DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Koordinátor školního vzdělávacího programu Databáze zájemců o studium od února 2018
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-28551/2015-1-726
Číslo programu:L72-05-22-171
Datum konání:12. 2., 26. 2., 12. 3., 9. 4., 16. 4., 14. 5., 28. 5., 4. 6.
Místo konání:NIDV Brno, Křížová 22
Počet hodin:250 vyučovacích hodin (z toho 46 hodin e-learning)
Lektor/lektoři:Mgr. Dana Svobodová
Organizační garant:Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D., trnkova@nidv.cz, tel.: 543 541 259, 778 774 930
Poplatek:9700,- Kč
Poznámka:Poplatek za studium se platí ve dvou splátkách.


Komu je program určen

koordinátorům ŠVP, učitelé MŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ


Popis programu

Vzdělávací program vychází z požadavků a podmínek stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a navazující vyhláškou MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávací program se týká přípravy koordinátorů ŠVP všech typů škol včetně koordinátorů VP vyšších odborných škol.

Vzdělávací program je členěn do 7 témat (modulů):

A Kurikulární reforma, kurikulární dokumenty a jejich inovace

B Činnosti předcházející tvorbě a úpravám ŠVP

C Tvorba a úpravy ŠVP

D Koordinace činností souvisejících s využíváním ŠVP v praxi

E Základní manažerské dovednosti

F Praktické stáže ve vybraných organizacích
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena