) ‚Tatínku, můj velký veselý tatínku. Jednou budu možná jako ty.‘ Přemýšlí Bój. Mnoho dětí vzhlíží ke svým rodičům a chtějí být jako oni. Co si o tom myslíš?
3) Ačkoliv děti chápou, že to, co se děje doma není v pořádku, tak většinou mluví o mamince a tatínkovi hezky. Proč jsou děti k rodičům tak loajální?
4) Navenek není nic poznat, říká Bój, když sedí v zahradě a dívá se na svůj dům. Co tím myslí?
5) Co se s námi děje, když nás něco trápí a nedokážeme to nikomu říct?
6) Co nám může dodat sílu k tomu, abychom se někomu svěřili? Co pomohlo Bójovi?
7) Je správné někomu povědět, když vidíme, že se někdo trápí? Je to jednoduché?
8) Představ si, že by Bój svěřil své tajemství tobě. Co bys udělal/a?
9) Napiš dopis za svého kamaráda/kamarádku, který zažil/a něco ošklivého. Komu byste mohli dopis dát?
10) Král říká, že se Bój zachoval odvážně, když prozradil své tajemství. Co si myslíš, že Bój cítí, když ho král chálí?
11) Povídejte si o tom, za kým děti mohou jít, pokud doma zažily něco ošklivého.
12) Proč Bójova maminka nemůže od tatínka jen tak odejít? Pomatujete si, co o tom říkala?
13) Víte, kam se mohou děti obrátit, pokud zažijí násilí v rodině?

PODROBNÝ ROZBOR JEDNÉ SCÉNY
Vyberte si jednu scénu, na kterou se chcete zaměřit a rozeberte ji.
Jako příklad jsme vybrali poslední scénu, ve které má Bój navštívit tatínka u Krále:

Bój má s sebou draka. Všimli jste si, co na draka nakreslil? Proč si myslíte, že to udělal? Když tatínek vyjde, má květinu pro maminku, ale onasi ji nevezme. Proč? Ani nejde s Bójem dovnitř. Proč? Jak to vypadá v zámeckém parku? V parku vidí Bój spoustu dalších lidí, kteří jsou oblečeni stejně jako tatínek. Proč si myslíte, že to tak je? Když se drak zasekne ve větvích, začne se Bój bát. Co se stane pak? Rozzlobí se tatínek? Co se stane, když si Bój sedne vedle tatínka v koruně stromu? Bylo správné, že maminka přišla právě v tu chvíli? Jaký pocit ve vás film zanechal?

POPIS FILMU A JEDNOTLIVÝCH KAPITOL
Film Zuřivec je na DVD rozdělen do šesti kapitol. V následující části naleznete popis jednotlivých scén, se kterými lze pracovat po zhlédnutí filmu.

1. Úvodní scéna.
Úvodní scéna připravuje diváka na následující děj filmu. Ve filmu Zuřivec je důležité, aby hned od začátku bylo jasné, že se nejedná o běžnou pohádku. Film začíná morseovkou a vidíme závažné sdělení na ručně psaném vzkazu. Bój si zakrývá oči, pak ale vidí skrz prsty, že se tatínek směje. Černobílý obraz se mění v barevný. Bój doufá, že to bude krásný den a že jednou možná bude takový jako jeho velký veselý tatínek. Ale v otci se probouzí ohromný zuřivec, tapeta hoří a titulek Zuřivec oznamuje, že film bude vážný.

2. Násilí
Film hned od začátku popisuje hlavní téma a ukazuje, jaké to je pro Bóje, když je tatínek tak nevyzpytatelný. Bój chodí jak na jehlách, nese velké sklenice v ruce a přemýšlí, jakou má tatínek náladu. Maminka pečlivě prostírá stůl, ale je velmi nervózní,  zavírá okna tak, aby nebylo vidět dovnitř. V obýváku sedí tatínek a rytmicky zarývá nehty do křesla. Křeslo už je mnohokrát spravované a vidíme, jak se tatínek proměňuje. Maminka se snaží chránit Bóje a pošle ho do pokojíčku. Tatínek ji bije, Bój se schovává pod peřinu a snaží se to celé pochopit. Slyší při tom, jak tatínek ničí byt a že maminka křičí.
3. Úklid
Bój vchází do pokoje. Tatínek pláče jako malé dítě a slibuje, že už se nikdy nebude zlobit. Maminka ho utěšuje, ačkoliv ji vše bolí. Tak to vždy skončí. Tentokrát to opět přežila, ale zlatá rybka ne. Bóje začne bolet břicho a už nesnese maminčino vysvětlování a omluvy. Mohlo se taky stát, že by tam nehybně ležela na zemi maminka…

4. Dopis.
Maminka by chtěla koupit Bójovi novou rybičku, ale Bój už žádnou novou rybičku-maminku nechce. Tatínek přichází a přináší dárky, ale Bój je nedokáže přijmout. Musí ven na vzduch, aby neomdlel ze všeho, co ho trápí. Venku si sedne a dívá se na dům, který navenek vypadá úplně normálně.
Přichází jeho kamarád pes a nese mu obálku. Přemlouvá chlapce, aby napsal dopis o tom, co ho trápí. S pomocí ptáků píše Bój dopis samotnému Králi. Ačkoliv ví, že tím prozrazuje velké tajemství.

5. Návštěva.
Bój se trápí tím, že vyzradil tajemství a nervózně se přikrčí, když jednoho dne Král zaťuká u nich doma na dveře. Král mu poděkuje za dopis, pochválí ho a poručí otci, aby poklekl. Otec se musí Bójovi omluvit. Najednou je úplně malinký. Králi je jasné, co se musí stát, aby Bój a maminka byli doma opět v bezpečí.  Tatínek se musí na nějakou dobu odstěhovat na zámek ke Králi, aby poznal sám sebe a Zuřivce, kterého má v sobě. A aby se stal šťastnějším a jistějším mužem.

6. Naděje v Královské zahradě.
V poslední kapitole jde Bój na nedělní návštěvu k tatínkovi.  Maminka s ním nejde.
Bój a tatínek si společně užívají návštěvu do té doby, než se drak zachytí ve větvích stromu. Bój se začne bát. Ale tatínek už se mnohé naučil. Tentokrát nezačne zuřit. Vyleze na strom a zašije draka svojí tkaničkou. Bój se odváží být u tatínka v náručí, ale jejich čas už vypršel a Bój musí zpátky k mamince. Tatínek je dojatý a děkuje za návštěvu.

Konec je otevřený. Nemůžeme totiž nikomu nic slíbit. My všichni, kteří jsme na knize, divadelním  představení a filmu Zuřivec spolupracovali,  buď jako umělci nebo terapeuti, víme, že film je podle skutečné události. V některých případech to není tak špatné…v některých ale ještě horší.

Ale jedno je jisté. Takováto tajemství nesmí zůstat utajená.
S pozdravem režisérka Anita Killiová

~~Návrh rámce na promítnutí filmu dětem od páté třídy.

• Příprava. Učitelé by měli dětem podat základní informace o domácím násilí a o tom, jak děti prožívají násilí. Spolupráce s odborníky.
• Dopis dětem a rodičům ohledně promítnutí filmu.

• Představení filmu.  Dětem  se může příběh odvyprávět a je důležité jim říci, že film skončí dobře, a že některé části filmu mohou působit děsivě.
• promítnutí filmu.
• Děti dostanou za úkol vyjádřit slovy nebo kresbou jaký mají z filmu dojem a jaký si myslí, že má film význam. Mohou například napsat dopis Bojovi nebo jeho mámě či tátovi.
• Třída se rozdělí do menších skupin a učitelé s dětmi mluví o filmu.
• Například mohou začít otázkou: Kdyby byl Bój tvůj kamarád, co by si pro něj mohl/a udělat?
• Proč si myslíš, že se Boj bojí někomu svěřit.
• Popřípadě jiné otázky uvedené na předchozích stranách.
Na závěr je důležité dětem sdělit, kam se mohou obrátit, a dát jim možnost si s někým o filmu promluvit. V Norsku mají například po promítnutí filmu děti možnost zajít za učitelem/učitelkou  a školním psychologem/psycholožkou  nebo sosiálním pracovníkem/pracovnicí, kteří vědí jak dítě podpořit a s jakou institucí spolupracovat, pokud dítě žije v rodině, kde se vyskytuje domácího násilí.

~~Návrh dopisu pro UČITELE

Film je zpracován na základě autentických zážitků dětí, které zažily domácí násilí. Film natočilaAnita Killiová podle knihy Gro Dahleové a Sveina Nyhuse. Odborným poradcem filmu je Øivind Aschjem z organizace Alternativa násilí, který  pracuje jako terapeut  s dětmi a dospělými, kteří zažili domácí násilí, ale také s osobami násilnými.
Mnoho dětí je každý den vystaveno násilí. Přesná čísla neznáme. Jedním z důvodů je, že se o násilí nemuví, a že je před ostatními utajováno. Není také jasně vymezená definice násilí a lidé vnímají různě, co násilí znamená. Film Zuřivec ukazuje násilí v jedné konkrétní rodině, ale v jiné rodině může dynamika násilí vypadat jinak. V Zuřivci je to otec, kdo ubližuje dítěti a své partnerce. My ale jak z výzkumů, tak klinické praxe víme, že osobou násilnou může být i matka.
Nezávisle na tom, kdo je osobou násilnou a jak násilí definujeme, je pro děti hrůza a strach  obrovskou zátěží, která má negativní dopady na jejich vývoj.
Dnes víme, že děti, které jsou vystaveny násilí, mají emoční problémy, problémy chování a že z nich vyrůstají dospělí, kteří mají mnohonásobně vyšší riziko, že se znovu stanou obětí násilí nebo že násilí budou páchat. Dospělí, kteří byli v dětství vystaveni násilí, mají také mnohonásobně vyšší riziko rozvoje psychických poruch, ale i somatických nemocí jakými jsou například kardiovaskulární choroby.
Děti musíme před násilím chránit, a pokud je nechrání jejich nejbližší, musíme je zastoupit.  Aby se nám ale taková možnost naskytla, musí mít děti příležitost o svém strachu mluvit.
Film Zuřivec je pro děti příležitost svěřit se někomu o svém trápení. 
 

~~Návrh dopisu pro DĚTI

Hodně kreslených filmů jsou jen pohádky a fantazie, ale film Zuřivec není pohádka. Film vypráví příběh kluka Bóje, který má strach ze svého táty, a který požádal o pomoc  norského krále.
Tento týden společně s kamarády a kamarádkami uvidíte film Zuřivec. Po zhlédnutí si o filmu budeme povídat,  dostanete několik úkolů a budete se moci ptát.
Naštěstí se většina dětí cítí doma dobře a tak to má být!
Může se ale stát, že máš doma také strach jako Bój, nebo že tě film vyděsil anebo máš kamaráda nebo kamarádku, která se doma bojí. Některé děti to doma mají stejné jako Bój nebo ještě horší. Je ale také možné, že nikdo ze třídy neprožívá to, co zažívá Bój. A to by bylo to nejlepší.
Víš, co norský král řekl poté, co viděl film? Každé dítě, které má takový strach jako Bój, má právo požádat o pomoc. Děti se mají doma cítit bezpečně.
Jestli máš doma strach anebo jestli se chceš na něco zeptat:
Zajdi za někým, komu důvěřuješ, a pověz, co tě trápí. Tvá učitelka a tvůj učitel mají za tebe zodpovědnost. Jestli nedůvěruješ nikomu ve škole, můžeš si možná promluvit s někým s rodičů, se svým kamarádem nebo karádkou, s trenérem nebo trenérkou, s babičkou nebo dědečkem nebo jiným dospělým, kterému důvěřuješ.
Návrh dopisu pro RODIČE
Základní škola ve spolupráci s norskou organizací Alternativa násilí a dalšími odborníky bude v pátých třídách promítat film Zuřivec. (na promítání filmu je možné spolupracovat například s orgánem sociálně-právní ochrany dětí a školním psychologem/psycholožkou).
Film je zpracován na základě autentických zážitků dětí, které zažily domácí násilí. Film natočilaAnita Killiová podle knihy Gro Dahleové a Sveina Nyhuse. Odborným poradcem filmu je Øivind Aschjem z organizace Alternativa násilí.  Øivind Aschjem pracuje jako terapeut  s dětmi a dospělými, kteří zažili domácí násilí, ale také s osobami násilnými.
Mnoho dětí je každý den vystaveno násilí. Přesná čísla neznáme. Jedním z důvodů je, že se o násilí nemuví, a že je před ostatními utajováno. Není také jasně vymezená definice násilí a lidé vnímají různě, co násilí znamená. Film Zuřivec ukazuje násilí v jedné konkrétní rodině, ale v jiné rodině může dynamika násilí vypadat jinak. V Zuřivci je to otec, kdo ubližuje dítěti a své partnerce. My ale jak z výzkumů, tak klinické praxe víme, že osobou násilnou může být i matka.

Nezávisle na tom, kdo je osobou násilnou a jak násilí definujeme, je pro děti hrůza a strach  obrovskou zátěží, která má negativní dopady na jejich vývoj.

Dnes víme, že děti, které jsou vystaveny násilí, mají emoční problémy, problémy chování a že z nich vyrůstají dospělí, kteří mají mnohonásobně vyšší riziko, že se znovu stanou obětí násilí nebo že násilí budou páchat. Dospělí, kteří byli v dětství vystaveni násilí, mají také mnohonásobně vyšší riziko rozvoje psychických poruch, ale i somatických nemocí, jakými jsou například kardiovaskulární choroby.
zhlédnutí filmu je přínosné i pro děti, které nezažily násilí. Děti se učí být empatické se svými kamarády a kamarádkami, kteří mají nějaké trápení. Získat vědomosti o domácím násilí je také velmi důležité ze společenského hlediska. Zkušenosti z promítání filmu ve školách jsou velmi pozitivní a žádné z dětí zatím nereagovalo na film negativně.
Učitelé a učitelky film viděli a získali informace o tom, jak s filmem a dětmi pracovat. Po promítnutí filmu budou s dětmi na téma mluvit a děti budou mít možnost si promluvit jak s učiteli, tak s odborníky (např. školním psychologem/psycholožkou). Promítnutí a práce s filmem trvá dvě hodiny.

Poté, co děti přijdou domů.
Některé děti budou chtít o filmu mluvit se svými rodiči, některé film nezmíní. Rodiče se mohou dětí zeptat, jak film vnímaly a nabídnout jim si o něm promluvit.
Pokud někdo bude potřebovat pomoc.
Jak děti tak dospělí mohou mít potřebu o filmu mluvit a někomu položit otázky týkající se domácího násilí. Dětem bude nabídnuto si o filmu promluvti ve škole. Rodiče se také mohou obrátit na učitele/učitelku, školního psychologa/psycholožku nebo na některou z organizací, která v oblasti domácího násilí pracuje.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena