DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMUInformace o programu

Název programu:Konzultace k výzvě č. 02_16_035 šablony pro SŠ a VOŠ (mimo Prahu) - individuální
Číslo programu:P54-11-14-172-02
Datum konání:bude upřesněno
Čas konání:.-.
Místo konání:NIDV Plzeň, Čermákova 18
Počet hodin:2 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Lucie Holacká
Organizační garant:Mgr. Lucie Holacká, holacka@nidv.cz, tel.: 377 473 606, 775 571 657
Poznámka:Termín bude upřesněn dle domluvy s přihlášeným.


Komu je program určen

pedagogům všech SŠ, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům VOŠ


Popis programu

Individuální konzultace je zaměřena na problematiku věcného (obsahového) nastavení žádostí o dotaci v rámci výzvy č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro SŠ a VOŠ) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV.  Konzultace je realizována na základě konkrétního požadavku školy a tématem mohou být následující oblasti - celý kontext výzvy, časové nastavení, výše podpory, přehled jednotlivých šablon, sestavení projektu a vazba na výsledky dotazníkového šetření NÚV. Konzultace je zaměřena také na konkrétní dotazy účastníků v roli potenciálních žadatelů projektu.

Konzultace není věnována zápisu projektové žádosti do elektronické aplikace (IS KP14+), kontakty na konzultanty k této problematice budou v případě potřeby předány.
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena