DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Brána jazyků otevřená / 32 hodin - anglický jazyk B1 Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573, 272 01 Kladno
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-32774/2016-1-936
Číslo programu:A75-03-12-172-02
Datum konání:září 2017 - leden 2018, vždy v pondělí 15.30 - 17 hod., první lekce 2. října 2017
Místo konání:nám. Edvarda Beneše 1573, 272 01 Kladno
Počet hodin:32 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Alena Chovanová
Organizační garant:Mgr. Ilona Šlechtová, slechtova@nidv.cz, tel.: 222 122 312, 777 737 594
Poplatek:2800,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení


Popis programu

~~Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických a ostatních odborných pracovníků na ZŠ a SŠ a na odpovídající úrovni bude budovat jazykový systém a rozvíjet jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce) a kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní). Účastníci si budou rozšiřovat slovní zásobu v rámci témat týkajících se každodenního života a bude procvičováno její použití včetně využití opisných prostředků. Budou procvičovat běžné gramatické prostředky v rámci snadno předvídatelných situací a procvičovat správnou výslovnost. Účastníci se budou aktivně zapojovat do situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se mluví cílovým jazykem. Budou se aktivně zapojovat do rozhovorů o tématech, která jsou jim známá, o něž se zajímají nebo se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). Účastníci budou procvičovat porozumění hlavním myšlenkám věcných textů o běžných tématech, se kterými se setkávají v práci, ve škole a ve volném čase. Budou procvičovat porozumění smyslu rozhlasových a televizních programů týkajících se aktuálních událostí nebo témat souvisejících s jejich osobními či pracovními zájmy. Texty pro čtení budou používat slovní zásobu často užívanou v každodenním životě a v práci. Budou procvičovat porozumění popisů událostí, pocitů a přání v osobních dopisech. Účastníci budou procvičovat psaní jednoduchých souvislých textů na témata, která dobře znají nebo která je osobně zajímají. Budou psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy. Výcvik pravopisu se zaměří na vytváření srozumitelných souvislých textů s použitím správného pravopisu, interpunkce a úpravy. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 32 hodin v 16 výukových týdnech. Headway Pre-Intermediate 1 lekce cca 5 týdnů, tj. 10 vyučovacích hodin. Za 32 vyučovacích hodin cca 3 lekce včetně doplnění učiva dle vlastních doplňkových materiálů lektora. New English File Pre-Intermediate 1 lekce cca 7 týdnů (14 vyučovacích hodin). Za 32 vyučovacích hodin cca 2 lekce (8 podlekcí) včetně doplnění učiva dle vlastních doplňkových materiálů lektora.

 

 Požadavek na vstupní kompetence účastníka

mírně pokročilí

Doporučená literatura a další informační zdroje

~~. Headway Pre-Intermediate 1 lekce cca 5 týdnů, tj. 10 vyučovacích hodin. Za 30 vyučovacích hodin cca 3 lekce včetně doplnění učiva dle vlastních doplňkových materiálů lektora. New English File Pre-Intermediate 1 lekce cca 7 týdnů (14 vyučovacích hodin). Za 30 vyučovacích hodin cca 2 lekce (8 podlekcí) včetně doplnění učiva dle vlastních doplňkových materiálů lektora.

 
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena