DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:B28-01-12-172
Datum konání:14. a 21. září 2017, 9.00 - 16.00
Místo konání:NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Jiří Maléř
Organizační garant:Mgr. Jana Šímová, simova@nidv.cz, tel.: 222 122 313, 775 029 950


Komu je program určen

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, speciální pedagogové, učitel - metodik prevence, psychologové


Popis programu

 

Dvoudenní seminář je zaměřený na problematiku šikany mezi žáky a na  šikanu žáků vůči učiteli. Metodické postupy v řešení obtížných situací  se naučí účastnici aplikovat ve školní praxi . První část je zaměřena na přípravu účastníků ve speciální teorii, zejména diferenciální diagnostiku, na praxi v poznávání jednotlivých stadií a rozpoznání forem šikanování. V druhé části je probírána metodika první pomoci, osvětlena klasifikaci šesti scénářů a hlavní pozornost je věnována nácvikům:
a) Jedenácti kroků při řešení obyčejné počáteční šikany. Uvedená metoda patří do skupiny scénářů, které zvládne škola sama. Jde o základní přístup, jehož zvládnutí umožní pedagogům razantně a bezpečně zastavit většinu typů šikanování. Současně jeho zvládnutí napomůže porozumět dalším variantám první pomoci.
b) Krizového scénáře pro výbuch skupinového násilí. Základní kroky musí škola umět udělat sama, protože oběť je bezprostředně ohrožena na zdraví a později je většinou nemožné případ vyšetřit.
PROGRAM
PRVNÍ DEN (8 hod.)
I. blok semináře
Vstupní informace o problematice šikanování.
Workshop: Diferenciální diagnostika. Jak rozpoznat šikanování od škádlení a příbuzných fenoménů (Deset kriterií pro posouzení…Tabulka, případy z praxe. Řešení konkrétních kasuistik.)
II. blok semináře
Speciální teorie, kterou je nutné znát pro porozumění
scénářům, které si budou frekventanti prakticky zkoušet.
Tři praktické pohledy na šikanování. Formy šikany. Zaměřeno
na kyberšikanu.
III. blok semináře
a) Metodika první pomoci.
b) První část nácviku základního scénáře pro počáteční šikanu s běžnou formou. Odzkoušení hlavních kroků první pomoci
při řešení případu školní šikany a kyberšikany.
IV. blok semináře
Druhá část nácviku pro počáteční a standardní šikanu.

DRUHÝ DEN (8 hod.)
I. blok semináře
Dokončení nácviku řešení případu školní šikany a kyberšikana.
II. blok semináře
Malý test – Posouzení bezpečnosti a účinnosti konkrétního postupu.
Dílna – Rozdíly při řešení počáteční a pokročilé šikany.
Co dělat, když se setkáme s pokročilou a neobvyklou formou šikany?
III. blok semináře
Metodika a nácvik krizového scénáře pro výbuch
skupinového násilí.
IV. blok semináře
Supervize – společné hledání bezpečných a účinných řešení u konkrétních případů šikanování. Patří sem rovněž rozbory vlastních zkušeností účastníků z preventivní praxe šikanování. Využita bude
metoda případové skupiny s Bálintovskou strukturou.

 Doporučená literatura a další informační zdroje

Základní literatura k tématu:
Kolář M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál.
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních
(č.j. MSMT-21149/2016).
Doporučená literatura:
Kolář, M. (2013). Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha:
Pražská vysoká škola psychosociálních studii.
Kolář, M. (2012). Net story: Příběhy ze světa internetu. Praha: NCBI.
 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Liberec - 23. a 24. listopadu 2017, 9.00 - 16.00/
První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary - 27. - 28. listopadu 2017 (8.00 - 15.30) /
První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Zlín - 28. a 29. listopadu 2017, 9.00 - 16.00/
První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště České Budějovice - 29. a 30. listopadu 2017, 9.00 - 15.00/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena