DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Celostátní vzdělávací program

Název programu:Základní kurz - řešení školní šikany a kyberšikany I.
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-32774/2016-1-936
Číslo programu:D78-01-11-172-02
Datum konání:13. a 14. září, 21. září a 25. října 2017, 9.00 - 16.00
Místo konání:Hotel Olšanka, Táboritská 23, 130 00, Praha3
Počet hodin:32 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PaedDr. Michal Kolář
Organizační garant:Mgr. Tatiana Feketeová, feketeova@nidv.cz, tel.: 222 122 260, 777 357 558
Poznámka:ubytování a strava zdarma


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitel - metodik prevence, výchovní poradci, psychologové


Popis programu

Kurz reaguje na absenci trvale dostupného systematičtějšího vzdělání k řešení školní šikany. (Pod pojem školní šikany zařazujeme šikanu mezi žáky, šikanu vůči učiteli.)
Kurz první úrovně taktéž reaguje na úplnou absenci koncepčního vzdělání v oblasti šikany a kybešikany.
Vizí je, aby na tuto přípravnou (první) úroveň vzdělání navazovaly další vyšší stupně vzdělání. Podmínkou je, aby absolvent základního výcvikového kurzu měl již vlastní praxi s řešením šikany.
V praxi lze pracovat s pětiúrovňovým modelem vzdělávání k řešení šikanování podle M. Koláře (podrobněji viz. publikace Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: PVŠPS, 2013, 2014.)

1.    Obsah akce - podrobný přehled témat výuky:
Základní výcvikový kurz – šikana - první úroveň
(dále také ZVK), využívá techniky výcvikové a prožitkové, vytváří metodický celek, který lze v praxi užitečně použít. Program má tři návazné a vzájemné propojené moduly.

První modul – První pomoc při šikanování (16 hodin)
První část je zaměřena na přípravu frekventantů ve speciální teorii a zejména praxi v poznávání jednotlivých stadií a rozpoznání forem šikanování. Zvláštní pozornost je věnována kyberšikaně a šikaně vůči učiteli. Prostřednictví praktických dílen a diskusí jsou však probírána i jiná důležitá témata:
- rozdíl mezi šikanováním a škádlením,
- vztah šikanování k příbuzným fenoménům,
- vnější a vnitřní pohled na šikanování,
- východiska pro řešení kyberšikany u dětí a mládeže,
- rozlišení počátečního a pokročilého stadia šikanování,
- kde potřebuji pomoci a co zvládnu  sám,
- právní aspekty školní šikany a kyberšikany.
Ve druhé části je probírána metodika první pomoci, osvětlena klasifikace šesti scénářů a hlavní pozornost je věnována nácvikům základních variant – schémat účinné a bezpečné první pomoci. Důraz je kladen zejména na:
a) Praktické zvládnutí jedenácti kroků při řešení obyčejné počáteční šikany. Uvedená metoda patří do skupiny scénářů, které zvládne škola sama. Jde o základní přístup, jehož osvojení umožní pedagogům razantně a bezpečně zastavit většinu typů šikanování. Současně jeho zvládnutí napomůže porozumět dalším variantám první pomoci.
b) Odzkoušení krizového scénáře pro výbuch skupinového násilí. Základní kroky musí škola umět udělat sama, protože oběť je bezprostředně ohrožena na zdraví a později je většinou nemožné případ vyšetřit.

Druhý modul – Metodická podpora (4 hod.)
- Další část je věnována metodické podpoře, společnému hledání bezpečných a účinných řešení u konkrétních případů šikanování. Patří sem rovněž rozbory vlastních zkušeností účastníků z preventivní praxe šikanování. Zařazeny jsou například tyto metody supervize:
a)    Posouzení účinnosti a bezpečnosti u konkrétního postupu řešení šikany.
b)   Případová skupina s Bálintovskou strukturou.
c)    Promítnutí estonského filmu Klas – Třída a odborné posouzení chyb pedagogů a rodičů včetně hledání správného postupu pomoci v různých etapách příběhu.
d)   Práce s filmem Netstory aneb příběhy z internetu s důrazem na téma kyberšikany …
 
Třetí modul - Školní program proti šikanování (4 hod.)
Ústředním tématem modulu je celoškolní speciální program proti šikanování. Obnáší to seznámení se s teorií a metodikou Hradeckého programu, kterému se někdy taky říká Český školní program (budu dále používat oba názvy). Zejména pro metodiku budou použity tréninkové, modelové a zážitkové techniky. Hlavní nejúčinnější způsob je vytvoření vlastního programu podle rámcové struktury 13 klíčových komponent ve skupinách. Podpůrným a inspirativním materiálem bude metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování (z roku 2013) v němž je toto téma nyní posíleno a text školního programu proti šikanování vycházející z metodiky Hradeckého programu. Po skupinovém vytvoření programu následuje meziskupinová komunitní prezentace programů a vzájemná zpětná vazba.

Čtvrtý modul – Závěrečná důležitá speciální teorie, zkouška – obhájení závěrečné práce ve skupině (8 hod.)
a) Zbývající důležitá speciální teorie, která se přímo vztahuje
k řešení šikany.
- Zakrývající a protiúzdravný systém (základní a rozšířená varianta)
- Kořeny a příčiny šikany
 (Tajemné síly proměňující hodného a slušného žáka v brutálního mučitele.)
b) Zkouška – Obhájení závěrečné práce
Poslední část programu kurzu bude věnována především prezentaci a obhájení závěrečné práce frekventantů. Úkolem je prokázání hlubšího porozumění praktickým a metodickým problémům řešení šikany. Témata prací se vztahují přímo k metodice a praxi řešení školní šikany a kyberšikany.
Přednost budou mít:
-          Vlastní kazuistiky šikany (zaměřeno na řešení konkrétního případu).
-         Případy z internetové poradny Společenství proti šikaně a návrhy řešení.Doporučená literatura a další informační zdroje

Kolář,M.(2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha. PortálNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena