DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:GeoGebra ve výuce matematiky pro lehce pokročilé (včetně prostředí 3D)
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-7564/2015-1-310
Číslo programu:B24-03-23-171
Datum konání:23. června 2017
Čas konání:8.30 - 15.00
Místo konání:NIDV Zlín, Potoky 267
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Veronika Havelková
Organizační garant:Mgr. Blanka Holešová, holesova@nidv.cz, tel.: 577 432 559, 775 571 634


Komu je program určen

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ


Popis programu

Seminář volně navazuje na seminář Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky na základních a středních školách.
Obsah semináře bude zaměřen tak, aby se účastníci seznámili s méně tradičními možnostmi programu GeoGebra prostřednictvím úloh vhodných pro výuku na ZŠ a SŠ. Důležitou součástí bude práce s grafickým náhledem 3D, který je dostupný od verze GeoGebra 5.0. Tento náhled nabízí dobré uplatnění nejen v oblasti stereometrie.
Obsahem semináře tak bude:
• práce v grafickém náhledu 3D,
• tvorba technicky sofistikovanějších appletů,
• práce ve dvou nákresnách,
• práce s tabulkou,
• práce v okně CAS (určeno pro numerické výpočty apod.),
• seznámení s webovou podporou programu,
• aplikace programu do výuky různých oblastí matematiky (a případně příbuzných oborů),
• využití programu jako nástroje podpory propojování geometrických a algebraických interpretací v matematice.
Program předpokládá základní uživatelské dovednosti, ale řada funkcí programu GeoGebra bude nenásilnou formou připomenuta. Seminář může být vhodný i pro učitele, kteří s programem běžně pracují a žádný předchozí seminář nenavštívili, ale chtěli by si rozšířit své obzory ohledně možností použití programu.
 

Program je podpořen rezortním projektem MŠMT, účast je tedy ZDARMA. ÚČASTNÍCI SI DONESOU VLASTNÍ NOTEBOOK.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena