DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Učitel a/nebo tablet? Mobilní technologie v jazykovém vzdělávání RÚ 670; VP pokračuje z 1.pol. 2017
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-1298/2016-1-108
Číslo programu:R93-03-16-171
Datum konání:15.5., 5.6., 19.6., 18.9, vždy od.9 - 14.30 hod.
Místo konání:NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Počet hodin:30 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PhDr. Petra Kačmarčíková Bakajsová
Organizační garant:Mgr. Ilona Šlechtová, slechtova@nidv.cz, tel.: 222 122 312, 777 737 594
Poznámka:Vhodné také pro IC koordinátory ve škole

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, SŠ


Popis programu

Mobilní technologie, zejména v podobě tabletů, ale také chytrých telefonů, se stávají nedílnou součástí života dnešních studentů a žáků. S jejich nevyhnutelným příchodem do škol se pojí mnohé možnosti, výzvy, výhody, ale také četná rizika. Zejména jsou pak kladeny nároky na učitele, který je jediným skutečným nositelem inovace a efektivního zapojení ve prospěch žáků, studentů a učitelů samotných.
Mobilní zařízení nacházejí uplatnění ve výuce mnoha předmětů, cizí jazyky nevyjímaje. Praxe ukazuje, že právě výuka a učení se cizím jazykům je oblastí, ve které mobilní zařízení mohou přinést nesporné výhody a nové možnosti studentům i učitelům.
Z obecného hlediska se u využití mobilních technologií ve výuce akcentují především následující aspekty:
• Personalizaci učení a inkluze - studenti se učí vlastním tempem, ve zvoleném čase a mohou si leckdy uzpůsobit i obsah a formu látky.
• Zapojení a motivace- při vhodném pedagogickém vedení se v praxi potvrzuje větší míra angažovanosti, a zodpovědnosti za vlastní vzdělávání. Následným produktem pak může být celkově větší spokojenost s procesem učení jak na straně studentů, tak jejich rodičů.
• Učení se napříč předměty - při snadno dostupném a poutavém obsahu si studenti kromě probírané látky osvojují i další praktické znalosti a kompetence.
• Zpětná vazba - rozšiřuje se pole možností podávání zpětné vazby co do formy i času.
• Snížení nákladů a námahy na přípravu učitele - zejména po získání více zkušeností učitelé i studenti ocení možnosti spjaté s obsahem i funkcemi jednotlivých zařízení.
• Realita - někteří pedagogové jsou v zapojení mobilních technologií zejména úspěšní v projektové výuce týkající se témat z reálného života (Challenge-based Learning).
Co se týká výuky cizího jazyka, praxe ukazuje, že mobilní technologie napomáhají zejména při:
• Rozvoji mluveného projevu (prezentační dovednosti, možnosti nahrávání audio či video záznamu…).
• Osvojování si méně populárních či náročných témat poutavou formou (poutavě navržené aplikace, zařízení stále při ruce, principy gamifikace…).
• Celkově lepší výslovnost a porozumění (většina obsahu v angličtině, možnosti hlasového ovládání).
• Kompenzace jednotlivých kompetencí (například snadný nácvik výslovnosti pomocí funkce předčítání).
• Učení se napříč předměty (aplikace sloužící k nácviku první pomoci může fungovat k osvojení gramatiky či slovní zásoby).
• Inkluze žáků s poruchami učení i závažnějším zdravotním postižením (funkce takzvaného zpřístupnění - předčítání obsahu, zvětšování písem, volba fontu vhodného pro dyslektiky apod.).
Cyklus navazujících seminářů nabízí praktický pohled na využití tabletu ve výuce jazyků. Tematicky je zaměřen na tyto okruhy:

1. Tablet a cizí jazyky (možnosti a výzvy - tipy a triky jak na mobilní zařízení ve výuce, výukové systémy pro blended learning)

2. Aplikace (nejen) pro cizí jazyky (mimo jiné zde bude i sekce „zdarma a na webu”, tj. aplikace jednoznačně dostupné všem a všude)

3. Učíme s videem (natáčení, editace a sdílení videa, výukové systémy a aplikace na bázi videa)

4. Řízení třídy (aplikace pro classroom management, formativní hodnocení, okamžitou zpětnou vazbu, virtuální učebna)

Každý prezenční seminář má dvě části – kratší teoretickou a delší praktickou. V teoretické části dojde především k obeznámení se základními pojmy a východisky. V praktické části budou v rámci semináře předvedeny jednotlivé funkce a aplikace v kontextu jazykové výuky. V případě vybavení účastníků tablety či počítačem bude praktická část vedena formou workshopu.
Předpokladem účasti na některých seminářích je vybavení iPadem (Cizí jazyky s iPadem I a II), při semináři iTunes U a iBooks Author pro cizí jazyky je výhodou vybavenost notebookem značky Apple. Seminář ocení jak stávající uživatelé tabletů, tak nováčci. Zároveň je vhodný pro ředitele a ITC koordinátory ze základních, středních, vyšších odborných a jazykových škol. Účastníci obdrží osvědčení až po absolvování celého semináře.

Pro účastníky bude k dispozici 7 předinstalovaných zařízení (iPad Air 1, cca 1 do dvojice). Zájemci si ale mohou přinést i své vlastní tablety. Využívat své zařízení budou moci i ti, co mají Android a Windows. Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena