DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Hodina pohybu navíc pro učitele TV a trenéry
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-744/2017-1-151
Číslo programu:M93-03-14-172-01
Datum konání:14. září 2017
Čas konání:8.15 - 15.15
Místo konání:ZČU PF - Katedra tělesné a sportovní výchovy, Klatovská 51, Plzeň
Počet hodin:12 vyučovacích hodin (z toho 4 hodin e-learning)
Lektor/lektoři:PhDr. Jaroslava Šmrhová,
Mgr. Tomáš Maruška
Organizační garant:Mgr. Miroslava Sklenářová, sklenarova@nidv.cz, tel.: 377 473 608, 775 571 656
Poznámka:8 hodin prezenční seminář + 4 hodiny e-learning


Komu je program určen

pedagogům 2. stupně ZŠ, učitelé TV 2.stupně ZŠ, trenéři sportovních škol


Popis programu

 Prezenční modul (8 hodin)

 1 blok (60 minut)​

S​eznámení se zásadami bezpečnosti při sportovních a pohybových aktivitách

Seznámení s principy metodiky programu

Seznámení se strukturou hodiny

2 blok (60 minut)

Plánování výukových jednotek

Základní pomůcky a příprava prostoru

Představení on-line webové podpory a škol, které jsou v daném regionu zařazeny do intenzivní podpory (pokusné ověřování účinnosti programu Hodina pohybu navíc)

3 blok (120 minut)

2 workshopy - sportovní hry - fotbal a ragby - ukázky práce s metodikou s žáky ZŠ a  s účastníky semináře

Následná diskuse

4 blok (120 minut)​

2 workshopy - sportovní hry - volejbal a basketbal - ukázky práce s metodikou s žáky ZŠ a s účastníky semináře​

Následná diskuse

5 blok (120 minut)​

2 workshopy - sportovní hry - házená a bruslení - ukázky práce s metodikou s žáky ZŠ a účastníky semináře​

Následná diskuse

Distanční vzdělávání (4 hodiny)

Využití metodiky HPN, zpracování reflexe vedení volnočasové spontánní aktivity žáků a příprava na vedení pohybové aktivity.

Učivo: metodika HPN, videoukázky přípravy a vedení volnočasových spontánních aktivit žáků.

Modul bude ukončen testem.

Účastníci mají k dispozici:

- on-line podporu lektorů (konzultace, dotazy apod.)

- tištěnou verzi metodiky, videometodiku programu na hop.rvp.cz

- kontakty ze škol, které se metodice intenzivně věnují

PROGRAM JE URČEN UČITELŮM TV NA 2.STUPNI ZŠ A TRENÉRŮM, KTEŘÍ UČÍ NEBO BUDOU UČIT TV I NA 1. STUPNI ZŠ.Požadavek na vstupní kompetence účastníka

začátečníci

Doporučená literatura a další informační zdroje

Metodika Hodiny pohybu navícNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Hodina pohybu navíc pro učitele TV a trenéry
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Brno - 30. listopadu 2017/
Hodina pohybu navíc pro učitele TV a trenéry
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Ostrava - 5.prosince 2017 (8.30-15,00)/
Hodina pohybu navíc pro učitele TV a trenéry
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy - 14. prosince 2017, 8.30-15.30/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena